Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Bác ái

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Bác ái, Ninh Thuận.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Ninh Thuận

NT

CÔNG TY CỔ PHẦN PTICO NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500661647 - Đại diện pháp luật: Vũ Thế Sơn

Địa chỉ: Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

CÔNG TY TNHH XD THUẬN TIẾN NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500655361 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Huy

Địa chỉ: Thôn Trà Co 2, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP NGUYÊN

Mã số thuế: 4500655347 - Đại diện pháp luật: Cao Hoàng Nguyên

Địa chỉ: Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

CÔNG TY TNHH NINH HỢP HÒA

Mã số thuế: 4500654544 - Đại diện pháp luật: Võ Đại Hùng

Địa chỉ: Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI THUẬN HÒA HƯNG

Mã số thuế: 4500654495 - Đại diện pháp luật: Võ Đại Hùng

Địa chỉ: Thôn Ma Ty, Xã Phước Tân, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP KHÁNH MY

Mã số thuế: 4500654294 - Đại diện pháp luật: Hồ Nhâm Vương

Địa chỉ: Thôn Ma Rớ, Xã Phước Thành, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIỆP THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 4500650490 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Ngọc Diệp

Địa chỉ: Thôn Ma Rớ,, Xã Phước Thành, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP TÂN TIẾN

Mã số thuế: 4500646060 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tổng

Địa chỉ: Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

CÔNG TY CỔ PHẦN PTICO

Mã số thuế: 4500644634 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa

Địa chỉ: Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

CÔNG TY TNHH THÁI PHAN NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500638951 - Đại diện pháp luật: Lư Thành Tuấn

Địa chỉ: Thôn Đồng Dầy,, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

CÔNG TY TNHH THÁI TƯỜNG NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500638969 - Đại diện pháp luật: Thái Tường Nhân

Địa chỉ: Thôn Đồng Dầy,, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO THÀNH SƠN

Mã số thuế: 4500638609 - Đại diện pháp luật: Thái Tường Nhân

Địa chỉ: Thôn Đồng Dầy,, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SẠCH PHƯỚC TRUNG

Mã số thuế: 4500638616 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bộ

Địa chỉ: Thôn Đồng Dầy,, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG SẠCH VŨ TRUNG

Mã số thuế: 4500638006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Trung

Địa chỉ: Thôn Chà Đung,, Xã Phước Thắng, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ PHƯỚC TRUNG

Mã số thuế: 4500635855 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Vương

Địa chỉ: Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP & NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐỨC AN

Mã số thuế: 4500635608 - Đại diện pháp luật: Văn Tuấn Vũ

Địa chỉ: Thôn Suối Đá,, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU PHƯỚC THÀNH NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500635580 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Kiên

Địa chỉ: Đá Ba Cái,, Xã Phước Thành, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO AGRISOL

Mã số thuế: 4500629682 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Thanh

Địa chỉ: Thôn Trà Co 1, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT HUYỆN BÁC ÁI

Mã số thuế: 4500628576 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Lục

Địa chỉ: Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL - CCT BÁC ÁI

Mã số thuế: 4500628590 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Lục

Địa chỉ: Thôn tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI -CCT HUYỆN BÁC ÁI

Mã số thuế: 4500628600 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Lục

Địa chỉ: Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG SẢN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN THỰC PHẨM

Mã số thuế: 4500627244 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn

Địa chỉ: Thôn Hành Rạc 1, Xã Phước Bình, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ VÕ THỊ SÁU

Mã số thuế: 4500626875 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Trìu

Địa chỉ: Thôn tà Lọt, Xã Phước Hòa, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC BÌNH

Mã số thuế: 4500626868 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Tâm

Địa chỉ: Thôn Gia é, Xã Phước Bình, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÁC ÁI

Mã số thuế: 4500626434 - Đại diện pháp luật: Trương Hữu Thông

Địa chỉ: Thôn Ma Nai, Xã Phước Thành, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH ĐỨC NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500619525 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy An

Địa chỉ: Thôn Núi Rây, Xã Phước Chính, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

CÔNG TY TNHH ĐÂ�U TƯ VA� PHA�T TRIÊ�N AN THÀNH - NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500617398 - Đại diện pháp luật: Khuất Thị Mai

Địa chỉ: Thôn Ma Oai, Xã Phước Thắng, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TÀI PHÁT KHÁNH HÒA

Mã số thuế: 4201729294-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thạnh

Địa chỉ: Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG XANH BÁC ÁI

Mã số thuế: 4500616517 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Thái

Địa chỉ: Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIA KHÁNH PHÁT

Mã số thuế: 4500616161 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Mỹ Lệ

Địa chỉ: Thôn Đá Ba Cái, Xã Phước Thành, Huyện Bác ái, Ninh Thuận