Các doanh nghiệp tại Tỉnh Khánh Hoà
KH

CHI NHÁNH CTY CỔ PHẦN QUỐC TẾ C&T NHA TRANG

Mã số thuế: 0302548882-004 - Đại diện pháp luật: Trần thị Mỹ Hoà

Địa chỉ: 72 Lý thánh Tôn, phường Phương Sài,, Tỉnh Khánh Hoà, Khánh Hòa

KH

Công ty TNHH một Thành Viên Thanh Thuỷ

Mã số thuế: 4201098874 - Đại diện pháp luật: Nguyễn lê Hữu Trí

Địa chỉ: 93 đường 23/10, Phường Phương Sơn, TP Nha Trang,, Tỉnh Khánh Hoà, Khánh Hòa

KH

Công ty TNHH TM Đại Hòa

Mã số thuế: 4200391446 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nho

Địa chỉ: 134, 136 Quốc lộ 1 Ba Ngòi, Cam Ranh,, Tỉnh Khánh Hoà, Khánh Hòa

KH

DNTN Dịch vụ Tâm Thanh

Mã số thuế: 4201108314 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Hà Dung

Địa chỉ: 97T/2 Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hải,, Tỉnh Khánh Hoà, Khánh Hòa