Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Con Cuông

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Con Cuông, Nghệ An.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÁY TÍNH GIA HƯNG

Mã số thuế: 2902159306 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hoàn

Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY NÔNG GMT NGHỆ AN

Mã số thuế: 2902140175 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân

Địa chỉ: Thôn Liên Trà, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ ĐÔNG NA

Mã số thuế: 2902129534 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hà Đông

Địa chỉ: Số nhà 27, Khối 1, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH MTV HUY KÍNH

Mã số thuế: 2902129598 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Huy

Địa chỉ: Thôn Tiến Thành, Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP CHÂU KHÊ

Mã số thuế: 2902128668 - Đại diện pháp luật: Kha Xuân Thủy

Địa chỉ: bản Bãi Gạo, Xã Châu Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH TM VÀ XD PHƯỢNG LÝ

Mã số thuế: 2902127791 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Nam

Địa chỉ: Số nhà 597, Đường QL7, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH ĐINH HOÀNG GIA EXPRESS

Mã số thuế: 2902118525 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Chiến

Địa chỉ: Khối 2 thôn Khe Choăng, Xã Châu Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM ĐIỀU PHỐI DU LỊCH MIỀN TÂY NGHỆ AN

Mã số thuế: 2902118042 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Nam

Địa chỉ: Khu du lịch sinh thái Pha Lài, Xã Môn Sơn, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG MÔN SƠN

Mã số thuế: 2902114344 - Đại diện pháp luật: Vi Văn Tư

Địa chỉ: Làng Xiềng, Xã Môn Sơn, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI BÁ HẠ

Mã số thuế: 2902104339 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiếu

Địa chỉ: Bản Đồng Tâm,, Xã Thạch Ngàn, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ XÂY DỰNG & CƠ KHÍ PHƯỚC LĨNH

Mã số thuế: 2902068391 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Văn Phước

Địa chỉ: thôn Tân Dân, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU BÁCH LONG

Mã số thuế: 2902057960 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng

Địa chỉ: Bản Mét, Xã Lục Dạ, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH THIỆN NHÂN NGHỆ AN

Mã số thuế: 2902003073 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Nhàn

Địa chỉ: Nhà ông Trần Đình Nhàn, xóm 1, bản Cửa Rào, Xã Môn Sơn, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN CON CUÔNG

Mã số thuế: 2901956186 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Tuấn

Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH LV68

Mã số thuế: 2901952985 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Linh

Địa chỉ: Xóm Khe Choăng, Xã Châu Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH NGHĨA HUẾ

Mã số thuế: 2901944977 - Đại diện pháp luật: Hồ Đình Nghĩa

Địa chỉ: Bản Tông, Xã Bình Chuẩn, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG ĐỎ

Mã số thuế: 2901902656 - Đại diện pháp luật: Cao Xuân Cường

Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VIỄN THÔNG HỒNG THẮNG

Mã số thuế: 2901898897 - Đại diện pháp luật: Đinh Hồng Thắng

Địa chỉ: Thôn Khe Choăng, Xã Châu Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH ĐẠO ĐẠT

Mã số thuế: 2901893641 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Đức

Địa chỉ: Bản Cửa Rào, Xã Môn Sơn, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

TRUNG TÂM LỮ HÀNH QUỐC TẾ, CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ DU LỊCH PHUCGROUP

Mã số thuế: 2901818482-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bắc

Địa chỉ: Thôn Liên Tân, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH AN VIỆT TL

Mã số thuế: 2901880850 - Đại diện pháp luật: Lô Văn Tú

Địa chỉ: xóm Đồng Tâm, Xã Thạch Ngàn, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ BỒNG KHÊ

Mã số thuế: 2901877738 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Năm

Địa chỉ: Thôn Lam Bồng, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÀ LÂN

Mã số thuế: 2901874945 - Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Sách

Địa chỉ: Thôn Tân Dân, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN DỊCH VỤ CHÈ CON CUÔNG

Mã số thuế: 2900326223-010 - Đại diện pháp luật: Dương Huy Lộc

Địa chỉ: Yên Khê, Xã Yên Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRỌNG ĐẠT

Mã số thuế: 2901870154 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiếu

Địa chỉ: Bản Huồn Mác, Xã Lạng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH LỤC LAM

Mã số thuế: 2901869945 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Thanh Long, Khối 2, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

CÔNG TY TNHH HUYỀN NGỌC BẢO

Mã số thuế: 2901863816 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền

Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

Hợp Tác Xã Dịch vụ quản lý chợ Con Cuông

Mã số thuế: 2901861907 - Đại diện pháp luật: Vương Đình Lương

Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

CôNG TY TNHH XâY DựNG TRà LâN

Mã số thuế: 2901861720 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Anh

Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Nghệ An

NA

SIêU THị MườNG THANH CON CUôNG - CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG Số 1 TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600128057-070 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Dũng

Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Nghệ An