Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Đô Lương

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Đô Lương, Nghệ An.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN THỦY LONG

Mã số thuế: 2902144525 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Huỳnh

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Đà Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH THIỆN

Mã số thuế: 2902140591 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Hiếu

Địa chỉ: Xóm Phú Đình, Xã Yên Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HIỀN YẾN

Mã số thuế: 2902139726 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hiền

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Đà Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THIÊN HOÀNG

Mã số thuế: 2902139557 - Đại diện pháp luật: Võ Hữu Lương

Địa chỉ: Nhà ông Võ Hữu Chương, xóm Văn Vương, Xã Nhân Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH PHƯỢNG HOÀNG 168

Mã số thuế: 2902138962 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Phượng

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Thượng Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 2902138680 - Đại diện pháp luật: Thái Đình Hậu

Địa chỉ: Xóm Minh Thọ, Xã Hòa Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC JYS

Mã số thuế: 2902138602 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hoài Thương

Địa chỉ: Khu đô thị Vườn Xanh, khối 4, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

C�NG TY TNHH ��U T� X�Y D�NG T�N MINH PH�T

Mã số thuế: 2902138458 - Đại diện pháp luật: Nguy�n V�n Thao

Địa chỉ: S�: 83, ���ng Nguy�n Nguy�n Th�nh; Kh�i 3, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV KINH DOANH TỔNG HỢP TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 2902138313 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Tuấn

Địa chỉ: khối 3, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH MTV TECO

Mã số thuế: 2902138183 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thuận

Địa chỉ: xóm 4, Xã Đông Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH ABQ MAY THẮNG LỢI

Mã số thuế: 2902137888 - Đại diện pháp luật: Trân Thị Chất

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Cảnh Chình, xóm 4, Xã Đại Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THẮNG LỢI 79

Mã số thuế: 2902137711 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lợi

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Đông Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN VINH

Mã số thuế: 2902137581 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Hoàng

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Đà Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP VINLOGITICS

Mã số thuế: 2902137486 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Cường

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Tân Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETGLOBES

Mã số thuế: 2902137197 - Đại diện pháp luật: Thái Ngô Khoa

Địa chỉ: Xóm Minh Hòa, Xã Yên Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC CƯỜNG

Mã số thuế: 2902137260 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Giáp

Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH H&D GOOD LIFE

Mã số thuế: 2902136718 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hà

Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BÁCH VIỆT AN

Mã số thuế: 2902136700 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Trang

Địa chỉ: Xóm Yên Đông, Xã Minh Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH HT EDU

Mã số thuế: 2902136669 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tài

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nam Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CONSTRUCT

Mã số thuế: 2902135506 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến Hưng

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Lạc Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MMT NA

Mã số thuế: 2902134767 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Vỹ

Địa chỉ: Xóm Văn Khuê, Xã Xuân Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC MỸ

Mã số thuế: 2902134710 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Tiến

Địa chỉ: Số 13 đường Đội Cung, khối 3, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI ĐẠI QUANG MINH

Mã số thuế: 2902134414 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hương Giang

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Thái Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HÙNG HƯƠNG

Mã số thuế: 2902134189 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Đà Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH ETHAN 743

Mã số thuế: 2902134051 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Lực

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Thái Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN XUÂN PHÁT

Mã số thuế: 2902133957 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Nguyên

Địa chỉ: Xóm 1, Xã Tân Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THANH CHƯƠNG

Mã số thuế: 2902133548 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Đại

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Tân Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH TMDV SƠN TRANG

Mã số thuế: 2902133442 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Sơn

Địa chỉ: Xóm 1, Xã Đà Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH TÀI HOME

Mã số thuế: 2902132304 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Tài

Địa chỉ: Xóm 1, Xã Văn Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP VIỆT NGA

Mã số thuế: 2902132262 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga

Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An