Các doanh nghiệp tại Tỉnh Bình Dương
BD

Nhà Thầu BUREAU VERITAS HONG KONG LIMITED

Mã số thuế: 3700912656-006 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 46 Đại lộ độc lập, KCN VSIP (Công Ty TNHH SINWAH APPAREL),, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu YAMAZEN (Thailand) Co., Ltd

Mã số thuế: 3701744443-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 9, Đại lộ Độc lập, KCN VSIP,, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu PROPITIOUS INTERNATIONAL INC

Mã số thuế: 3701791027-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Long Hội,, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu SINGAPORE INFOCOMM TECHNOLOGY FEDERATION

Mã số thuế: 3701137720-007 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã An Tây (Công Ty TNHH ASCENDAS, PROTRADE),, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu HISHINUMA MACHINERY CO., LTD

Mã số thuế: 3700789561-006 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 15 Vsip, đường số 10, KCN Vsip(CTy TNHH Taiyo Giken VN),, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu FLINT GROUP (MALAYSIA) SDN. BHD (493142-D)

Mã số thuế: 3701894470-005 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 8 Vsip II, đường số 6 (Công ty TNHH CCL LABEL Việt Nam),, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu AMADA SINGAPORE (1898) PTE LTD

Mã số thuế: 3701755332-005 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 10, ĐL Tự Do, KCN VSIP,, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu SCALA LICENSE B.V

Mã số thuế: 3700635201-005 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 36, Đường 4, KCN Việt, Sing(CTy TNHH II, VI Việt Nam),, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu DAI - ICHI SEIKO CO., LTD

Mã số thuế: 3701485171-004 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 41, ĐL Tự Do, KCN VSIP (CTy Việt Nam DAI, ICHI SEIKO),, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu YURTEC CORPORATION

Mã số thuế: 3700676800-004 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 27 Đại Lộ Độc Lập, KCN Vsip,, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu DONGSUNG CHEMICAL CO., LTD

Mã số thuế: 3701848097-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Dĩ An,, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu DAN D FOODS LTD

Mã số thuế: 3701836373-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường Lê Chí Dân, ấp 2,, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu MS CHANG OI KIEN

Mã số thuế: 3701817878-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: (Cty Giấy GLATZ) Số 8 Đường Dân Chủ, VSIP II, KLHCN, DV, ĐTBD,, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu PT TEKNOGLASS DUROMER TERNUSA

Mã số thuế: 3701816592-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô J2, J3, J5, J6,Đường N1, N2, D2, KCN Nam Tân Uyên,, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu Công ty SV PROBE PTE LTD

Mã số thuế: 3701810093-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 37A Đường số 6, KCN VSIP,, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu Công ty TNHH ATLAS COPCO Châu á Thái Bình Dương

Mã số thuế: 3701799509-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: (Công ty TNHH ATLAS COPCO)Lô F, Đường số 12, KCN Sóng Thần 2,, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu TSUGAMI (THAI) CO., LTD

Mã số thuế: 3701785369-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 18, Đại Lộ Tự Do, KCN VSIP,, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu Công ty TNHH Thiết Kế Công Trình Cảnh Quan DA DEIN

Mã số thuế: 3701772232-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Thới Hoà,, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu INCOME 2004 CREATION

Mã số thuế: 3701760445-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 12, Đường số 10, KCN VSIP,, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu SERCURA LIMITED

Mã số thuế: 3701755692-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Bình Phước B,, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu JT.DRAGON PTE.LTD

Mã số thuế: 3701755332-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 10, ĐL Tự Do, KCN VSIP,, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu HAMACHER ELEKTROTECHNIK GmbH

Mã số thuế: 3701748825-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: KCN Đồng An (PROCTEC & GAMBLE Đông Dương),, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu TECHNIBUILTINTERNATIONAL LIMITED

Mã số thuế: 3701737559-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Phòng số 8, 88/10 Đông Nhì,, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Công ty NAKANO CORPORATION - VPĐH Công trình XD Nhà máy MATSUMURA ELECTRONICS INDUSTRY (VN) BD

Mã số thuế: 3701715058-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu REMINGTON PRODUCT COMPANY

Mã số thuế: 3701695115-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: (Cty REMINGTON SROUFE INTERNATINAOL) Lô C, 8C, CN, KCN MP 3,, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu KEXIM ASIA LIMITED

Mã số thuế: 3701663265-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: F.1_CN & F.7_CN, KCN Mỹ Phước 2,, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu ECLIPSE POLYMERS (HK) CO., LTD

Mã số thuế: 3701621297-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: (Công Ty TNHH YC TEC)Số 7, đường 12, KCN Sóng Thần II,, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu CHOSUK CONSTRUCTION & DEVELOPMENT PTE., LTD

Mã số thuế: 3701598182-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: TT Uyên Hưng (CTy TNHH PT & XD CHOSUK),, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu DMG ASIA PACIFIC PTE LTD

Mã số thuế: 3701590793-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô B26, đường D3, KCN Đồng An 2,, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương

BD

Nhà Thầu PRESSCO TECHNOLOGY INC

Mã số thuế: 3701563359-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 29 ĐL Độc Lập, KCN VSIP,, Tỉnh Bình Dương, Bình Dương