Các doanh nghiệp tại Huyện Định Hoá
TN

CÔNG TY TNHH PHÚ THỊNH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601555042 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ

Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết,, Xã Trung Hội, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN NAZA KEN

Mã số thuế: 4601554264 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nam

Địa chỉ: Thôn Sơn Đông,, Xã Sơn Phú, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHONG SƠN THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601553133 - Đại diện pháp luật: Hà Tiến ước

Địa chỉ: Xóm Trung Kiên,, Xã Trung Hội, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

HỢP TÁC XÃ NÔNG NHIỆP THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 4601551961 - Đại diện pháp luật: Ma Khánh Cân

Địa chỉ: thông Làng Nập,, Xã Bình Thành, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NGUYỄN HOÀNG

Mã số thuế: 4601552002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh

Địa chỉ: Thôn 2,, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHIẾN LINH NGÂN

Mã số thuế: 4601548687 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chiến

Địa chỉ: Thôn 7,, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XĂNG DẦU THANH HÒA

Mã số thuế: 4601546030 - Đại diện pháp luật: Triệu Quang Thanh

Địa chỉ: xóm 4,, Xã Kim Sơn, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DƯƠNG HỒNG

Mã số thuế: 4601544097 - Đại diện pháp luật: Đoàn Xuân Dương

Địa chỉ: Thôn Phú Ninh 3,, Xã Phú Đình, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

HỢP TÁC XÃ ĐỒNG TIẾN

Mã số thuế: 4601543706 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Vĩnh

Địa chỉ: xóm Chú 4,, Xã Bộc Nhiêu, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

HỢP TÁC XÃ HÙNG THÁI - HÙNG LẬP

Mã số thuế: 4601543713 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thọ

Địa chỉ: Nhà văn hóa, xóm Hùng Lập,, Xã Thanh Định, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 4601541579 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ

Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết, Xã Trung Hội, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHÚ THỊNH

Mã số thuế: 4601541427 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thao

Địa chỉ: thôn Phú Ninh 3, Xã Phú Đình, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

TK QLKT KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL- CCT ĐỊNH HÓA

Mã số thuế: 4601533049 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Cường

Địa chỉ: TT Chợ chu, Thị trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

TK QLKT KHÔNG XÁC ĐỊNH NTT - CCT ĐỊNH HÓA

Mã số thuế: 4601533024 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Cường

Địa chỉ: TT Chợ Chu, Thị trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

TK QLKT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT ĐỊNH HÓA

Mã số thuế: 4601532990 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Cường

Địa chỉ: TT Chợ chu, Thị trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP MẠNH QUANG

Mã số thuế: 4601528056 - Đại diện pháp luật: Hứa Đình Đại

Địa chỉ: Thôn Làng Há, Xã Lam Vỹ, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - SINH THÁI ATK ĐỊNH HÓA, THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601526651 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nương

Địa chỉ: Xóm Đèo De, Xã Phú Đình, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG SẢN AN TOÀN ATK ĐỊNH HÓA

Mã số thuế: 4601523139 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Lập

Địa chỉ: xóm phỉnh, Xã Bảo Cường, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THANH GIANG

Mã số thuế: 4601522625 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thanh

Địa chỉ: xóm Tân Thành, Xã Bảo Cường, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH DUY

Mã số thuế: 4601519848 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Duy

Địa chỉ: Xóm Văn Lang, Xã Thanh Định, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ASEAN THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601506863 - Đại diện pháp luật: Mai Phúc Thanh

Địa chỉ: Xóm Nà Họ, Xã Thanh Định, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH DU LỊCH THỦY ĐỆ

Mã số thuế: 4601444085 - Đại diện pháp luật: Mai Ngọc Tuân

Địa chỉ: Xóm Tiến Lợi, Xã Trung Lương, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ CƯỜNG NGÂN

Mã số thuế: 4601433118 - Đại diện pháp luật: Lý Mạnh Cường

Địa chỉ: Xóm Bãi á 1, Thị trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ PHÚC CHU

Mã số thuế: 4601350006 - Đại diện pháp luật: MA ĐứC TOảN

Địa chỉ: Làng Hoèn, Xã Phúc Chu, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH KHOA TÙNG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601348920 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ: 197 phố Trung Kiên, Thị trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRẦN HỢP

Mã số thuế: 4601347003 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hợp

Địa chỉ: Xóm Nà Khao, Xã Trung Hội, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH LÊ TRUNG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601347557 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Kiên

Địa chỉ: Xóm Bãi á 1, Thị trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI, SẢN XUẤT NÔNG SẢN SẠCH XÃ KIM PHƯỢNG HUYỆN ĐỊNH HÓA

Mã số thuế: 4601345447 - Đại diện pháp luật: Ma Thị Hằng

Địa chỉ: xóm Cạm Phước, Xã Kim Phượng, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT QUÝ ANH

Mã số thuế: 4601345084 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quý

Địa chỉ: Xóm Hội Tiến, Xã Bộc Nhiêu, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG ATK

Mã số thuế: 4601343383 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Quỳnh Trang

Địa chỉ: Xóm Yên Thông, Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên