Các doanh nghiệp tại Huyện Bắc Quang
HG

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Khai Thác Chế Biến Đá Và Xây Lắp Công Trình Hưng Thịnh

Mã số thuế: 5200799692-001 - Đại diện pháp luật: Hoàng Hải Đăng

Địa chỉ: Thôn Bình Long, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HG

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Khai Thác Chế Biến Đá Và Xây Lắp Dân Dụng Phúc Minh

Mã số thuế: 5200799452-001 - Đại diện pháp luật: Hoàng Hải Đăng

Địa chỉ: Thôn Bình Long, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HG

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Thương Mại Thái Hoàng Tại Huyện Bắc Quang

Mã số thuế: 5100260459-002 - Đại diện pháp luật: La Dương Chung

Địa chỉ: Thôn Lâm, Xã Đồng Tâm, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HG

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thái Bình Dương Tại Huyện Bắc Quang

Mã số thuế: 5100175450-001 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Công

Địa chỉ: Thôn Tân Thắng, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HG

Chi nhánh Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu - 101

Mã số thuế: 5100174626-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Quý

Địa chỉ: , Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HG

Chi nhánh CTCP Thương mại tổng hợp Bắc Quang - Xí nghiệp chế biến NLS và SX hàng Thủ công mỹ nghệ

Mã số thuế: 5100109553-011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lân

Địa chỉ: Tổ 1 khu phố Quang Thành, TT Việt Quang,, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HG

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên XSKT Hà Giang Huyện Bắc Quang

Mã số thuế: 5100102170-003 - Đại diện pháp luật: Phạm Trung Dũng

Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HG

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lập Vũ Tại Bắc Quang

Mã số thuế: 5000764325-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vũ Anh

Địa chỉ: Thôn Kim, Xã Tiên Kiều, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HG

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Việt Long

Mã số thuế: 5000301937-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến

Địa chỉ: Thôn Tân Thành 3, Xã Liên Hiệp, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HG

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xi Măng Tuyên Quang Tại Hà Giang

Mã số thuế: 5000119170-002 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Hàm

Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Việt Vinh, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HG

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Toàn Phát

Mã số thuế: 3200269003-001 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bắc

Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Việt Quang, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HG

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Bắc Quang Hà Giang

Mã số thuế: 0100686174-701 - Đại diện pháp luật: Trương Đức Hào

Địa chỉ: Số nhà 41, tổ 4, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HG

HợP TáC Xã THáI DươNG

Mã số thuế: 5100431489 - Đại diện pháp luật: Phạm Thành Quỳnh

Địa chỉ: số nhà 121 tổ 13, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HG

Hội Chữ Thập Đỏ huyện Bắc Quang

Mã số thuế: 5100429320 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Cương

Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HG

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nguyên An Khánh

Mã số thuế: 5100429592 - Đại diện pháp luật: Lê Sơn Kim

Địa chỉ: Số nhà 17, tổ 14, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Hà Giang