Các doanh nghiệp tại Huyện Đoan Hùng
PT

CÔNG TY TNHH ÁNH HỒNG VINA

Mã số thuế: 2601053296 - Đại diện pháp luật: Trần Thị ánh Hồng

Địa chỉ: Khu Tân Minh,, Xã Hùng Long, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN ĐOAN HÙNG

Mã số thuế: 2601049148 - Đại diện pháp luật: Lê Phi Sơn

Địa chỉ: Khu Tân Tiến,, Thị trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

CÔNG TY TNHH BAO BÌ YOUNG WOO VINA

Mã số thuế: 2601043717 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh

Địa chỉ: Lô số 24 cụm công nghiệp làng nghề Sóc Đăng,, Xã Sóc Đăng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN TỬ & VIỄN THÔNG NGUYỄN QUỲNH

Mã số thuế: 2601043548 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quỳnh

Địa chỉ: Thôn 6,, Xã Bằng Doãn, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HẢI THÙY

Mã số thuế: 2601041332 - Đại diện pháp luật: Vi Hùng Hải

Địa chỉ: Thôn 2,, Xã Ca Đình, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỸ HẰNG

Mã số thuế: 2601040466 - Đại diện pháp luật: Đặng Thế Sỹ

Địa chỉ: Thôn 2,, Xã Yên Kiện, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

CÔNG TY TNHH TOÀN LỘC PHÚ

Mã số thuế: 2601039693 - Đại diện pháp luật: Lê Song Toàn

Địa chỉ: Số nhà 521, khu Tân Thành,, Thị trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC THÙY

Mã số thuế: 2601034423 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Thùy

Địa chỉ: Khu phố Tây Cốc,, Xã Tây Cốc, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

C�NG TY TNHH CC STATION

Mã số thuế: 2601034060 - Đại diện pháp luật: Chun Hogeun

Địa chỉ: Th�n 1,, Xã Yên Kiện, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

CÔNG TY TNHH LƯU TRAVEL

Mã số thuế: 2601032955 - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Thùy

Địa chỉ: Thôn 5,, Xã Hùng Long, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUYỀN MINH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601031976 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Huyền

Địa chỉ: Khu Tân Long,, Thị trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẢO PHÁT

Mã số thuế: 2601031817 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Trung

Địa chỉ: Thôn 5,, Xã Chân Mộng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LÂM SẢN QUẾ LÂM

Mã số thuế: 2601031736 - Đại diện pháp luật: Trịnh Tiến Lực

Địa chỉ: Thôn 5,, Xã Quế Lâm, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

CÔNG TY TNHH SINKWANG VINA

Mã số thuế: 2601030852 - Đại diện pháp luật: Seo Jun Ha

Địa chỉ: Khu 1,, Xã Yên Kiện, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

CÔNG TY TNHH EMC TRUNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2601030683 - Đại diện pháp luật: Trần Đại Nghĩa

Địa chỉ: Lô 26, cụm công nghiệp Sóc Đăng,, Xã Sóc Đăng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

CÔNG TY TNHH NGỌC ÁNH PRODUCTION

Mã số thuế: 2601030316 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thạ�P

Địa chỉ: Thôn 3,, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ TIÊU SƠN

Mã số thuế: 2601029430 - Đại diện pháp luật: Phạm Trọng Thành

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tiêu Sơn, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

HỢP TÁC XÃ BƯỞI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ CHÂN MỘNG

Mã số thuế: 2601028902 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hùng

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Chân Mộng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

CÔNG TY TNHH HAPPY LIFE PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601027560 - Đại diện pháp luật: Cù Ngọc Hải

Địa chỉ: Khu hành chính Phú Thịnh, Thị trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DAISO VINA

Mã số thuế: 2601024697 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Hà

Địa chỉ: Khu hành chính 11, Xã Ngọc Quan, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

CÔNG TY TNHH MẠNH ANH ĐỨC

Mã số thuế: 2601024344 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Long

Địa chỉ: thôn 9, Xã Sóc Đăng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT ĐOAN HÙNG

Mã số thuế: 2601018213 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Sơn

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Sóc Đăng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT ĐOAN HÙNG

Mã số thuế: 2601018220 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Sơn

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Sóc Đăng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT ĐOAN HÙNG

Mã số thuế: 2601018196 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Sơn

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Sóc Đăng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT ĐOAN HÙNG

Mã số thuế: 2601018206 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Sơn

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Sóc Đăng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

CÔNG TY TNHH TRÂM TÙNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2601016618 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thi Hồng Châm

Địa chỉ: Khu 11, Xã Tiêu Sơn, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

CÔNG TY TNHH GỖ P&T

Mã số thuế: 2601016449 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Hoa Hương

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Sóc Đăng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

XƯỞNG X78 CỤC KỸ THUẬT QUÂN KHU 2

Mã số thuế: 2601014794 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Tốc

Địa chỉ: Khu 8, Xã Ngọc Quan, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC LAN ANH

Mã số thuế: 2601010486 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan

Địa chỉ: Thôn Hùng Quan, Xã Hùng Quan, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

PT

CÔNG TY TNHH DŨNG ANH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601009755 - Đại diện pháp luật: Lã Anh Dũng

Địa chỉ: Khu Hành Chính Hưng Tiến, Thị trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ