Danh sách doanh nghiệp tại Tỉnh Phú Thọ

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Phú Thọ

PT

Công ty TNHH HUYNDAI AUTOPACK

Mã số thuế: 2600837298-003

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Công ty TNHH TAE HEUNG ENGINEERING

Mã số thuế: 2600837298-002

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Công ty TNHH Doshirak Rus

Mã số thuế: 2600837298-001

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Công ty TNHH HITACHI PLANT TECHNOLOGIES

Mã số thuế: 2600792368-002

Địa chỉ: Dốc Đồi Thông,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Công ty cổ phần SHONAI SUIT

Mã số thuế: 2600792368-001

Địa chỉ: Dốc Đồi Thông,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Công ty TNHH PAN PACIFIC Co., Ltd

Mã số thuế: 2600733820-001

Địa chỉ: Lô 2, KCN Thuỵ Vân,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Công ty TNHH kỹ thuật Gốm AOSIBO Phật Sơn

Mã số thuế: 2600689057-001

Địa chỉ: Phố Hồng Hà,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Công ty TNHH sản xuất thiết bị điện Khải Hoàn

Mã số thuế: 2600638609 - Đại diện pháp luật: Trần Khải Hoàn

Địa chỉ: Lô số 4, khu Công nghiệp Thụy Vân,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Bệnh viện tâm thần tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2600634717 - Đại diện pháp luật: Đỗ Huy Hùng

Địa chỉ: Số 68, phố Cao Bang, phường Âu Cơ,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

BCH Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2600634668 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tiến

Địa chỉ: Phường Tiên Cát,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2600634636 - Đại diện pháp luật: Hà Đức Quảng

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Tân Dân,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ

Mã số thuế: 2600633495 - Đại diện pháp luật: Hà Kế San

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

ủy Ban Kiểm tra tỉnh ủy

Mã số thuế: 2600633488 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Phong

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ

Mã số thuế: 2600633470 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Khanh

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình

Mã số thuế: 2600555977 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Bình

Địa chỉ: Xã Trưng Vương,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Công Ty TNHH TST

Mã số thuế: 2600496753 - Đại diện pháp luật: Trương Như Khôi

Địa chỉ: Số nhà 50 Phan Châu Trinh, tổ 21, phường Gia Cẩm,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

UBND XÃ THỤY VÂN

Mã số thuế: 2600496873 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Cầm

Địa chỉ: Xã Thụy Vân,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

BORELLI TEA HOLDINGS LIMITED

Mã số thuế: 2600836294-002

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Ba,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

MCLEOD RUSSEL INDIA LIMITED

Mã số thuế: 2600836294-001

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Ba,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Zhucheng City Xuridong Machinery Co., Ltd

Mã số thuế: 2600705693-001

Địa chỉ: Khu Tầm Vông,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

TIAJIN CEMENT INDUSTRY DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE Co., Ltd (TCDRI)

Mã số thuế: 2600670345-002

Địa chỉ: Số 124,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

INVENSKY SOFTWARE SYSTEMS PTE LTD

Mã số thuế: 2600670345-001

Địa chỉ: Số 124,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Semens Turbomachinery Equiment GmbH

Mã số thuế: 2600417656-008

Địa chỉ: Số 25 A, Lý Thường Kiệt,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Proweco (Singapore) Pte Ltd

Mã số thuế: 2600417656-009

Địa chỉ: Số 25 A, Lý Thường Kiệt,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ

PT

Elof Hansson Singapore Pte Ltd

Mã số thuế: 2600417656-010

Địa chỉ: Số 25 A, Lý Thường Kiệt,, Tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ