Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thị xã Tân Uyên

CôNG TY TNHH VIệT THịNH FURNITURE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VIệT THịNH FURNITURE - Đại diện pháp luật: Zhang Jie
Địa chỉ: Lô N16, Đường N2, D2, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH YUSUNG A-TECH VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH YUSUNG A-TECH VINA - Đại diện pháp luật: Hyunwoo Jung
Địa chỉ: 16B Vsip II, A, đường số 26, khu công nghiệp Việt Nam, Singa, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHáT TàI PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHáT TàI PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhã
Địa chỉ: Thửa đất số 254, Tờ bản đồ số 7, Tổ 1, Khu phố Phước Hải, PhườngThái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ GốM Sứ GOLDEN DRAGON

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ GốM Sứ GOLDEN DRAGON - Đại diện pháp luật: Trần Văn Chương
Địa chỉ: Số 072, tổ 4, ấp Hóa Nhựt, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH SảN XUấT THANH TRượT HợP HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THANH TRượT HợP HưNG - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Xoan
Địa chỉ: Lô R4, đường N10, Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TIếN HUY PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TIếN HUY PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Chi Reo
Địa chỉ: Số 247/E đường ĐT 747, tổ 1, ấp 2, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG MộC ĐứC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG MộC ĐứC - Đại diện pháp luật: Vũ Trung Đức
Địa chỉ: Thửa đất 102, tờ bản đồ 10, khu phố Khánh Lộc, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐôNG SâM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐôNG SâM - Đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Khánh
Địa chỉ: Thửa đất 122, tờ bản đồ 16, ấp 1, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MAY MặC MINH LượNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MAY MặC MINH LượNG PHáT - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Lượng
Địa chỉ: Số 54/6C, Tổ 2, Khu phố Khánh Long, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MTV JING GONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV JING GONG - Đại diện pháp luật: Vương Thị Thu
Địa chỉ: Số 36/3, Khu phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cơ KHí XUâN TRườNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cơ KHí XUâN TRườNG PHáT - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Trường
Địa chỉ: Thửa đất số 989, tờ bản đồ số 40, khu phố Bình Chánh, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SIN CHENG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH SIN CHENG - Đại diện pháp luật: Gián Trân Tâm
Địa chỉ: Thửa đất số 800, tờ bản đồ số 7, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI SảN XUấT Gỗ Đỗ ĐOàN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI SảN XUấT Gỗ Đỗ ĐOàN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đỗ
Địa chỉ: Thửa đất số 104 và 111, tờ bản đồ số 5, tổ 3, ấp 5, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH NGũ KIM BìNH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NGũ KIM BìNH PHáT - Đại diện pháp luật: Lê Long Thanh
Địa chỉ: Thửa đất số 760, Tờ bản đồ số 2, Tổ 3, khu phố Phước Thái, PhườngThái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI NướC THế GIớI XANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI NướC THế GIớI XANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tình
Địa chỉ: Thửa đất số 756, Tờ bản đồ số 7, đường số 2, tổ 1, khu phố P, PhườngThái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Gỗ MAO SHENG VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Gỗ MAO SHENG VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Yu Zixiang
Địa chỉ: Nhà xưởng số 18, Lô S, Đường D6, N12, Khu công nghiệp Nam Tâ, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI SơN TâN PHú TạI BìNH DươNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH  SảN XUấT THươNG MạI SơN TâN PHú TạI BìNH DươNG - Đại diện pháp luật: Đinh Phước Thọ
Địa chỉ: Thửa đất số 440, Tờ bản đồ số 5, Khu phố Phước Hải, PhườngThái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LUậT BìNH DươNG - TRườNG MầM NON Tư THụC Bé YêU BìNH DươNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LUậT BìNH DươNG - TRườNG MầM NON Tư THụC Bé YêU BìNH DươNG - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hoàn
Địa chỉ: Thửa đất số 46, Tờ bản đồ số 8, Khu phố ông Đông, PhườngTân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cơ KHí PHươNG MAI HOàNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cơ KHí PHươNG MAI HOàNG PHáT - Đại diện pháp luật: Mai Thị Phương
Địa chỉ: Thửa đất số 217, Tờ bản đồ số 46, Khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHôM VạN XUâN THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHôM VạN XUâN THàNH - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Đạo
Địa chỉ: Thửa đất số 225, Tờ bản đồ số 16, khu phố Tân Bình, PhườngTân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MạNH DươNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MạNH DươNG PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Mạnh
Địa chỉ: Thửa đất số 924, Tờ bản đồ số 42, Tổ 6, Khu phố 5, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH RU GIA PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH RU GIA PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ru
Địa chỉ: Thửa đất số 12, Tờ bản đồ số 37, Tổ 5, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI PHáT TRIểN MAI HIềN ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI PHáT TRIểN MAI HIềN ANH - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Hiền
Địa chỉ: Thửa đất số 1342, Tờ bản đồ số 12, Tổ 8, Khu phố Vĩnh Phước, PhườngThái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ TRươNG MINH HùNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ TRươNG MINH HùNG - Đại diện pháp luật: Trương Minh Sơn
Địa chỉ: 56 ĐT 747, Tổ 3, ấp Cây Chàm, PhườngThạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ROCHDALE SPEARS - CảNG THạNH PHướC

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH ROCHDALE SPEARS - CảNG THạNH PHướC - Đại diện pháp luật: Hoàng Yến
Địa chỉ: Số 207 Đường DT747A, Tổ 1, Khu phố Tân Lương, PhườngThạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH BAO Bì HUY HIếU

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH BAO Bì HUY HIếU - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ: Thửa đất số 1032, Tờ bản đồ số 10, Khu phố Khánh Lộc, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG KIM HưNG THịNH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG KIM HưNG THịNH - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Khanh
Địa chỉ: Thửa đất số 177, Tờ bản đồ số 11, ấp 5, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KếT CấU THéP NAM PHáT - NHà MáY KếT CấU THéP

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KếT CấU THéP NAM PHáT - NHà MáY KếT CấU THéP - Đại diện pháp luật: Hoàng Quang Lễ
Địa chỉ: Thửa đất số 254, 255 và 303 tờ bản đồ số 39, Khu phố Khánh L, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY Cổ PHầN DượC HưNG THịNH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DượC HưNG THịNH - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Mão
Địa chỉ: Số 23, Đường số 8, Khu dân cư Vị Hảo, Khu phố Phước Hải, PhườngThái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THANH SơN QUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THANH SơN QUYêN - Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Sơn
Địa chỉ: Thửa đất số 11, Tờ bản đồ số 30, Khu phố Bình Khánh, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương