Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Tỉnh Bắc Ninh

Văn phòng điều hành thầu xây dựng nhà máy sản xuất máy hút bụi SEV Việt Nam

Mã số thuế: Văn phòng điều hành thầu xây dựng nhà máy sản xuất máy hút bụi SEV Việt Nam - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Văn phòng điều hành thầu XD xưởng đóng gói SDIV Việt Nam KCN Yên Phong I Bắc Ninh

Mã số thuế: Văn phòng điều hành thầu XD xưởng đóng gói SDIV Việt Nam KCN Yên Phong I Bắc Ninh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Samsung C&T Corporation-Thầu chính XD mở rộng dây chuyền NM đóng gói của SDIV tại KCN Yên Phong BN

Mã số thuế: Samsung C&T Corporation-Thầu chính XD mở rộng dây chuyền NM đóng gói của SDIV tại KCN Yên Phong BN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Nakano Corporation - Thầu XD NM của Công ty Enshu Sanko Việt Nam tại KCN Quế Võ, h.Quế Võ, Bắc Ninh

Mã số thuế: Nakano Corporation - Thầu XD NM của Công ty Enshu Sanko Việt Nam tại KCN Quế Võ, h.Quế Võ, Bắc Ninh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Nakano Corporation- thầu XD nhà máy của công ty Topla Việt Nam tại KCN Quế võ - Quế võ - Bắc ninh

Mã số thuế: Nakano Corporation- thầu XD nhà máy của công ty Topla Việt Nam tại KCN Quế võ - Quế võ - Bắc ninh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Cty Nakano Corporation-Thầu chính thực hiện DA mở rộng NM Cty TNHH Fujita VN tại KCN Vsip Từ Sơn BN

Mã số thuế: Cty Nakano Corporation-Thầu chính thực hiện DA mở rộng NM Cty TNHH Fujita VN tại KCN Vsip Từ Sơn BN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Cty Yurtec Corporation - Thầu TC phần điện và cơ cho DA NM Fujita VN tại KCN Vsip Tiên Du Bắc Ninh

Mã số thuế: Cty Yurtec Corporation - Thầu TC phần điện và cơ cho DA NM Fujita VN tại KCN Vsip Tiên Du Bắc Ninh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Công ty Fujita Corporation - Thầu XD dự án NM Shoei Việt Nam tại KCN Vsip, Tiên Du, Bắc Ninh

Mã số thuế: Công ty Fujita Corporation - Thầu XD dự án NM Shoei Việt Nam tại KCN Vsip, Tiên Du, Bắc Ninh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Công ty Fujita Corporation - Thầu XD NM Daiichi Denso Buhin Việt Nam tại KCN Vsip, Tiên Du, Bắc Ninh

Mã số thuế: Công ty Fujita Corporation - Thầu XD NM Daiichi Denso Buhin Việt Nam tại KCN Vsip, Tiên Du, Bắc Ninh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Công ty Fujita Corporation - Thầu XD DA NM Fujita Việt Nam tại KCN Vsip Bắc Ninh, Tiên Du, Bắc Ninh

Mã số thuế: Công ty Fujita Corporation - Thầu XD DA NM Fujita Việt Nam tại KCN Vsip Bắc Ninh, Tiên Du, Bắc Ninh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Cty Konoike Construction Co., Ltd - Thầu chính XD mới NM Ojitex Hải Phòng Bắc Ninh tại KCN VSIP BN

Mã số thuế: Cty Konoike Construction Co., Ltd - Thầu chính XD mới NM Ojitex Hải Phòng Bắc Ninh tại KCN VSIP BN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Thầu XD mới NM Kurabe Bắc Ninh tại lô 28,29 KCN Vsip Bắc Ninh Từ Sơn, Bắc Ninh

Mã số thuế: Thầu XD mới NM Kurabe Bắc Ninh tại lô 28,29 KCN Vsip Bắc Ninh Từ Sơn, Bắc Ninh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

xí nghiệp khảo sát và xây dựng số 1

Mã số thuế: xí nghiệp khảo sát và xây dựng số 1 - Đại diện pháp luật: Nguyễn thế Hồng
Địa chỉ: Xã Đình bảng,, Tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Công ty TNHH Nippon Steel Trading (HK)

Mã số thuế: Công ty TNHH Nippon Steel Trading (HK) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KCN Quế Võ,, Tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Thầu chính xây dựng xưởng sản xuất điện thoại di động SEV Việt Nam số 4 tại KCN Yên Phong I Bắc Ninh

Mã số thuế: Thầu chính xây dựng xưởng sản xuất điện thoại di động SEV Việt Nam số 4 tại KCN Yên Phong I Bắc Ninh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ,, Tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Công ty Tân Trung (TNHH)

Mã số thuế: Công ty Tân Trung (TNHH) - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cao
Địa chỉ: Số 200, Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An,, Tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh