Các doanh nghiệp tại Huyện Trường Sa
KH

Công Ty TNHH Trường Sa Đông

Mã số thuế: 4201303467 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thưởng

Địa chỉ: khu dân cư số 1, Thị trấn Trường Sa, Huyện Trường Sa, Khánh Hòa