Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bắc Ninh

CôNG TY TNHH GIáO DụC QUốC Tế HANA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIáO DụC QUốC Tế HANA - Đại diện pháp luật: Mai Kiều Trang
Địa chỉ: Tầng 2 BT01, Đường Bình Than, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN NMH 88

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN NMH 88 - Đại diện pháp luật: Ngô Đình Nghĩa
Địa chỉ: (NR ông Ngô Đình Nghĩa) thôn Phù Khê Thượng, Xã Phù Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH NăNG LượNG GREEN WING SOLAR

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NăNG LượNG GREEN WING SOLAR - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Vinh
Địa chỉ: Thôn Bất Lự (NR Vũ Thị Vinh), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XUấT NHậP KHẩU CHU NGHĩA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XUấT NHậP KHẩU CHU NGHĩA - Đại diện pháp luật: Phan Văn Diễm
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Mả ông, Phố Chùa Dận, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THIếT Bị ĐIệN NướC TâN THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THIếT Bị ĐIệN NướC TâN THịNH - Đại diện pháp luật: Ngô Nhật Tân
Địa chỉ: Số C157 phố Lê Đình Tấn, khu đô thị An Huy, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ QUâN LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ QUâN LONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Quân
Địa chỉ: (NR Nguyễn Duy Quân) Thôn Đỉnh, Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH HOàNG THANH NGA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOàNG THANH NGA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: Khu 10, Phường Đại Phúc, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI THủ ĐứC LOGISTIC

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI THủ ĐứC LOGISTIC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn ý
Địa chỉ: Số nhà 148, Phố Lương Thế Vinh, Khu Hòa Đình, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH CNC - 68

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CNC - 68 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hải Vân
Địa chỉ: Thôn Sơn Đông, Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI THéP NAM Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI THéP NAM Hà - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tá Hà
Địa chỉ: Khu phố Yên Lã 2 (NR Nguyễn Tá Hà), Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH MSC VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MSC VINA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huê
Địa chỉ: Km2, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và Mỹ THUậT PHươNG ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và Mỹ THUậT PHươNG ANH - Đại diện pháp luật: Vũ Công Hưng
Địa chỉ: Số 34, Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH NHôM - NHựA - KíNH PHáT TàI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NHôM - NHựA - KíNH PHáT TàI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hòa
Địa chỉ: Thôn Thân Thượng (NR Nguyễn Văn Dưỡng), Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI QUý ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI QUý ĐạT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quý Đạt
Địa chỉ: Xóm Đình, Thôn Ngọc Khám, Xã Gia Đông, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Văn phòng đại diện Han's Laser Technology Industry Group Co.,Ltd tại tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: Văn phòng đại diện Han's Laser Technology Industry Group Co.,Ltd tại tỉnh Bắc Ninh - Đại diện pháp luật: Huang Jianfeng
Địa chỉ: Đường Văn Miếu, Khu 10, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và ĐầU Tư PHáT TRIểN CườNG MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và ĐầU Tư PHáT TRIểN CườNG MINH - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Cường
Địa chỉ: Số 29 Đỗ Trọng Vỹ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

DOANH NGHIệP Tư NHâN HảI LONG BắC NINH

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN HảI LONG BắC NINH - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hoan
Địa chỉ: Khu 10, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ TSH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ TSH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tạo
Địa chỉ: Số nhà 121, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI Vĩ PHONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI Vĩ PHONG - Đại diện pháp luật: Trần Tiến Linh
Địa chỉ: Nhà riêng ông Nguyễn ích Tám, Khu phố Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP CảNH HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH  NôNG NGHIệP CảNH HưNG - Đại diện pháp luật: Đổng Đình Luân
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Cảnh Hưng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ĐứC MạNH HưởNG THụ 999

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐứC MạNH HưởNG THụ 999 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hiền
Địa chỉ: (NR Lê Thị Hiền) thôn Mai Động, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THựC PHẩM FUGI TạI BắC NINH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THựC PHẩM FUGI TạI BắC NINH - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hoàng Oanh
Địa chỉ: Số 08, Đường TS15, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ Và TRUYềN THôNG BáCH HộI VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CôNG NGHệ Và TRUYềN THôNG BáCH HộI VIệT - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phượng
Địa chỉ: Số nhà 13, đường Bình Than, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI VâN LợI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI VâN LợI - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Vân
Địa chỉ: Thôn Bất Phí (NR Doãn Văn Lợi), Xã Nhân Hòa, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH GO YONG VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GO YONG VINA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Huy
Địa chỉ: Số 20 đường Vạn Hạnh, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN CôNG NGHệ TRườNG THọ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN CôNG NGHệ TRườNG THọ - Đại diện pháp luật: Quách Cao Thọ
Địa chỉ: Thôn Tam Tảo (NR Quách Cao Bảng), Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THIếT Bị MáY MóC BAO Bì BảO BảO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THIếT Bị MáY MóC BAO Bì BảO BảO - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan Phương
Địa chỉ: Khu Vạn Phúc (NR Nguyễn Văn Dương), Xã Vạn An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ĐèN LồNG VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐèN LồNG VIệT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bắc
Địa chỉ: Thôn Đại Thượng, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Công ty TNHH SHINYANG TECH VINA (Nộp thay)

Mã số thuế: Công ty TNHH SHINYANG TECH VINA (Nộp thay) - Đại diện pháp luật: Công ty TNHH SHINYANG TECH VIN
Địa chỉ: KCN Quế Võ (Khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

DOANH NGHIệP TN GIấY HIềN Hà

Mã số thuế: DOANH NGHIệP TN GIấY HIềN Hà - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Hà
Địa chỉ: NR Ngô Văn Trương, Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh