Các doanh nghiệp tại Thị Xã Vĩnh Châu
ST

CÔNG TY TNHH TV - XD VẠN PHÚC

Mã số thuế: 2200798703 - Đại diện pháp luật: ĐẶNG QUÝ LỘC

Địa chỉ: 110 Quốc lộ Nam Sông Hậu, khóm Cà Lăng A, Phường 2, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÚC HAI

Mã số thuế: 2200798654 - Đại diện pháp luật: TRẦN THỊ TIẾM

Địa chỉ: Số 105 Đồng Khởi, Khóm 2, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH TIN HỌC - VIỄN THÔNG HOÀNG CAO

Mã số thuế: 2200797763 - Đại diện pháp luật: Lý Chí Tâm

Địa chỉ: Số 77 Trưng Nhị, Khóm 4, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH BA NAM

Mã số thuế: 2200797481 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tố Như

Địa chỉ: Số 26 Đường 30/4, Khóm 7,, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIỆM VÀNG PHƯƠNG LINH

Mã số thuế: 2200797072 - Đại diện pháp luật: Tăng Phước

Địa chỉ: Số 046, Khóm Bưng Tum,, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN TÂM AN

Mã số thuế: 2200796819 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Bảo Trân

Địa chỉ: Khóm Đai Trị,, Phường Vĩnh Phước, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG PHÚC LAI HÒA

Mã số thuế: 2200796696 - Đại diện pháp luật: Lâm Hồng Phúc

Địa chỉ: Thửa đất số 630, Tờ bản đồ số 03, ấp Lai Hòa A,, Xã Lai Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH XDCN NGUYỄN TOÀN

Mã số thuế: 2200794681 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sinh Toàn

Địa chỉ: Số 67 ấp Phạm Kiểu,, Xã Vĩnh Hiệp, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH - TMDV - TƯ VẤN DU HỌC VIỆT HOA

Mã số thuế: 2200788039 - Đại diện pháp luật: Châu Minh Võ

Địa chỉ: Số 164, ấp âu Thọ B,, Xã Vĩnh Hải, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ MÃNG CẦU TA

Mã số thuế: 2200787902 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Văn

Địa chỉ: ấp Hòa Hiệp,, Xã Lai Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM DV ÚT XINH

Mã số thuế: 2200788021 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hải

Địa chỉ: Số 51, ấp Trà Vôn A,, Xã Vĩnh Tân, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH XD-DV KYQUAN LAND

Mã số thuế: 2200784690 - Đại diện pháp luật: Kỷ Liêu Minh Quân

Địa chỉ: Số 434 đường 30/4, khóm 1,, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ CHĂN NUÔI BÒ ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 2200784475 - Đại diện pháp luật: Trần Bảo Trúc

Địa chỉ: khóm Soài Côn,, Xã Vĩnh Châu, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH NHƯ NGHIỆP

Mã số thuế: 2200784362 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Sung

Địa chỉ: Số 54, ấp Kinh Mới,, Xã Vĩnh Hiệp, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SONG NGỌC

Mã số thuế: 2200782830 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Đào

Địa chỉ: thửa đất số 28, tờ bản đồ số 41, khóm sở tại B,, Phường Vĩnh Phước, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MỚI UHP

Mã số thuế: 2200782573 - Đại diện pháp luật: Ung Hoàng Phúc

Địa chỉ: Số 20 Khóm Soài Côn,, Xã Vĩnh Châu, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NĂNG LƯỢNG HỮU NGHỊ

Mã số thuế: 2200782301 - Đại diện pháp luật: Trân Văn Nghị

Địa chỉ: TĐ số 127, TBĐ số 9, Khóm Trà Niên,, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH CNC NĂNG LƯỢNG XANH

Mã số thuế: 2200781474 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Trúc Hà

Địa chỉ: TĐ số 9, TBĐ 03, ấp Huỳnh Kỳ,, Xã Vĩnh Hải, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU ĐỨC HẢI

Mã số thuế: 2200779468 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Hạnh

Địa chỉ: Số 365 Khóm Lẫm Thiết,, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MINH ĐÔNG

Mã số thuế: 2200779323 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy Dung

Địa chỉ: Số 31 ấp Mỹ Thanh,, Xã Vĩnh Hải, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH TMDV THỦY SẢN MIỀN NAM

Mã số thuế: 2200778175 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Sơn

Địa chỉ: 123 Đồng Khởi, Khóm 2, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH 941

Mã số thuế: 2200776932 - Đại diện pháp luật: Dương Chí Công

Địa chỉ: Số 10 ấp Tân Thời,, Xã Lạc Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỦY SẢN KIẾN CHƯƠNG

Mã số thuế: 2200776298 - Đại diện pháp luật: Trịnh Tuấn Kiệt

Địa chỉ: Số 118 Khóm Soài Côn,, Xã Vĩnh Châu, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN VĂN VŨ

Mã số thuế: 2200775819 - Đại diện pháp luật: Châu Khánh Duy

Địa chỉ: Thửa 7, tờ bản đồ 7, Tỉnh lộ 931, Khóm 7,, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN BƯNG TUM

Mã số thuế: 2200775103 - Đại diện pháp luật: Lâm Thanh Phong

Địa chỉ: Số 113 khóm Bưng Tum,, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HỮU LỘC

Mã số thuế: 2200774815 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Lộc

Địa chỉ: Thửa 94, tờ bản đồ 11, ấp Châu Khánh,, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU VIỆT KHOA

Mã số thuế: 2200774692 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Khoa

Địa chỉ: Số 25, ấp Vĩnh Thạnh A,, Xã Vĩnh Hải, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TỐ UYÊN

Mã số thuế: 2200774484 - Đại diện pháp luật: Ong Ký Ná

Địa chỉ: Số 352, ấp âu Thọ A,, Xã Vĩnh Hải, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP SMK VIỆT NAM

Mã số thuế: 2200773610 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Băng Thanh

Địa chỉ: Số 55, ấp Hòa Khởi,, Xã Hòa Đông, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

ST

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN ĐINH THIÊN BẢO

Mã số thuế: 2200771733 - Đại diện pháp luật: Đinh Trung Hiếu

Địa chỉ: Số 37 Đồng Khởi, Khóm 2,, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng