Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Quế Võ

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI TLP VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI TLP VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Nhung
Địa chỉ: (NR Nguyễn Bá Thước) Giang Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THIếT Bị Và XâY DựNG HồNG QUâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THIếT Bị Và XâY DựNG HồNG QUâN - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nha
Địa chỉ: (NR Lai Hữu Dương), đường 42, chợ trung tâm thị trấn Phố Mới, Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN Bê TôNG THươNG PHẩM QUế Võ

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Bê TôNG THươNG PHẩM QUế Võ - Đại diện pháp luật: Dương Văn Điều
Địa chỉ: Bãi ngoài sông Đuống, Thôn Vũ Dương, Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH TOTAL TRADING VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TOTAL TRADING VINA - Đại diện pháp luật: Lee Junho
Địa chỉ: (Thuê Cty TNHH Hanshin) Km 7, quốc lộ 18, thôn Giang Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH VậT LIệU XâY DựNG ANH DUY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậT LIệU XâY DựNG ANH DUY - Đại diện pháp luật: Bùi Công Luận
Địa chỉ: (NR ông Bùi Công Luận) thôn Đoàn Kết, Xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THựC PHẩM SạCH THU Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THựC PHẩM SạCH THU Hà - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hà
Địa chỉ: Thôn Thành Rền (NR ông Ngô Đình Dục), Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH XI WANG VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XI WANG VINA - Đại diện pháp luật: Chen, Jia
Địa chỉ: Lô DH, 2, Khu công nghiệp Quế Võ II, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ QUâN LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ QUâN LONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Quân
Địa chỉ: (NR Nguyễn Duy Quân) Thôn Đỉnh, Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI VâN LợI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI VâN LợI - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Vân
Địa chỉ: Thôn Bất Phí (NR Doãn Văn Lợi), Xã Nhân Hòa, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Công ty TNHH SHINYANG TECH VINA (Nộp thay)

Mã số thuế: Công ty TNHH SHINYANG TECH VINA (Nộp thay) - Đại diện pháp luật: Công ty TNHH SHINYANG TECH VIN
Địa chỉ: KCN Quế Võ (Khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH VậN TảI Và THươNG MạI ANH NếT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI Và THươNG MạI ANH NếT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Anh
Địa chỉ: Nr ông Nguyễn Trọng Anh, Thôn Lựa, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ĐIệN Và VIễN THôNG TDS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐIệN Và VIễN THôNG TDS - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thảo
Địa chỉ: KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN CôNG NGHệ PHúC HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN CôNG NGHệ PHúC HưNG - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ba
Địa chỉ: NR Bà Trương Thị Thu Hiền, Khu 5, Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Công ty TNHH JMT VN (Nộp thay)

Mã số thuế: Công ty TNHH JMT VN (Nộp thay) - Đại diện pháp luật: Công ty TNHH JMT VN
Địa chỉ: Lô đất VI, 4.1 Mặt đường D3, KCN Quế Võ 2 (TĐ: C.ty IDICO), Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN SơN KIM PHươNG BắC

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN SơN KIM PHươNG BắC - Đại diện pháp luật: Bùi Công Kỳ
Địa chỉ: Lô A9, Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY CP XâY DựNG Và THươNG MạI NGA HOàNG

Mã số thuế: CôNG TY CP XâY DựNG Và THươNG MạI NGA HOàNG - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Thành Dền (NR Ngô Văn Dũng), Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU DươNG HồNG, CHI NHáNH BắC NINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU DươNG HồNG, CHI NHáNH BắC NINH - Đại diện pháp luật: Trần Đức Uyên
Địa chỉ: Đường D3, Khu Công nghiệp Quế Võ II, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DV & TM MINH HảI

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH DV & TM MINH HảI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Khu 3 (NR Phạm Ngọc Chiến), Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH GIA CôNG ĐứC LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIA CôNG ĐứC LộC - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Huấn
Địa chỉ: (NR Hoàng Thị Điệp) thôn Mao Dộc, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH QUâN HảI PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH QUâN HảI PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trung
Địa chỉ: Thôn Trại Đường, Xã Nhân Hòa, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Công ty TNHH (Một Thành Viên) Pyung Ahn Vina (Nộp thay)

Mã số thuế: Công ty TNHH (Một Thành Viên) Pyung Ahn Vina (Nộp thay) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô III, 1.2, đường D3, Khu công nghiệp Quế Võ 2, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ ĐạI VIệT VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ ĐạI VIệT VINA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhài
Địa chỉ: Thôn Nghiêm Thôn (NR Lại Hữu Thạo), Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Creta High Tech Vina

Mã số thuế: Công Ty TNHH Creta High Tech Vina - Đại diện pháp luật: Lee Haejin
Địa chỉ: Thuê NX Cty TNHH Kibaco, Khu liền kề, Khu CN Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Trọng Đức

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Trọng Đức - Đại diện pháp luật: Đào Văn Trung
Địa chỉ: Nhà riêng ông Lê Văn Viên, xóm 9, thôn Cung Kiệm, Xã Nhân Hòa, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Công ty TNHH HS CHEMICAL Việt Nam (Nộp thay)

Mã số thuế: Công ty TNHH HS CHEMICAL Việt Nam (Nộp thay) - Đại diện pháp luật: Công ty TNHH HS CHEMICAL Việt
Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hdhd

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hdhd - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đệ Hải
Địa chỉ: (NR: Nguyễn Đệ Hải), Thôn Phương Cầu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Quintiles Electronic Material Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Quintiles Electronic Material Việt Nam - Đại diện pháp luật: Su, Kun-Shan
Địa chỉ: Km 12, Quốc lộ 18, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tuệ Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tuệ Minh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuệ
Địa chỉ: Thôn Đồng Chuế (NR Nguyễn Văn Tuệ), Xã Nhân Hòa, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Sông Đuống

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Sông Đuống - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhã
Địa chỉ: Thôn Mão (NR Nguyễn Văn Cảng), Xã Chi Lăng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Công Ty TNHH Phát Triển Xi Yuan

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phát Triển Xi Yuan - Đại diện pháp luật: Từ Thị Dậu
Địa chỉ: Thôn Mao Dộc (NR Vũ Văn Cường), Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh