Danh sách doanh nghiệp tại Tỉnh Thái Nguyên

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Thái Nguyên

TN

Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd

Mã số thuế: 4600967533-001

Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Du,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Shilin (Luohe) Metallurgy Equipment Co., LTD

Mã số thuế: 4600414779-002

Địa chỉ: Phường Cam Giá,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

China Metallurgical Group Corporation (MCC)

Mã số thuế: 4600414779-001

Địa chỉ: Phường Cam Giá,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Xí nghiệp xây dựng dân dụng công nghiệp và PTHT Bắc Kạn

Mã số thuế: 4600275204-001 - Đại diện pháp luật: Dương Ngọc Huân

Địa chỉ: Tổ 19, phường Hoàng Văn Thụ,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Xí nghiệp cơ điện

Mã số thuế: 4600275081-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn

Địa chỉ: Phường Cam Giá,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Chi nhánh công ty xây lắp và vật tư xây dựng 6

Mã số thuế: 0100102213-002 - Đại diện pháp luật: Đăng Văn Đưởng

Địa chỉ: Tổ 17, đường quốc lộ III,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Xí Nghiệp Tấm Lợp

Mã số thuế: 4600275081-003 - Đại diện pháp luật: Đặng Huy Quang

Địa chỉ: Phường Cam Giá,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Chi nhánh công ty cổ phần khí cụ điện I

Mã số thuế: 0500447942-006 - Đại diện pháp luật: Đoàn Quốc Tú

Địa chỉ: Số 139, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Trưng Vương,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Khách sạn Phương Đông

Mã số thuế: 4600125512-007 - Đại diện pháp luật: Lâm Đức Tiến

Địa chỉ: Tổ 21, phường Phan Đình Phùng.,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Trạm kinh doanh thuỷ sản

Mã số thuế: 4600349833-012 - Đại diện pháp luật: Triệu Hồng Quân

Địa chỉ: Tổ 25, phường Phan đình Phùng,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Trạm giống lúa Tân Kim

Mã số thuế: 4600349833-013

Địa chỉ: ,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Trạm kinh doanh giống cây trồng nông lâm nghiệp Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600349833-018 - Đại diện pháp luật: Dương Minh Tuấn

Địa chỉ: Tổ 38, P. Phan Đình Phùng.,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Nhà máy tấm lợp Amiăng xi măng

Mã số thuế: 4600255511-002 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đà

Địa chỉ: Phường Cam giá,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Chi nhánh công ty TNHH tư vấn và dịch vụ tin học ICS

Mã số thuế: 0100367019-001 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Toàn

Địa chỉ: Số 193, đường Lương Ngọc Quyến,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ GT vận tải

Mã số thuế: 4600361580 - Đại diện pháp luật: Trương Việt Hùng

Địa chỉ: P. Quang Trung,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Phương Nam

Mã số thuế: 4600282836 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Hoạt

Địa chỉ: Tổ 1, phường Đồng Quang,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Công ty xây dựng số 1

Mã số thuế: 4600275243 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Dần

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Công ty xây dựng đô thị Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600275229 - Đại diện pháp luật: Văn Tiến Dũng

Địa chỉ: Đường Dương Tự Minh, phường Hoàng Văn Thụ,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Công ty xây dựng số 2

Mã số thuế: 4600275211 - Đại diện pháp luật: Đàm Tiến Hưng

Địa chỉ: Phường Phan Đình Phùng,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Công ty xây dựng Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600275204 - Đại diện pháp luật: Dương Thế Huấn

Địa chỉ: Phường Quang Trung,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Doanh nghiệp Minh Thái

Mã số thuế: 4600255705 - Đại diện pháp luật: nguyễn xuân tiến

Địa chỉ: Tổ 73, phường Trung Thành,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Đông

Mã số thuế: 4600247535 - Đại diện pháp luật: Wang Houq1

Địa chỉ: Số nhà 501 đường lương ngọc quyến,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Doanh nghiệp Thành Nguyên

Mã số thuế: 4600246355 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tư Khuê

Địa chỉ: Tổ 30B, phường Hoàng Văn Thụ,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Trường công nhân kỹ thuật

Mã số thuế: 4600245344 - Đại diện pháp luật: Dương Chí Khuầy

Địa chỉ: phường Tân Thịnh, TPTN,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Tổ kinh doanh khoán quản Bùi Thị Tâm

Mã số thuế: 4600204299 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Tâm

Địa chỉ: Số 4 Đ. CMT8, Phan Đình Phùng,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Công ty kinh doanh và dịch vụ vật tư thiết bị

Mã số thuế: 4600201040 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hiển

Địa chỉ: Số 64, đường Lương Ngọc Quyến,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Trung tâm khuyến nông giống và kỹ thuật nông lâm nghiệp

Mã số thuế: 4600304769 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Lợi

Địa chỉ: SN:215 P. Gia Sàng,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

CN CT TNHH NN Một TV Kim loại mầu TN - NM Kẽm điện phân TN

Mã số thuế: 4600392469 - Đại diện pháp luật: Hoàng Khải Quốc Minh

Địa chỉ: Khu công nghiệp thi xã Sông Công,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Công ty thi công cơ giới xây dựng

Mã số thuế: 4600363387 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cương

Địa chỉ: Số 195, đường Bến Tượng,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Bắc

Mã số thuế: 4600504976 - Đại diện pháp luật: Đỗ Nguyễn Hồng Linh

Địa chỉ: Tổ 23, phường Phan Đình Phùng,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên