Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Trường Sa

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Trường Sa, Khánh Hòa.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Khánh Hòa

KH

Công Ty TNHH Trường Sa Đông

Mã số thuế: 4201303467 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thưởng

Địa chỉ: khu dân cư số 1, Thị trấn Trường Sa, Huyện Trường Sa, Khánh Hòa