Danh sách doanh nghiệp tại Tỉnh Ninh Thuận

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Ninh Thuận

NT

Trung tâm giáo dục Thường Xuyên

Mã số thuế: 4500222424 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Anh

Địa chỉ: 26, Đường 16/4,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

Khách sạn Hải Sơn

Mã số thuế: 4500135877-001

Địa chỉ: Cá Ná, Phước Diêm,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

SP Global Consultants Services Limited

Mã số thuế: 4500290431-003

Địa chỉ: Số 6, Lê Quý Đôn, Phước Mỹ,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

Zentralanstalt Fur Meteorologie und Geodynamik

Mã số thuế: 4500457627-001

Địa chỉ: Ngô Gia Tự,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

Công ty Rierton Logistics PTE LTD

Mã số thuế: 4500290576-001

Địa chỉ: Số 28, Cộng Hòa, Phường 4,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

Xí nghiệp chế biến Thủy sản xuất khẩu Phan Rang

Mã số thuế: 4500140436-001 - Đại diện pháp luật: Trương Đình Hòe

Địa chỉ: 26, Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

J.Walter Thompson/Bridge AD Co., LTD

Mã số thuế: 4500279660-011

Địa chỉ: Phường Bảo An,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

Chi nhánh công ty TNHH Quảng Thái tại Phan Rang

Mã số thuế: 5800324651-005 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Mỹ Phượng

Địa chỉ: Số 315 Ngô Gia Tự, phường Tấn Tài,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

Viện Nghiên cứu & phát triển cây bông

Mã số thuế: 0301225328-007 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Quyến

Địa chỉ: Thôn Nha Hố, Nhơn Sơn,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

Hợp Tác xã Cơ Khí 16/4

Mã số thuế: 4500191328 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hội

Địa chỉ: Tổ 10 Khu 5, Bảo an,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

Phòng tin học & xử lý dữ liệu về Thuế

Mã số thuế: 4500177820-007 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Trọng

Địa chỉ: 16/4,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

Hiệu sách Ninh Sơn

Mã số thuế: 4500226122-006 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Đức

Địa chỉ: Quốc lộ 27, Tân Sơn,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

Three Jewels Internatinal LTD

Mã số thuế: 4500290431-004

Địa chỉ: Số 6, Lê Quý Đôn, Phước Mỹ,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

Air Tree Ozone Technology Co., Ltd

Mã số thuế: 4500283106-004

Địa chỉ: Khu sản xuất và kiểm định giống thuỷ sản tập trung xả An Hải,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

Shrimp Imporovement Systems Pte Ltd

Mã số thuế: 4500283106-003

Địa chỉ: Khu sản xuất và kiểm định giống thuỷ sản tập trung xả An Hải,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

Lam Ky Investor Relations Limited

Mã số thuế: 4500290431-002

Địa chỉ: Số 6, Lê Quý Đôn, Phước Mỹ,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

Paul Chen Aquatic Tech Co, LTD

Mã số thuế: 4500283106-002

Địa chỉ: Khu sản xuất và kiểm định giống thuỷ sản tập trung xả An Hải,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

Wimberly Allison Tong & Goo, Inc

Mã số thuế: 4500250407-002

Địa chỉ: 61 Nguyễn Văn Trỗi,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

Nhà sách số 3

Mã số thuế: 4500226122-002 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Đức

Địa chỉ: 11, Nguyễn Du,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

Tập Đoàn Monitor Khu vực Châu á Thái Bình Dương LLC - Singapore

Mã số thuế: 4500473410-001

Địa chỉ: 57, đường 16/4,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

Tổ chức phát triển Hà Lan SNV

Mã số thuế: 4500290431-001

Địa chỉ: Số 6, Lê Quý Đôn, Phước Mỹ,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

Tập đoàn Hainan Yili - Chi nhánh Hai Yang

Mã số thuế: 4500289845-001

Địa chỉ: 343B, Ngô Gia Tự,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

Pro Diesel Engineering Corporation

Mã số thuế: 4500283106-001

Địa chỉ: Khu sản xuất và kiểm định giống thuỷ sản tập trung xả An Hải,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

Bó Lè Associates, Ltd.

Mã số thuế: 4500279660-001

Địa chỉ: Phường Bảo An,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

Chongqing Yunhe Industry ( Group) Co.,LTD

Mã số thuế: 4500278057-001

Địa chỉ: Quảng Sơn,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

Sembcorp Engineers and Constructors Pte.Ltd

Mã số thuế: 4500269380-001

Địa chỉ: Số 23 Nguyễn Trãi,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

Horwath Asia Pacific (Singapore) Pte. Ltd.,

Mã số thuế: 4500250407-001

Địa chỉ: 61 Nguyễn Văn Trỗi,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

Taylor Nelson Sofres Singapore PTE

Mã số thuế: 4500279660-037

Địa chỉ: ,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

New Asia Internationnal (S) PTE LTD

Mã số thuế: 4500279660-036

Địa chỉ: ,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận

NT

The Mill (Facility) LTD

Mã số thuế: 4500279660-034

Địa chỉ: ,, Tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận