Các doanh nghiệp tại Tỉnh Thái Nguyên
TN

Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd

Mã số thuế: 4600967533-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Du,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Shilin (Luohe) Metallurgy Equipment Co., LTD

Mã số thuế: 4600414779-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Phường Cam Giá,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

China Metallurgical Group Corporation (MCC)

Mã số thuế: 4600414779-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Phường Cam Giá,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Xí nghiệp xây dựng dân dụng công nghiệp và PTHT Bắc Kạn

Mã số thuế: 4600275204-001 - Đại diện pháp luật: Dương Ngọc Huân

Địa chỉ: Tổ 19, phường Hoàng Văn Thụ,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Xí nghiệp cơ điện

Mã số thuế: 4600275081-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn

Địa chỉ: Phường Cam Giá,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Chi nhánh công ty xây lắp và vật tư xây dựng 6

Mã số thuế: 0100102213-002 - Đại diện pháp luật: Đăng Văn Đưởng

Địa chỉ: Tổ 17, đường quốc lộ III,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Xí Nghiệp Tấm Lợp

Mã số thuế: 4600275081-003 - Đại diện pháp luật: Đặng Huy Quang

Địa chỉ: Phường Cam Giá,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Chi nhánh công ty cổ phần khí cụ điện I

Mã số thuế: 0500447942-006 - Đại diện pháp luật: Đoàn Quốc Tú

Địa chỉ: Số 139, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Trưng Vương,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Khách sạn Phương Đông

Mã số thuế: 4600125512-007 - Đại diện pháp luật: Lâm Đức Tiến

Địa chỉ: Tổ 21, phường Phan Đình Phùng.,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Trạm kinh doanh thuỷ sản

Mã số thuế: 4600349833-012 - Đại diện pháp luật: Triệu Hồng Quân

Địa chỉ: Tổ 25, phường Phan đình Phùng,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Trạm giống lúa Tân Kim

Mã số thuế: 4600349833-013 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Trạm kinh doanh giống cây trồng nông lâm nghiệp Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600349833-018 - Đại diện pháp luật: Dương Minh Tuấn

Địa chỉ: Tổ 38, P. Phan Đình Phùng.,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Nhà máy tấm lợp Amiăng xi măng

Mã số thuế: 4600255511-002 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đà

Địa chỉ: Phường Cam giá,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Chi nhánh công ty TNHH tư vấn và dịch vụ tin học ICS

Mã số thuế: 0100367019-001 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Toàn

Địa chỉ: Số 193, đường Lương Ngọc Quyến,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ GT vận tải

Mã số thuế: 4600361580 - Đại diện pháp luật: Trương Việt Hùng

Địa chỉ: P. Quang Trung,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Phương Nam

Mã số thuế: 4600282836 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Hoạt

Địa chỉ: Tổ 1, phường Đồng Quang,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Công ty xây dựng số 1

Mã số thuế: 4600275243 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Dần

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Công ty xây dựng đô thị Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600275229 - Đại diện pháp luật: Văn Tiến Dũng

Địa chỉ: Đường Dương Tự Minh, phường Hoàng Văn Thụ,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Công ty xây dựng số 2

Mã số thuế: 4600275211 - Đại diện pháp luật: Đàm Tiến Hưng

Địa chỉ: Phường Phan Đình Phùng,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Công ty xây dựng Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600275204 - Đại diện pháp luật: Dương Thế Huấn

Địa chỉ: Phường Quang Trung,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Doanh nghiệp Minh Thái

Mã số thuế: 4600255705 - Đại diện pháp luật: nguyễn xuân tiến

Địa chỉ: Tổ 73, phường Trung Thành,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Đông

Mã số thuế: 4600247535 - Đại diện pháp luật: Wang Houq1

Địa chỉ: Số nhà 501 đường lương ngọc quyến,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Doanh nghiệp Thành Nguyên

Mã số thuế: 4600246355 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tư Khuê

Địa chỉ: Tổ 30B, phường Hoàng Văn Thụ,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Trường công nhân kỹ thuật

Mã số thuế: 4600245344 - Đại diện pháp luật: Dương Chí Khuầy

Địa chỉ: phường Tân Thịnh, TPTN,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Tổ kinh doanh khoán quản Bùi Thị Tâm

Mã số thuế: 4600204299 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Tâm

Địa chỉ: Số 4 Đ. CMT8, Phan Đình Phùng,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Công ty kinh doanh và dịch vụ vật tư thiết bị

Mã số thuế: 4600201040 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hiển

Địa chỉ: Số 64, đường Lương Ngọc Quyến,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Trung tâm khuyến nông giống và kỹ thuật nông lâm nghiệp

Mã số thuế: 4600304769 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Lợi

Địa chỉ: SN:215 P. Gia Sàng,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

CN CT TNHH NN Một TV Kim loại mầu TN - NM Kẽm điện phân TN

Mã số thuế: 4600392469 - Đại diện pháp luật: Hoàng Khải Quốc Minh

Địa chỉ: Khu công nghiệp thi xã Sông Công,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Công ty thi công cơ giới xây dựng

Mã số thuế: 4600363387 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cương

Địa chỉ: Số 195, đường Bến Tượng,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên

TN

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Bắc

Mã số thuế: 4600504976 - Đại diện pháp luật: Đỗ Nguyễn Hồng Linh

Địa chỉ: Tổ 23, phường Phan Đình Phùng,, Tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên