Các doanh nghiệp tại Huyện Phú Lương
TN

Hợp tác xã làng nghề chè Vô Tranh

Mã số thuế: 4601259452 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xóm 8 Liên Hồng, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

BƯU ĐIỆN HUYỆN PHÚ LƯƠNG - BƯU ĐIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4600422498-004 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thị trấn Đu,, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

Chi nhánh công ty TNHH Cao Thắng

Mã số thuế: 4700138561-001 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Kiếm

Địa chỉ: Xã Yên Ninh,, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

Chi nhánh khai thác và chế biến khoáng sản Việt Bắc, Công ty liên doanh kim loại mầu Việt Bắc

Mã số thuế: 4600379820-001 - Đại diện pháp luật: Phan Đàm Chung

Địa chỉ: Xóm Khe Nác, xã Yên Đổ,, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

Chi nhánh công ty cổ phần lương thực Hà Tuyên Thái tại huyện Phú Lương tỉnh TN

Mã số thuế: 4600123498-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dĩnh

Địa chỉ: Đường Quốc lộ 3, thị trấn Đu,, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Tuấn

Mã số thuế: 4600364581 - Đại diện pháp luật: Hoàng Danh Tuyên

Địa chỉ: xóm Trào, Xã Yên Đổ, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

Công ty TNHH Thế Cường

Mã số thuế: 4600589345 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn hợp

Địa chỉ: Xóm Gốc Gạo, xã Tức Tranh,, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Thưởng Nga Tại Thái Nguyên

Mã số thuế: 4700193971-001 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Lợi

Địa chỉ: Xóm 9, Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

Chi nhánh công ty cổ phần Quy Châu tại Thái Nguyên

Mã số thuế: 4700148457-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Toàn Thắng

Địa chỉ: Đồng Đạt,, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

Chi Nhánh Phú Thịnh Vượng - Công Ty TNHH Toàn Gia An Phát

Mã số thuế: 4601134823-001 - Đại diện pháp luật: Kim Thị Hà

Địa chỉ: Số nhà 445, Tiểu khu Trần Phú, Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

Chi nhánh công ty TNHH một thành viên thương mại kỹ thuật và đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 0300649476-020 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thương Hoà

Địa chỉ: Xóm Cài, xã Cổ Lũng,, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

Tổ tư vấn, khảo sát, lập BC kinh tế, KT, thiết kế bản vẽ thi công, DTCTXDHT nông thôn Phú Lương

Mã số thuế: 4600741550-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuyết

Địa chỉ: TK Thái An, Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tập Đoàn Minh Phúc Tại Phú Lương

Mã số thuế: 4600527437-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Thống Nhất

Địa chỉ: Tiểu khu Thác Lở, Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

Chi Nhánh Nhà Máy Gạch Tuy Nel Phú Lộc Công Ty TNHH Quang Trung

Mã số thuế: 4600429101-001 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Sỹ Đạt

Địa chỉ: Xóm Cổng Đồn, Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực Thái Nguyên Tại Phú Lương

Mã số thuế: 4600412309-006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dĩnh

Địa chỉ: Tiểu khu Thái An, Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Thành Vinh

Mã số thuế: 4600405799-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hòa

Địa chỉ: Xóm Bờ Đậu, Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khai Khoáng Miền Núi - Mỏ Đá Núi Chuông

Mã số thuế: 4600350469-005 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Hạnh

Địa chỉ: Xóm Đẩu, Xã Yên Lạc, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

Chi Nhánh Nghiên Cứu Và Phát Triển Động Thực Vật Bản Địa - Công Ty Cổ Phần Khai Khoáng Miền Núi

Mã số thuế: 4600350469-004 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Quang

Địa chỉ: Xóm Gốc Gạo, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khai Khoáng Miền Núi - Nhà Máy Sản Xuất Gang Sơn Cẩm

Mã số thuế: 4600350469-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Việt

Địa chỉ: Xóm Đồng Xe, Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Dũng Minh Chi Nhánh Nhà Hàng Dũng Minh

Mã số thuế: 4600348050-001 - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Hồng Minh

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN PHÚ LƯƠNG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 0100686174-849 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Huệ

Địa chỉ: Tổ dân phố Thái An, Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

Công Ty TNHH Trường Xuân Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601273337 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Bích Huế

Địa chỉ: Thôn Khau Đu, Xã Yên Trạch, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ An Phú Thịnh

Mã số thuế: 4601263177 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Luyến

Địa chỉ: Xóm số 9, Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

Ban quản lý môi trường đô thị huyện Phú Lương

Mã số thuế: 4601263145 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Quỳnh Trâm

Địa chỉ: TK Thái An, Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

Công Ty TNHH Chè Minh Phương

Mã số thuế: 4601262688 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hiền

Địa chỉ: Xóm Cây Lán, Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Và Xuất Nhập Khẩu Gỗ Phú Lương

Mã số thuế: 4601261892 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Thu

Địa chỉ: Tiểu khu Cầu Trắng, Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Long Tiện

Mã số thuế: 4601261388 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Tiện

Địa chỉ: Xóm Yên Phú, Xã Yên Ninh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên