Các doanh nghiệp tại Tỉnh Bắc Ninh
BN

Văn phòng điều hành thầu xây dựng nhà máy sản xuất máy hút bụi SEV Việt Nam

Mã số thuế: 2300529239-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Văn phòng điều hành thầu XD xưởng đóng gói SDIV Việt Nam KCN Yên Phong I Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300529239-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Samsung C&T Corporation-Thầu chính XD mở rộng dây chuyền NM đóng gói của SDIV tại KCN Yên Phong BN

Mã số thuế: 2300741154-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Nakano Corporation - Thầu XD NM của Công ty Enshu Sanko Việt Nam tại KCN Quế Võ, h.Quế Võ, Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300349116-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Nakano Corporation- thầu XD nhà máy của công ty Topla Việt Nam tại KCN Quế võ - Quế võ - Bắc ninh

Mã số thuế: 2300349116-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Cty Nakano Corporation-Thầu chính thực hiện DA mở rộng NM Cty TNHH Fujita VN tại KCN Vsip Từ Sơn BN

Mã số thuế: 2300349116-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Cty Yurtec Corporation - Thầu TC phần điện và cơ cho DA NM Fujita VN tại KCN Vsip Tiên Du Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300548859-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Công ty Fujita Corporation - Thầu XD dự án NM Shoei Việt Nam tại KCN Vsip, Tiên Du, Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300557500-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Công ty Fujita Corporation - Thầu XD NM Daiichi Denso Buhin Việt Nam tại KCN Vsip, Tiên Du, Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300557500-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Công ty Fujita Corporation - Thầu XD DA NM Fujita Việt Nam tại KCN Vsip Bắc Ninh, Tiên Du, Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300557500-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Cty Konoike Construction Co., Ltd - Thầu chính XD mới NM Ojitex Hải Phòng Bắc Ninh tại KCN VSIP BN

Mã số thuế: 2300634794-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Thầu XD mới NM Kurabe Bắc Ninh tại lô 28,29 KCN Vsip Bắc Ninh Từ Sơn, Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300634794-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

xí nghiệp khảo sát và xây dựng số 1

Mã số thuế: 0100103175-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn thế Hồng

Địa chỉ: Xã Đình bảng,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Công ty TNHH Nippon Steel Trading (HK)

Mã số thuế: 2300294435-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: KCN Quế Võ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Thầu chính xây dựng xưởng sản xuất điện thoại di động SEV Việt Nam số 4 tại KCN Yên Phong I Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300529239-006 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

BN

Công ty Tân Trung (TNHH)

Mã số thuế: 2300238335 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cao

Địa chỉ: Số 200, Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An,, Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh