Các doanh nghiệp tại Huyện Thạnh Trị
ST

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ HUỲNH LÊ

Mã số thuế: 2200737210 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Hữu Đạt

Địa chỉ: ấp Kiết Nhất B, Xã Lâm Tân, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH VN CAPITAL

Mã số thuế: 2200737041 - Đại diện pháp luật: Quách Thu Trang

Địa chỉ: Số 58 Văn Ngọc Chính, ấp 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG QUÁCH PHÚC

Mã số thuế: 2200735693 - Đại diện pháp luật: Sơn Thị Minh Hương

Địa chỉ: Thửa đất số 04 Tờ bản đồ số 96, ấp Phú Tân, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH VĨNH ĐỘ

Mã số thuế: 2200735044 - Đại diện pháp luật: Lê Bé Đặng

Địa chỉ: Thửa đất số 184, Tờ bản đồ số 8, ấp Nàng Rền, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VIỆT ÚT

Mã số thuế: 2200734562 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn út

Địa chỉ: Số 99, ấp Trà Do, Xã Lâm Kiết, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH MTV THỨC ĂN HOÀNG LONG

Mã số thuế: 2200734467 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Trường

Địa chỉ: ấp 20, Xã Vĩnh Thành, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ THANH THÚY - CHI NHÁNH SÓC TRĂNG

Mã số thuế: 1900610306-004 - Đại diện pháp luật: Bành Văn Nhứt

Địa chỉ: 257, ấp 3, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TOÀN THÚY

Mã số thuế: 2200733713 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Toàn

Địa chỉ: Số 99 ấp Chợ Cũ, Thị Trấn Hưng Lợi, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THẠNH TRỊ

Mã số thuế: 2200732780 - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Liêm

Địa chỉ: ấp Trương Hiền, Xã Thạnh Trị, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

CHI NHÁNH XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC THỦY SẢN HÙNG HƯNG

Mã số thuế: 0313959193-001 - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Tân

Địa chỉ: Thửa đất số 6, Tờ bản đồ số 21, ấp Chợ Cũ, Thị Trấn Hưng Lợi, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÒA PHONG

Mã số thuế: 2200110973 - Đại diện pháp luật: Lâm Thị Phương

Địa chỉ: 90 Văn Ngọc Chính, ấp I, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH HUỲNH LÊ TÍN

Mã số thuế: 2200732004 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Hữu Đạt

Địa chỉ: Thửa đất 629, Tờ bản đồ số 2, ấp Tân Lợi, Xã Thạnh Tân, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TƯ XE

Mã số thuế: 2200730800 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Bưu

Địa chỉ: Đường tỉnh 940, ấp Trà Do, Xã Lâm Kiết, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH HỮU ĐẠT HOÀI

Mã số thuế: 2200724363 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Hữu Đạt

Địa chỉ: ấp 22, Xã Vĩnh Thành, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG Nữ TRANG THàNH PHáT

Mã số thuế: 2200722327 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Thành

Địa chỉ: Số 46 Văn Ngọc Chính, ấp 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Giải Trí Hồng Phát

Mã số thuế: 2200721468 - Đại diện pháp luật: Lý Minh Phát

Địa chỉ: Số 49 Văn Ngọc Chính, ấp 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dương Thị Nhanh

Mã số thuế: 2200720538 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Nhanh

Địa chỉ: Số 137 ấp 13, Xã Châu Hưng, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xe Máy Vĩnh Huy

Mã số thuế: 2200720288 - Đại diện pháp luật: Thái Vĩnh Huy

Địa chỉ: Số 12 Quốc Lộ 1A, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

Chi Nhánh 16 Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai

Mã số thuế: 2200702708-020 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nguyện

Địa chỉ: Số 1 ấp 23, Xã Vĩnh Thành, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

Chi Nhánh 15 Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai

Mã số thuế: 2200702708-019 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 15 ấp Chợ Cũ, Thị Trấn Hưng Lợi, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

Chi Nhánh 13 Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai

Mã số thuế: 2200702708-018 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Thành

Địa chỉ: Số 150 ấp Mây Dốc, Xã Thạnh Trị, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo

Mã số thuế: 2200359375 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp 2, TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

Trung tâm văn hóa thông tin - thể thao

Mã số thuế: 2200374831 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp 3 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

Mã số thuế: 2200378931 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp 1, TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

Trường Mầm Non Hoa Hồng

Mã số thuế: 2200399811 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp 2, TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

Phòng Lao Động Thương Binh và Xã Hội

Mã số thuế: 2200346337 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

Mã số thuế: 2200346489 - Đại diện pháp luật: Lương Quốc Khởi

Địa chỉ: ấp 2,TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

Công ty TNHH Phụ tùng Phát Liền

Mã số thuế: 2200717912 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: số 245 ấp 2, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Văn Phong

Mã số thuế: 2200717905 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Cúc

Địa chỉ: Thửa đát số 1, bản đồ số 125 ấp Nàng Rền, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

ST

Công Ty TNHH Phụ Tùng Phát Liền

Mã số thuế: 2200717662 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nguyệt ánh

Địa chỉ: Số 245, ấp 2, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng