Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Thuận Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG YÊN VIỆT

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG YÊN VIỆT - Đại diện pháp luật: Lê Sỹ Tuân
Địa chỉ: Thôn Cửu Yên (NR Lê Sỹ Tiến), Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT ZACOM

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT ZACOM - Đại diện pháp luật: Lương Trọng Đại
Địa chỉ: Xóm Nội (NR Lương Trọng Đại), Xã Mão Điền, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUY HUY

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUY HUY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Huy
Địa chỉ: (NR Nguyễn Duy Huy) Xóm 3, Xã Mão Điền, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KARATEDO BẮC NINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KARATEDO BẮC NINH - Đại diện pháp luật: Lê Nho Khoẻ
Địa chỉ: Thôn Dực Vy, Xã Hoài Thượng, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG QUANG HUY

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG QUANG HUY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dĩnh
Địa chỉ: (NR Nguyễn Thị Dĩnh) thôn Đa Tiện, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN MẪU CÔNG NGHIỆP MAY VÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AZP DESIGN

Mã số thuế: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN MẪU CÔNG NGHIỆP MAY VÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AZP DESIGN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Duy
Địa chỉ: Lô 28, Khu đô thị Bắc Hà, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH TĨNH THÀNH LONG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TĨNH THÀNH LONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Tĩnh
Địa chỉ: Thôn Đức Hiệp, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HVP VINA

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HVP VINA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Thôn Thượng Vũ (NR Nguyễn Đắc Sơn), Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG THUẬN THÀNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG THUẬN THÀNH - Đại diện pháp luật: Trần Đăng Định
Địa chỉ: NR ông Trần Đăng Chúc, Thôn Ngọ Xá, Xã Hoài Thượng, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHIẾN TIẾN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHIẾN TIẾN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhân Chiến
Địa chỉ: NR ông Nguyễn Nhân Chiến, Ngã tư Đông Côi, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH THE WISEKIDS CENTER

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THE WISEKIDS CENTER - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vinh
Địa chỉ: NR ông Dương Văn Thắng, Thôn Tư Thế, Xã Trí Quả, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAI HUỆ

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAI HUỆ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thao
Địa chỉ: (NR Vuơng Quốc Toàn) phố Khám, Xã Gia Đông, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG LỘC BẮC NINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TRƯỜNG LỘC BẮC NINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuê
Địa chỉ: Thôn Trà Lâm (NR Nguyễn Thị Thuê), Xã Trí Quả, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH MECHAGREEN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MECHAGREEN - Đại diện pháp luật: Phạm Nga
Địa chỉ: Xóm 3 (NR Phạm Thị Đỉnh), Thôn Đồng Đông, Xã Đại Đồng Thành, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH BẮC THÁI

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH BẮC THÁI - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thuật
Địa chỉ: Thôn Tư Thế, Xã Trí Quả, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Thắng
Địa chỉ: NR: ông Nguyễn Bá Thắng, Thôn Thượng Trì Làng, Xã Hoài Thượng, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN LAN HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN LAN HưNG - Đại diện pháp luật: Vương Thị Hạnh
Địa chỉ: Ngã tư Đông Côi, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN ĐạI ĐồNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN ĐạI ĐồNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông
Địa chỉ: Thôn Đồng Đoài (NR Vương Đức Chuyến), Xã Đại Đồng Thành, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ESD KOREA VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ESD KOREA VINA - Đại diện pháp luật: Choi Hyuk Soo
Địa chỉ: Lô III.8, Khu công nghiệp Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI QUý ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI QUý ĐạT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quý Đạt
Địa chỉ: Xóm Đình, Thôn Ngọc Khám, Xã Gia Đông, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG CôNG TRìNH HOàNG ANH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG CôNG TRìNH HOàNG ANH - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Điệp
Địa chỉ: (NR Trương Đức Hoàn) phố Công Hà, Xã Hà Mãn, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thúy Nga

Mã số thuế: Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thúy Nga - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy Nga
Địa chỉ: Số 170 đường âu Cơ, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI HảI BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI HảI BìNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bình
Địa chỉ: Thôn Bút Tháp (NR Hoàng Hải), Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH TổNG HợP TRọNG NGHĩA

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH TổNG HợP TRọNG NGHĩA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Nghĩa
Địa chỉ: (NR Đinh Thị Hương) thôn Đa Tiện, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Hợp Tác Xã Hoàng Long

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Hoàng Long - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Long
Địa chỉ: Thôn cả, Đông côi, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tuệ An Tại Bắc Ninh

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tuệ An Tại Bắc Ninh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khuyến
Địa chỉ: Lô V5, KCN Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Du Lịch Quang Minh

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Du Lịch Quang Minh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bồng
Địa chỉ: NR ông Nguyễn Văn Long, Thôn Lũng Khê, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hàng Không

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hàng Không - Đại diện pháp luật: Kiều Ngọc Khanh
Địa chỉ: ( Thuê Cty TB Cao Quý, CN Bắc Ninh), Cụm CN Hà Mãn Trí Quả, Xã Trí Quả, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Thuận Thành

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Thuận Thành - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoàng Yến
Địa chỉ: CCN Trí Quả (Thuê Cty tnhh Thương Binh Cao Quý), Xã Trí Quả, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Vnp - Bắc Ninh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Vnp - Bắc Ninh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Phố Dâu (NR Cao Xuân Long), Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh