Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Bàu Bàng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠT ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠT ĐẠI PHÁT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phúc Định
Địa chỉ: Số 85, Đường ĐT 741B, ấp 6, Xã Hưng Hoà, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH GOTEC VIỆT NAM

Mã số thuế: CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH GOTEC VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Trần Anh Kha
Địa chỉ: Thửa đất 688, tờ bản đồ 57, ấp Bưng Thuốc, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT HOA XƯƠNG RỒNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT HOA XƯƠNG RỒNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Số 326, tổ 7, ấp Xà Mách, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN H&C SÔNG LAM

Mã số thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN H&C SÔNG LAM - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Hoàng
Địa chỉ: Thửa đất 236, tờ bản đồ 28, ấp 4, Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ TRANG ANH KHÔI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ TRANG ANH KHÔI - Đại diện pháp luật: Đào Hữu Hùng
Địa chỉ: Số 151A, Tổ 5, ấp 2, Xã Hưng Hoà, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YI - N

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YI - N - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Nga
Địa chỉ: Số 15, Tổ 1, ấp Xà Mách, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DỆT HUGE-BAMBOO - CHI NHÁNH BÀU BÀNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DỆT HUGE-BAMBOO - CHI NHÁNH BÀU BÀNG - Đại diện pháp luật: Tsai, Tsuan-Yi
Địa chỉ: Lô A, 12B, CN và Lô A, 12C, CN đường D6, Khu công nghiệp Bàu Bàn, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIA PHúC HâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIA PHúC HâN - Đại diện pháp luật: Trương Thị Huỳnh Như
Địa chỉ: Thửa đất số 392, Tờ bản đồ số 36, Tổ 1, ấp Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ Gỗ Hà NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ Gỗ Hà NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Nam
Địa chỉ: Thửa đất số 340, Tờ bản đồ số 4, Tổ 7, ấp Bàu Lòng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH NôNG TRạI QUốC AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NôNG TRạI QUốC AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huệ Hạnh
Địa chỉ: Thửa đất số 261, 29, Tờ bản đồ số 26, Tổ 21, ấp Lai Khê, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH NướC KHOáNG TINH KHIếT HUỳNH TRANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NướC KHOáNG TINH KHIếT HUỳNH TRANG - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thúy Liễu
Địa chỉ: Số 749, ấp Long Hưng, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH HI-TECH J&B VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HI-TECH J&B VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Kao, Chen-Fang
Địa chỉ: Lô A_1B7_CN, Khu công nghiệp Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

HợP TáC Xã ĐạI ĐồNG TIếN

Mã số thuế: HợP TáC Xã ĐạI ĐồNG TIếN - Đại diện pháp luật: Mai Hoàng Ngọc Khánh
Địa chỉ: ấp Long Thành, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ MôI TRườNG THàNH HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CôNG NGHệ MôI TRườNG THàNH HưNG - Đại diện pháp luật: Trần Thu Loan
Địa chỉ: Lô A, ô số 25, khu phố Thương mại Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH VàNG BạC Đỗ LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VàNG BạC Đỗ LONG - Đại diện pháp luật: Đỗ Trường Long
Địa chỉ: Số 2882, Đường N3, Khu đô thị Bàu Bàng, Tổ 17, ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRí THUậN TàI

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRí THUậN TàI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Số 29, tổ 1, ấp Bưng Thuốc, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Bàu Bàng

Mã số thuế: Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Bàu Bàng - Đại diện pháp luật: Vương Đình THiện
Địa chỉ: B2, 11, đường NC, Phố Thương Mại Bàu Bàng, ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRầN XUâN AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRầN XUâN AN - Đại diện pháp luật: Trần Xuân An
Địa chỉ: Số 48 đường NC, Khu công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ VậT LIệU MIềN NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ VậT LIệU MIềN NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Nguyện
Địa chỉ: Số 79, Tổ 3, ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH SOOHO VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SOOHO VINA - Đại diện pháp luật: Lee Yong Jae
Địa chỉ: Lô A_1B5_CN, khu công nghiệp Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH TE ENRICH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TE ENRICH - Đại diện pháp luật: Chiang, Tso Chieh
Địa chỉ: Lô A_1B6_CN, Khu công nghiệp Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

TRạM CHăN NUôI Và THú Y HUYệN BàU BàNG

Mã số thuế: TRạM CHăN NUôI Và THú Y HUYệN BàU BàNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiền
Địa chỉ: Số B2, 11, đường NC, ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DINH DưỡNG á CHâU (VN) TạI BìNH DươNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH DINH DưỡNG á CHâU (VN) TạI BìNH DươNG - Đại diện pháp luật: Chang, Ching-Chia
Địa chỉ: Lô A_14D_CN Khu công nghiệp Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Diễm Đô

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Diễm Đô - Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Hùng
Địa chỉ: Lô B 3A, Đường CN, Khu công nghiệp Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Công Ty Cổ Phần Cao Lanh Đất Việt

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Cao Lanh Đất Việt - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thúy
Địa chỉ: Thửa đất số 60, Tờ bản đồ số 40, ấp Cầu Sắt, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Công Ty TNHH Yu Wei Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Yu Wei Việt Nam - Đại diện pháp luật: Wu, Chi-Feng
Địa chỉ: Lô A_6B_4_CN, Khu công nghiệp Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Gỗ Thanh Của

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Gỗ Thanh Của - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Thanh
Địa chỉ: Thửa đất số 67, Tờ bản đồ số 16, Tổ 8, ấp Cây Sắn, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Long Nguyên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Long Nguyên - Đại diện pháp luật: Lê Văn Ngọc Anh
Địa chỉ: Thửa đất số 923, Tờ bản đồ số 43, ấp Bưng Thuốc, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Gỗ Việt Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Gỗ Việt Anh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Minh
Địa chỉ: Thửa đất số 1248, Tờ bản đồ số 41, Tổ 4, ấp Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kinh Doanh Vàng Thành Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kinh Doanh Vàng Thành Phát - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Việt
Địa chỉ: ô 11, Lô A6, khu dân cư 5A, ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương