Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bắc Ninh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và Cơ ĐIệN NAM KHáNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và Cơ ĐIệN NAM KHáNH - Đại diện pháp luật: Lê Viết Nam
Địa chỉ: Thôn ấp Đồn (NR Lê Viết Nam), Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH TM Và DV HươNG LIêN BắC NINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TM Và DV HươNG LIêN BắC NINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Phố Và (NR Nguyễn Thị Hương), Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI DU LịCH HOàNG GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI DU LịCH HOàNG GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn ất
Địa chỉ: Thôn Đông Phù (NR ông Nguyễn Văn ất), Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH VậN TảI Và THươNG MạI ANH NếT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI Và THươNG MạI ANH NếT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Anh
Địa chỉ: Nr ông Nguyễn Trọng Anh, Thôn Lựa, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG CôNG TRìNH HOàNG ANH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG CôNG TRìNH HOàNG ANH - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Điệp
Địa chỉ: (NR Trương Đức Hoàn) phố Công Hà, Xã Hà Mãn, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH DIVA CENTER

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DIVA CENTER - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Thủy
Địa chỉ: Số 07/265 Khu Công Binh, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

DOANH NGHIệP Tư NHâN VậN TảI THươNG MạI Và DịCH Vụ PHú CườNG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VậN TảI THươNG MạI Và DịCH Vụ PHú CườNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Thừa
Địa chỉ: Thôn Trung Bạn (NR Nguyễn Khắc Thừa), Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ĐIệN Và VIễN THôNG TDS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐIệN Và VIễN THôNG TDS - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thảo
Địa chỉ: KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI HOàNG BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI HOàNG BìNH - Đại diện pháp luật: Vũ Quý Phượng
Địa chỉ: Xóm Chúc, Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH DượC LIệU FUJIKO VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DượC LIệU  FUJIKO VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Loan
Địa chỉ: Số 12, Võ Cường 48, Khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH DượC PHẩM TUấN MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DượC PHẩM TUấN MINH - Đại diện pháp luật: Đàm Anh Tuấn
Địa chỉ: (Nhà ông Đàm Anh Tuấn) Thôn Thái Bảo, Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH MôI TRườNG THàNH LợI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MôI TRườNG THàNH LợI - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Nha
Địa chỉ: NR Bà Bùi Thị Nha, Thôn Tân Dân, Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN CôNG NGHệ PHúC HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN CôNG NGHệ PHúC HưNG - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ba
Địa chỉ: NR Bà Trương Thị Thu Hiền, Khu 5, Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NHựA STROMAN VIệT NAM TạI TỉNH BắC NINH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NHựA STROMAN VIệT NAM TạI TỉNH BắC NINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Yến
Địa chỉ: Đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THựC PHẩM SINH HọC YUMMYVN TạI BắC NINH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THựC PHẩM SINH HọC YUMMYVN TạI BắC NINH - Đại diện pháp luật: Lại Quốc Bình
Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Cao, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TEXCHEM-PACK (VIệT NAM) - CHI NHáNH BắC NINH

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TEXCHEM-PACK (VIệT NAM) - CHI NHáNH BắC NINH - Đại diện pháp luật: Tay Peng Teck
Địa chỉ: (Thuê Cty Fuji Precision)FA3 cụm Fuji Precision Khu CN YP, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH TSUBAME E-TIME VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TSUBAME E-TIME VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Yamamoto Tomohiro
Địa chỉ: Số 9, đường Kinh Bắc 43, khu Yna, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI THéP ĐạI PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI THéP ĐạI PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Thị ánh
Địa chỉ: Lô C3, 2, Cụm công nghiệp sản xuất thép, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH VậN TảI Và DịCH Vụ THươNG MạI MINH QUANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI Và DịCH Vụ THươNG MạI MINH QUANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chi
Địa chỉ: Thôn Tam Tảo (NR Nguyễn Văn Hải), Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH HOA QUỳNH SAS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOA QUỳNH SAS - Đại diện pháp luật: Trần Thị Sáu
Địa chỉ: Thôn Trần Xã (NR Lương Đức Phúc), Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

HTX đồ gỗ Minh Trưởng

Mã số thuế: HTX đồ gỗ Minh Trưởng - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Trưởng
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Minh Trưởng, Thôn Ngô Phần, Xã Bình Định, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Công ty TNHH JMT VN (Nộp thay)

Mã số thuế: Công ty TNHH JMT VN (Nộp thay) - Đại diện pháp luật: Công ty TNHH JMT VN
Địa chỉ: Lô đất VI, 4.1 Mặt đường D3, KCN Quế Võ 2 (TĐ: C.ty IDICO), Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ Và THươNG MạI CTK

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ Và THươNG MạI CTK - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mậu Thấu
Địa chỉ: NR ông Nguyễn Mậu Tâm, Xóm Đa, Thôn Dương Húc, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH HAIMTOOLS VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HAIMTOOLS VINA - Đại diện pháp luật: Kim Kitae
Địa chỉ: Lô C6, 1, 1, KCN Quế Võ, Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH GUHSUNG PRECISION VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GUHSUNG PRECISION VINA - Đại diện pháp luật: Kim Neung Hwan
Địa chỉ: Lô C6, 1, 1, KCN Quế Võ, Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ B&B VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ B&B VINA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bắc
Địa chỉ: Nhà riêng ông Đoàn Quang Lợi, Khu 3, Lãm Làng, Xã Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN SơN KIM PHươNG BắC

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN SơN KIM PHươNG BắC - Đại diện pháp luật: Bùi Công Kỳ
Địa chỉ: Lô A9, Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH 2H HOàNG GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH 2H HOàNG GIANG - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Hạnh
Địa chỉ: Nhà riêng ông Đặng Đình Tăng, Đường 286, Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY CP XâY DựNG Và THươNG MạI NGA HOàNG

Mã số thuế: CôNG TY CP XâY DựNG Và THươNG MạI NGA HOàNG - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Thành Dền (NR Ngô Văn Dũng), Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH VậN TảI THANH NGHĩA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI THANH NGHĩA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghĩa
Địa chỉ: Số 24, Ngõ 110, Lý Thường Kiệt, Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh