Các doanh nghiệp tại Tỉnh Phú Thọ
PT

Công ty TNHH HUYNDAI AUTOPACK

Mã số thuế: 2600837298-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Công ty TNHH TAE HEUNG ENGINEERING

Mã số thuế: 2600837298-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Công ty TNHH Doshirak Rus

Mã số thuế: 2600837298-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Công ty TNHH HITACHI PLANT TECHNOLOGIES

Mã số thuế: 2600792368-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Dốc Đồi Thông,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Công ty cổ phần SHONAI SUIT

Mã số thuế: 2600792368-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Dốc Đồi Thông,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Công ty TNHH PAN PACIFIC Co., Ltd

Mã số thuế: 2600733820-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô 2, KCN Thuỵ Vân,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Công ty TNHH kỹ thuật Gốm AOSIBO Phật Sơn

Mã số thuế: 2600689057-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Phố Hồng Hà,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Công ty TNHH sản xuất thiết bị điện Khải Hoàn

Mã số thuế: 2600638609 - Đại diện pháp luật: Trần Khải Hoàn

Địa chỉ: Lô số 4, khu Công nghiệp Thụy Vân,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Bệnh viện tâm thần tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2600634717 - Đại diện pháp luật: Đỗ Huy Hùng

Địa chỉ: Số 68, phố Cao Bang, phường Âu Cơ,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

BCH Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2600634668 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tiến

Địa chỉ: Phường Tiên Cát,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2600634636 - Đại diện pháp luật: Hà Đức Quảng

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Tân Dân,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ

Mã số thuế: 2600633495 - Đại diện pháp luật: Hà Kế San

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

ủy Ban Kiểm tra tỉnh ủy

Mã số thuế: 2600633488 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Phong

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ

Mã số thuế: 2600633470 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Khanh

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình

Mã số thuế: 2600555977 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Bình

Địa chỉ: Xã Trưng Vương,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Công Ty TNHH TST

Mã số thuế: 2600496753 - Đại diện pháp luật: Trương Như Khôi

Địa chỉ: Số nhà 50 Phan Châu Trinh, tổ 21, phường Gia Cẩm,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

UBND XÃ THỤY VÂN

Mã số thuế: 2600496873 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Cầm

Địa chỉ: Xã Thụy Vân,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

BORELLI TEA HOLDINGS LIMITED

Mã số thuế: 2600836294-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Ba,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

MCLEOD RUSSEL INDIA LIMITED

Mã số thuế: 2600836294-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Ba,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Zhucheng City Xuridong Machinery Co., Ltd

Mã số thuế: 2600705693-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Tầm Vông,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

TIAJIN CEMENT INDUSTRY DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE Co., Ltd (TCDRI)

Mã số thuế: 2600670345-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 124,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

INVENSKY SOFTWARE SYSTEMS PTE LTD

Mã số thuế: 2600670345-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 124,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Semens Turbomachinery Equiment GmbH

Mã số thuế: 2600417656-008 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 25 A, Lý Thường Kiệt,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Proweco (Singapore) Pte Ltd

Mã số thuế: 2600417656-009 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 25 A, Lý Thường Kiệt,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Elof Hansson Singapore Pte Ltd

Mã số thuế: 2600417656-010 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 25 A, Lý Thường Kiệt,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ