Các doanh nghiệp tại Huyện Trực Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MỚI

Mã số thuế: 0601182298 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Anh

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Quang Hiệp, Xóm 1,, Xã Trực Thắng, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐOÀN QUYẾT

Mã số thuế: 0601181061 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lân

Địa chỉ: Tổ dân phố Đông Bắc, Thị trấn Ninh Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI ANH QUÝ

Mã số thuế: 0601181079 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Kiên

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Trực Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG THẢO

Mã số thuế: 0601180533 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Lâm

Địa chỉ: Xóm 3, Thôn Đông Thượng, Xã Trung Đông, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MINH CẨN

Mã số thuế: 0601180004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cẩn

Địa chỉ: Xóm 18, Xã Trực Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THẾ BẰNG

Mã số thuế: 0601179658 - Đại diện pháp luật: Mai Thế Bằng

Địa chỉ: Đội 1, Xã Trực Tuấn, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CÔNG TY TNHH SKEY NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0601177989 - Đại diện pháp luật: Đoàn Anh Tuấn

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Trực Thái, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CÔNG TY TNHH XÂY DƯÊNG VA� THƯƠNG MAÊI ĐOA�N VU�

Mã số thuế: 0601174297 - Đại diện pháp luật: Đoa�N Văn Chuân

Địa chỉ: Xo�m 20, Xã Trực Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN TRỰC NINH

Mã số thuế: 0601172324 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đăng

Địa chỉ: TT Cổ Lễ, Thị trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC ĐÔNG

Mã số thuế: 0601167444 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Quế

Địa chỉ: Xóm 5, Phạm Sơn, Xã Trung Đông, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC CƯỜNG

Mã số thuế: 0601167412 - Đại diện pháp luật: Đỗ THị ANH

Địa chỉ: TRựC CườNG, Xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC THẮNG

Mã số thuế: 0601167437 - Đại diện pháp luật: Đỗ THị LụA

Địa chỉ: TRựC THắNG, Xã Trực Thắng, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC CHÍNH

Mã số thuế: 0601167317 - Đại diện pháp luật: TRầN THị KIM

Địa chỉ: TRựC CHíNH, Xã Trực Chính, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC TRUNG

Mã số thuế: 0601167324 - Đại diện pháp luật: BùI THị HIềN

Địa chỉ: TRUNG ĐôNG, Xã Trung Đông, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC ĐẠI A

Mã số thuế: 0601167363 - Đại diện pháp luật: NGUYễN THị CúC

Địa chỉ: TRựC ĐạI, Xã Trực Đại, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC ĐẠI B

Mã số thuế: 0601167388 - Đại diện pháp luật: BùI THị THúY

Địa chỉ: TRựC ĐạI, Xã Trực Đại, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC HÙNG

Mã số thuế: 0601167405 - Đại diện pháp luật: NGô THị HIềN

Địa chỉ: TRựC HùNG, Xã Trực Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC LIÊM

Mã số thuế: 0601167243 - Đại diện pháp luật: Lê THị LAN

Địa chỉ: LIêM HảI, Xã Liêm Hải, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC HẢI

Mã số thuế: 0601167250 - Đại diện pháp luật: NGUYễN THị HIếN

Địa chỉ: LIêM HảI, Xã Liêm Hải, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC PHƯƠNG

Mã số thuế: 0601167268 - Đại diện pháp luật: BùI THị THúY HIềN

Địa chỉ: PHươNG ĐịNH, Xã Phương Định, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC ĐỊNH

Mã số thuế: 0601167275 - Đại diện pháp luật: Vũ THị THANH PHươNG

Địa chỉ: PHươNG ĐịNH, Xã Phương Định, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC TĨNH

Mã số thuế: 0601167236 - Đại diện pháp luật: TRầN THị HảI NGA

Địa chỉ: VIệT HùNG, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG MẦN NON TRỰC KHANG

Mã số thuế: 0601167109 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Nhị

Địa chỉ: Trực Khang, Xã Trực Khang, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC MỸ

Mã số thuế: 0601167116 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỵ

Địa chỉ: Trực Mỹ, Xã Trực Mỹ, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC THUẬN

Mã số thuế: 0601167123 - Đại diện pháp luật: LươNG THị CúC

Địa chỉ: TRựC THUậN, Xã Trực Thuận, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC HƯNG

Mã số thuế: 0601167099 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quý

Địa chỉ: Đội 7, Quỹ thượng, Xã Trực Hưng, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC NỘI

Mã số thuế: 0601167148 - Đại diện pháp luật: TRIệU THị THắM

Địa chỉ: TRựC NộI, Xã Trực Nội, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC THANH

Mã số thuế: 0601167162 - Đại diện pháp luật: NGUYễN THị NGọC

Địa chỉ: TRựC THANH, Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC ĐẠO

Mã số thuế: 0601167187 - Đại diện pháp luật: NGô THị THU Hà

Địa chỉ: TRựC ĐạO, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC CÁT

Mã số thuế: 0601167194 - Đại diện pháp luật: Đỗ THị TáM

Địa chỉ: TT CáT THàNH, Thị trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Nam Định