Các doanh nghiệp tại Huyện Phù Cừ
HY

CHI CỤC THUẾ HUYỆN PHÙ CỪ

Mã số thuế: 0900163367-005 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ., Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

Trung tâm Viễn thông Phù cừ

Mã số thuế: 0900108503-006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình

Địa chỉ: 39/K1 Phố cao, Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

Trạm Vật tư nông nghiệp huyện Phù cừ - Tỉnh Hưng yên

Mã số thuế: 0900108285-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Bang

Địa chỉ: Phố cao, Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

Hiệu thuốc huyện Phù cừ

Mã số thuế: 0900108278-006 - Đại diện pháp luật: Trần Chiêu

Địa chỉ: Phố Từa, Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

CN C.Ty CP thương mại dịch vụ Hưng Yên tại Phù Cừ

Mã số thuế: 0900107098-013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diệu

Địa chỉ: Thị Trấn Trần Cao, Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

CN công ty CP quản lý đường sông số 2 Tại Hưng Yên - Trạm quản lý đường sông La Tiến

Mã số thuế: 0900182754-002 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Lăng

Địa chỉ: Nguyên Hoà, Xã Nguyên Hòa, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

Cửa hàng thương mại tổng hợp Phù cừ

Mã số thuế: 0900107098-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diệc

Địa chỉ: Phố cao,, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

Ngân hàng NN và PTNT Huyện Phù Cừ

Mã số thuế: 0900108165-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn thị Huệ

Địa chỉ: ., Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

Chi nhánh công ty TNHH xây dựng Tiến Đạt

Mã số thuế: 0101390525-002 - Đại diện pháp luật: Kiều Mạnh Thắng

Địa chỉ: Thôn Khả Duy, Xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

Chi Nhánh Hưng Yên - Công Ty TNHH Hỗ Trợ Chăm Sóc Và Phát Huy Người Cao Tuổi Hưng Phúc Hải Phòng

Mã số thuế: 0201108557-008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Bắc

Địa chỉ: Thôn Hạ Cát, Xã Tống Phan, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Trường Phú

Mã số thuế: 0800843753-001 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Trường

Địa chỉ: Cửa hàng xăng dầu Tiến Đạt, thôn Khả Duy, Xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Hưng Yên Tại Phù Cừ

Mã số thuế: 0900108398-003 - Đại diện pháp luật: Doãn Đình Vĩnh

Địa chỉ: Xã Tống Phan, Xã Tống Phan, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Lao Động Và Dịch Vụ Vận Tải Thủy Miền Nam Tại Hưng Yên

Mã số thuế: 0304424561-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trí Năng

Địa chỉ: Khu đất mới Bệnh viện Phù Cừ, Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

Chi nhánh văn phòng luật sư Gia Khánh

Mã số thuế: 0105120777-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Địa chỉ: Số 70 K1, Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bmt

Mã số thuế: 0900922536 - Đại diện pháp luật: Mạc Tiến Thanh Bình

Địa chỉ: Thôn Đông Cáp, Xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Sản Xuất Sao Việt

Mã số thuế: 0900884471 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Anh

Địa chỉ: Đường 386, Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

TRườNG MầM NON MINH TâN

Mã số thuế: 0900882805 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Oanh

Địa chỉ: thôn Duyệt Văn, Xã Minh Tân, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Hải Linh

Mã số thuế: 0900880364 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hùng

Địa chỉ: Thôn Quang Xá, Xã Quang Hưng, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NAM ANH

Mã số thuế: 0900626199-001 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Vịnh

Địa chỉ: Thôn Tam Đa, Xã Tam Đa, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Anh Tuấn Hưng Yên

Mã số thuế: 0900729860 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hoán

Địa chỉ: Thôn Quang Xá, Xã Quang Hưng, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

Công Ty TNHH Ngọc Diệp

Mã số thuế: 0900541428 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Hằng

Địa chỉ: Thôn Đông Các, Xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hải Anh

Mã số thuế: 0900535375 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quân

Địa chỉ: Thôn Duyệt Lễ, Xã Minh Tân, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

Công Ty TNHH Thương Mại Đại Hưng

Mã số thuế: 0900535086 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngoan

Địa chỉ: Thôn Quang Xá, Xã Quang Hưng, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

Công ty TNHH Hải Sóng

Mã số thuế: 0900482356 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Lịch

Địa chỉ: Thôn Duyệt Lễ, Xã Minh Tân, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện Phù Cừ

Mã số thuế: 0900457952 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Động

Địa chỉ: Nhật Quang, Xã Nhật Quang, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

Trường tiểu học Minh Tân

Mã số thuế: 0900309471 - Đại diện pháp luật: Nguyễ Thanh Sơn

Địa chỉ: Minh Tân, Xã Minh Tân, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

Trường tiểu học Quang Hưng

Mã số thuế: 0900309351 - Đại diện pháp luật: Bùi Đình Sơn

Địa chỉ: Quang Hưng, Xã Quang Hưng, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

Công Ty Cổ Phần Sơn Usameva Việt Nam - Chi Nhánh Hưng Yên

Mã số thuế: 0107130530-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiển

Địa chỉ: Số 256, Đường Hòa Bình, Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

Công Ty TNHH Mtv Anh Tuấn Hưng Yên

Mã số thuế: 0900935817 - Đại diện pháp luật: Doãn Thị Thảo

Địa chỉ: Thôn Đình Cao, Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HY

Bưu điện huyện Phù Cừ

Mã số thuế: 0900278304-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Phố Cao, Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên