Các doanh nghiệp tại Huyện Trần Đề
ST

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TẤN PHÁT

Mã số thuế: 2200796230 - Đại diện pháp luật: Lưu Thành Đạt

Địa chỉ: Số 18 đường Nam Sông Hậu, ấp Đầu Giồng,, Thị Trấn Trần đề, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH MTV BẢO TUYỀN

Mã số thuế: 2200795974 - Đại diện pháp luật: Lê Tấn Quốc Bảo

Địa chỉ: Số 66 Khu Thương mại kinh tế biển Trần Đề, ấp Đầu Giồng, Thị Trấn Trần đề, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NA RẾT

Mã số thuế: 2200795759 - Đại diện pháp luật: Kim Hoanh Na Rết

Địa chỉ: Số 090, ấp Ngan Rô 2, Xã đại ân 2, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH TM DV THÀNH THẢO

Mã số thuế: 2200793335 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Loan Thảo

Địa chỉ: TĐ số 1318, TBĐ số 1, ấp Prệc Đôn,, Xã Tài Văn, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

DNTN XĂNG DẦU BẢO DUYÊN

Mã số thuế: 2200793342 - Đại diện pháp luật: Phàn Huỳnh Thái Bảo

Địa chỉ: Thửa đất số 1681, TBĐ số 7, ấp Chắc Tưng,, Xã Tài Văn, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THIÊN PHÁT

Mã số thuế: 2200792130 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hùng

Địa chỉ: Cảng cá Trần Đề, ấp Cảng,, Thị Trấn Trần đề, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH DUY TÂN SEAFOOD

Mã số thuế: 2200789850 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Tân

Địa chỉ: TĐ số 251, TBĐ số 7, ấp Mỏ ó,, Xã Trung Bình, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM KIẾT TƯỜNG

Mã số thuế: 2200786722 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Ngân

Địa chỉ: Thửa đất 86, tờ bản đồ 24, ấp Đầu Giồng,, Thị Trấn Trần đề, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỦY HẢI SẢN NGUYỄN KIỀU

Mã số thuế: 2200785888 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Trung

Địa chỉ: TĐ số 51, TBĐ số 10, ấp Giồng Chát,, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỦY HẢI SẢN QUỐC TRUNG

Mã số thuế: 2200785895 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Trung

Địa chỉ: TĐ số 51, TBĐ số 10, ấp Giồng Chát,, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG ÁNH

Mã số thuế: 2200781530 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngọc ánh

Địa chỉ: TĐ số 1263, TBĐ số 3, ấp Tắc Bướm,, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH MTV SX ĐIỆN HOÀNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 2200781516 - Đại diện pháp luật: Lưu Thế Phương

Địa chỉ: TĐ số 1263, TBĐ số 3, ấp Tắc Bướm,, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH MTV SX ĐIỆN HOÀNG MINH

Mã số thuế: 2200781523 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bình Phương

Địa chỉ: TĐ số 1263, TBĐ số 3, ấp Tắc Bướm,, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH MTV SX ĐIỆN HOÀNG THỊNH

Mã số thuế: 2200781499 - Đại diện pháp luật: Phan Lưu Minh Thịnh

Địa chỉ: TĐ số 1263, TBĐ số 3, ấp Tắc Bướm,, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG THIỆN

Mã số thuế: 2200781548 - Đại diện pháp luật: Lưu Minh Thiện

Địa chỉ: TĐ số 1263, TBĐ số 3, ấp Tắc Bướm,, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH MTV SX ĐIỆN HOÀNG LONG SÓC TRĂNG

Mã số thuế: 2200781241 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

Địa chỉ: TĐ 1263, TBĐ số 3, ấp Tắc Bướm,, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN KIM NGÂN

Mã số thuế: 2200780978 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Kim Ngân

Địa chỉ: Cảng cá Trần Đề, ấp Cảng,, Thị Trấn Trần đề, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH SX DV & TM PHƯƠNG PHÁT

Mã số thuế: 2200780079 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhiệm

Địa chỉ: TĐ 135, TBĐ số 10, Khu 4, ấp Nam Chánh,, Xã Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH MTV THỦY SẢN THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 2200780061 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thẫm

Địa chỉ: Số 253 ấp Đầu Giồng,, Thị Trấn Trần đề, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH TÀO THU TRANG

Mã số thuế: 2200780054 - Đại diện pháp luật: Tào Thu Trang

Địa chỉ: Số 38 ấp Phố Dưới B,, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN MINH THÔNG

Mã số thuế: 2200779940 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Cúc

Địa chỉ: Thửa số 108, Tờ bản đồ số 6, ấp Nhà Thờ,, Xã Trung Bình, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ XÂY DỰNG NGUYỄN QUANG

Mã số thuế: 2200778305 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang

Địa chỉ: Số 34, ấp Thạnh An 1,, Xã Thạnh Thới Thuận, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH TRÂN THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 2200776058 - Đại diện pháp luật: Thạch Văn Trưởng

Địa chỉ: 834 Giồng Giữa, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THỦY SẢN XUẤT KHẨU NAM SÔNG HẬU TRẦN ĐỀ

Mã số thuế: 2200775745 - Đại diện pháp luật: Mai Hữu Phúc

Địa chỉ: Thửa đất số 1478, Tờ bản đồ số 9, ấp Giồng Chát,, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MINH KHANG

Mã số thuế: 2200773427 - Đại diện pháp luật: Quách Văn Pen

Địa chỉ: 667 ấp Đại Nôn,, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH TM DV TIẾN MINH QUÂN

Mã số thuế: 2200772871 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc Yến

Địa chỉ: Số 510 Đường 19/5, ấp Cảng,, Thị Trấn Trần đề, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NỮ TRANG KIM NGỌC

Mã số thuế: 2200771187 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Công

Địa chỉ: Số 039, ấp Đầu Giồng,, Thị Trấn Trần đề, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNH SƠN NAM BỘ

Mã số thuế: 2200768882 - Đại diện pháp luật: Võ Xuân Mai

Địa chỉ: Số 222, Quốc lộ 91 C, ấp Giồng Chùa, Thị Trấn Trần đề, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH THẠNH VĂN

Mã số thuế: 2200768113 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thạnh

Địa chỉ: Số 535 ấp Phố Dưới B,, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

ST

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU PHƯƠNG QUỲNH

Mã số thuế: 2200767818 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tâm

Địa chỉ: Thửa đất số 1570, Tờ bản đồ số 1, ấp Chợ,, Xã đại ân 2, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng