Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Lương Tài

CÔNG TY TNHH CƠ - ĐIỆN CHINT VIỆT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CƠ - ĐIỆN CHINT VIỆT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Trung
Địa chỉ: Thôn Đăng Triều (NR Nguyễn Đức Trung), Xã Trừng Xá, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TƯƠNG LAI TRẺ AN KHÁNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TƯƠNG LAI TRẺ AN KHÁNH - Đại diện pháp luật: Đỗ Tuấn An
Địa chỉ: NR ông Đỗ Văn Bằng, thôn Tân Dân, Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN VÂN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN VÂN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông
Địa chỉ: Thôn Thanh Gia (NR Nguyễn Văn Đông), Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH LỢN GIỐNG DABACO LƯƠNG TÀI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH LỢN GIỐNG DABACO LƯƠNG TÀI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phú
Địa chỉ: Thôn Thanh Khê, Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

HTX CHĂN NUÔI THỦY SẢN PHÁT LỘC

Mã số thuế: HTX CHĂN NUÔI THỦY SẢN PHÁT LỘC - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Tỳ
Địa chỉ: Nhà bà Đỗ Thị Tỳ, Thôn Tỉnh Ngô, Xã Bình Định, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

HTX CHĂN NUÔI- THỦY SẢN ĐỨC MINH

Mã số thuế: HTX CHĂN NUÔI- THỦY SẢN ĐỨC MINH - Đại diện pháp luật: Tằng Văn Minh
Địa chỉ: Nhà ông Tằng Văn Chính, Thôn Nghĩa La, Xã Trung Chính, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU VÀ XÂY DỰNG SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU VÀ XÂY DỰNG SƠN DƯƠNG - Đại diện pháp luật: Phùng Đức Dương
Địa chỉ: Thôn My Xuyên (NR Phùng Đức Dương), Xã Mỹ Hương, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG THẢO

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG THẢO - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Độ
Địa chỉ: (NR Nguyễn Thanh Tùng) thôn Phương Mới, Xã Phú Hòa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HỮU HIỆP

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HỮU HIỆP - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Hiệp
Địa chỉ: (Nhà ông Trần Hữu Hiệp), Thôn Tuyên Bá, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ DầU TươI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ DầU TươI - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Dầu
Địa chỉ: (NR: ông Bùi Văn Dầu), thôn Cường Tráng, Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH MôI TRườNG THàNH LợI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MôI TRườNG THàNH LợI - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Nha
Địa chỉ: NR Bà Bùi Thị Nha, Thôn Tân Dân, Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

HTX đồ gỗ Minh Trưởng

Mã số thuế: HTX đồ gỗ Minh Trưởng - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Trưởng
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Minh Trưởng, Thôn Ngô Phần, Xã Bình Định, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và XâY DựNG NGUYễN PHươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và XâY DựNG NGUYễN PHươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng
Địa chỉ: (NR Nguyễn Văn Lễ) Thôn Phượng Giáo, Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Kỹ THươNG ĐôNG Đô-TRUNG TâM ĐăNG KIểM XE Cơ GIớI 99-04D

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH Kỹ THươNG ĐôNG Đô-TRUNG TâM ĐăNG KIểM XE Cơ GIớI 99-04D - Đại diện pháp luật: Trần Minh Đức
Địa chỉ: Khu công nghiệp Lâm Bình, Xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH HàN VIệT KOBEES

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HàN VIệT KOBEES - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vỵ
Địa chỉ: Đường 285, Thôn Trừng Xá, Xã Trừng Xá, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH MTV VIETS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV VIETS - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Việt
Địa chỉ: Thôn Lĩnh Mai, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

HTX nuôi trồng thủy sản Minh Tiến

Mã số thuế: HTX nuôi trồng thủy sản Minh Tiến - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Lên
Địa chỉ: NR.ông Đỗ Văn Lên, Thôn Cáp Trên, Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Quang Việt Tùng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Quang Việt Tùng - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Luân
Địa chỉ: Khu Liên Cơ (NR Lê Văn Hùng), đường Lý Thái Tổ, Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại Linh Châu

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại Linh Châu - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Dũng
Địa chỉ: (NR Nguyễn Đăng Văn) Thôn Phú Trên, Xã Phú Hòa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Quốc Tế Việt Mỹ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Quốc Tế Việt Mỹ - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nhài
Địa chỉ: (NR Phạm Thị Nhài) thôn Tĩnh Xá, Xã Phú Hòa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Thương Mại Giang Thành Đạt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Giang Thành Đạt - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Giang
Địa chỉ: (NR Đỗ Thị Giang) Thôn Tân Dân, Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Vũ Hoàng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Vũ Hoàng - Đại diện pháp luật: Vũ Hoàng Đoàn
Địa chỉ: (NR Vũ Hoàng Đoàn) thôn Ngọc Quan, Xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

HTX dịch vụ vận tải Phương Mộc

Mã số thuế: HTX dịch vụ vận tải Phương Mộc - Đại diện pháp luật: Phương Văn Mộc
Địa chỉ: Nr ông Phương Văn Mộc, Thôn Duyện Dương, Xã Phú Hòa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Xây Dựng Quốc Chí

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Quốc Chí - Đại diện pháp luật: Bùi Đình Nhàn
Địa chỉ: Thôn Hương Chi (NR Bùi Đình Nhàn), Xã Phú Hòa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Cựu Chiến Binh Hoàng Hảo

Mã số thuế: Công Ty TNHH Cựu Chiến Binh Hoàng Hảo - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hảo
Địa chỉ: NR ông Nguyễn Văn Hảo, thôn Hoàng Kênh, Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Bình Than

Mã số thuế: Công Ty TNHH Bình Than - Đại diện pháp luật: Tạ Quang Hải
Địa chỉ: Thôn Thanh Lâm (NR Tạ Quang Hải), Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bn Pro

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bn Pro - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Bách
Địa chỉ: Thôn Quảng Bố (NR: Bùi Xuân Bách), Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty CP Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm Nông Nghiệp Sạch Dpat

Mã số thuế: Công Ty CP Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm Nông Nghiệp Sạch Dpat - Đại diện pháp luật: Vũ Quốc Đại
Địa chỉ: Thôn Quảng Bố (NR Vũ Quốc Đại), Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Viễn Thông Tùng Lan

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Viễn Thông Tùng Lan - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng
Địa chỉ: Thôn Ngọc Quan (NR Vũ Văn Chương), Xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Quý Lộc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Quý Lộc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Quý
Địa chỉ: Thôn Quảng Bố (NR: ông Nguyễn Bá Quý), Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh