Các doanh nghiệp tại Huyện ý Yên - Trang 46

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU XK 189

Mã số thuế: 0601077896 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn An

Địa chỉ: Km 154+800 đê tả Đáy, thửa đất số 75 tờ bản đồ số 35, Xã Yên Bằng, Huyện ý Yên, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÚC KIM LOẠI CAO SU NHỰA THĂNG LONG

Mã số thuế: 0601077582 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Trọng

Địa chỉ: Tổ dân phố số 12, Thị trấn Lâm, Huyện ý Yên, Nam Định