Các doanh nghiệp tại Huyện Quỳnh Lưu - Trang 41

NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 0106298668 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thạch

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

NA

CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901816171 - Đại diện pháp luật: Lê Đăng Dũng

Địa chỉ: Nhà ông Lê Đăng Dũng, khối 11, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH HOÀNG NHÂN NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901811021 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hoàng

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Hoàng, xóm 11, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BAN LOAN

Mã số thuế: 2901809230 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ban

Địa chỉ: Xóm 1, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG HÙNG

Mã số thuế: 2901808773 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Hùng

Địa chỉ: Xóm 11, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH HANA ONE

Mã số thuế: 2901807314 - Đại diện pháp luật: Trịnh Đức Thao

Địa chỉ: Xóm 1, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

NA

CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN KIỆT NGUYỄN

Mã số thuế: 2901804948 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Mai

Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Mai, khối 11, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An