Danh sách doanh nghiệp tại Tỉnh Bắc Ninh

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Bắc Ninh

BN

Văn phòng điều hành thầu xây dựng nhà máy sản xuất máy hút bụi SEV Việt Nam

Mã số thuế: 2300529239-003

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Văn phòng điều hành thầu XD xưởng đóng gói SDIV Việt Nam KCN Yên Phong I Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300529239-002

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Samsung C&T Corporation-Thầu chính XD mở rộng dây chuyền NM đóng gói của SDIV tại KCN Yên Phong BN

Mã số thuế: 2300741154-001

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Nakano Corporation - Thầu XD NM của Công ty Enshu Sanko Việt Nam tại KCN Quế Võ, h.Quế Võ, Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300349116-001

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Nakano Corporation- thầu XD nhà máy của công ty Topla Việt Nam tại KCN Quế võ - Quế võ - Bắc ninh

Mã số thuế: 2300349116-002

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Cty Nakano Corporation-Thầu chính thực hiện DA mở rộng NM Cty TNHH Fujita VN tại KCN Vsip Từ Sơn BN

Mã số thuế: 2300349116-003

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Cty Yurtec Corporation - Thầu TC phần điện và cơ cho DA NM Fujita VN tại KCN Vsip Tiên Du Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300548859-001

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Công ty Fujita Corporation - Thầu XD dự án NM Shoei Việt Nam tại KCN Vsip, Tiên Du, Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300557500-001

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Công ty Fujita Corporation - Thầu XD NM Daiichi Denso Buhin Việt Nam tại KCN Vsip, Tiên Du, Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300557500-002

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Công ty Fujita Corporation - Thầu XD DA NM Fujita Việt Nam tại KCN Vsip Bắc Ninh, Tiên Du, Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300557500-003

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Cty Konoike Construction Co., Ltd - Thầu chính XD mới NM Ojitex Hải Phòng Bắc Ninh tại KCN VSIP BN

Mã số thuế: 2300634794-002

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Thầu XD mới NM Kurabe Bắc Ninh tại lô 28,29 KCN Vsip Bắc Ninh Từ Sơn, Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300634794-001

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

xí nghiệp khảo sát và xây dựng số 1

Mã số thuế: 0100103175-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn thế Hồng

Địa chỉ: Xã Đình bảng,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Công ty TNHH Nippon Steel Trading (HK)

Mã số thuế: 2300294435-001

Địa chỉ: KCN Quế Võ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Thầu chính xây dựng xưởng sản xuất điện thoại di động SEV Việt Nam số 4 tại KCN Yên Phong I Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300529239-006

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Công ty Tân Trung (TNHH)

Mã số thuế: 2300238335 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cao

Địa chỉ: Số 200, Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh