Các doanh nghiệp tại Huyện Mỹ Tú
ST

DNTN Nguyễn Kim Chuông

Mã số thuế: 2200109992 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Chuông

Địa chỉ: ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Tú,, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Địa điểm kinh doanh DNTN Quang Minh

Mã số thuế: 2200205865-001 - Đại diện pháp luật: Phan ánh Nguyệt

Địa chỉ: ấp Trà Quýt B, xã Thuận Hòa,, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Diệu

Mã số thuế: 2200218617-002 - Đại diện pháp luật: Trương Thanh Hồng

Địa chỉ: ấp Cầu Đồn, TT.Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên

Mã số thuế: 2200106455 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Thiên

Địa chỉ: ấp Mỹ Thuận, TT.Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hai Kiểu

Mã số thuế: 2200100333 - Đại diện pháp luật: Văn Công Lợi

Địa chỉ: Số 104 Trần Hưng Đạo, TT.Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

DNTN Nguyễn Văn Đại

Mã số thuế: 2200100301 - Đại diện pháp luật: Nguyễn văn Đại

Địa chỉ: ấp Trà Lây, xã Thuận Hưng,, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

DNTN Thuận Thành II

Mã số thuế: 2200194934 - Đại diện pháp luật: Phạm Chí Hồng

Địa chỉ: ấp An Tập, xã Thiện Mỹ,, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Ban quản lý điện huyện Mỹ Tú

Mã số thuế: 2200194814 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Nội Ô, TT Huỳnh Hữu Nghĩa,, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Cty TNHH Vĩnh Phước

Mã số thuế: 2200191098 - Đại diện pháp luật: Dương ầu

Địa chỉ: ấp Trà Lây 1, xã Thuận Hưng,, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Công Ty TNHH Lê Thìn

Mã số thuế: 2200179968 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuấn

Địa chỉ: ấp Xẻo Gừa, Xã Mỹ Hương, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Quĩ Tín Dụng Nhân Dân Thuận Hoà

Mã số thuế: 2200177223 - Đại diện pháp luật: nguyễn an lộc

Địa chỉ: khu chợ,ấp trà quít A xã thận hoà,, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Huỳnh Hữu Nghĩa

Mã số thuế: 2200177216 - Đại diện pháp luật: phạm văn tám

Địa chỉ: 94 A ấp nội ô ,TT Huỳnh Hữu Nghĩa,, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Phòng địa chính huyện Mỹ tú

Mã số thuế: 2200175667 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Dân

Địa chỉ: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa,, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Phòng kế hoạch đầu tư huyện Mỹ tú

Mã số thuế: 2200175642 - Đại diện pháp luật: Ngô Thanh Phong

Địa chỉ: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa,, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Công an huyện Mỹ tú

Mã số thuế: 2200175635 - Đại diện pháp luật: Võ Tấn Đặng

Địa chỉ: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa,, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Đội thi hành án huyện Mỹ tú

Mã số thuế: 2200175628 - Đại diện pháp luật: Văn Công Mới

Địa chỉ: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa,, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Phòng tư pháp huyện Mỹ tú

Mã số thuế: 2200175610 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Thắng

Địa chỉ: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa,, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Ban điều hành giao thông vận tải huyện Mỹ tú

Mã số thuế: 2200175603 - Đại diện pháp luật: Châu Minh Đức

Địa chỉ: QL1 xã An hiệp,, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Xí nghiệp gạch ngói MT

Mã số thuế: 2200162851 - Đại diện pháp luật: ngô hoàng anh

Địa chỉ: thuận hoà,, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

DNTN Phạm Trường Thịnh

Mã số thuế: 2200298644 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Hải

Địa chỉ: ấp Tân Hòa A, xã Long Hưng,, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Công Ty TNHH Xây Dựng Trọng Tín

Mã số thuế: 2200292233 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Diệp Thúy

Địa chỉ: Số 224 Hùng Vương, TT.Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Công Ty TNHH Xây Dựng Ngọc Phương Nam

Mã số thuế: 2200287674 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Nam

Địa chỉ: Số 112 đường 3/2, ấp Cầu Đồn, TT.Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Mộng

Mã số thuế: 2200285765 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Uồl

Địa chỉ: ấp Tam Sóc B2, Xã Mỹ Thuận, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hà Mỹ

Mã số thuế: 2200285444 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ

Địa chỉ: ấp Phương Thạnh I, Xã Hưng Phú, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Công ty cổ phần Việt Mỹ

Mã số thuế: 2200283486 - Đại diện pháp luật: Trần Hớn Cường

Địa chỉ: Lô Q1, khu công nghiệp An Nghiệp,, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Mỹ Anh

Mã số thuế: 2200279641 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Tòng

Địa chỉ: ấp Mỹ Lợi B, Xã Mỹ Tú, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Công ty cổ phần cá chẻm Việt

Mã số thuế: 2200278616 - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Phong

Địa chỉ: Lô C khu công nghiệp An Nghiệp,, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ba Minh

Mã số thuế: 2200278461 - Đại diện pháp luật: Phan Tấn Lộc

Địa chỉ: Số 32 Nội ô, TT.Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Liêm

Mã số thuế: 2200278246 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Liêm

Địa chỉ: Số 212, ấp Mỹ Thuận, TT.Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

ST

Doanh Nghiệp Tư Nhân Năm Tâm

Mã số thuế: 2200278045 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thúy

Địa chỉ: Số 130, Đường Trần Phú, ấp Mỹ Thuận, TT.Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng