Các doanh nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên
HY

Công ty TNHH xây dựng Sumitomo Mitsui (002)

Mã số thuế: 0900797652-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường 206, KCN Phố Nối A,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

K Side Corp Pte Ltd

Mã số thuế: 0900530585-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường 206, khu B, Khu công nghiệp phố nối A,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty cổ phần Mitsubayashi

Mã số thuế: 0900706246-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Nhà B2, Khu quốc tế IDE, đường B2, KCN Phố Nối A,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty TNHH Summit Facade

Mã số thuế: 0900546296-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường B2, khu B, KCN Phố Nối A,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty TNHH Hyundai Aluminum

Mã số thuế: 0900546296-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường B2, khu B, KCN Phố Nối A,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Century Tokyo Leasing Corporation

Mã số thuế: 0900652449-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô A3, KCN Thăng Long 2,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty cổ phần Sato Shoji

Mã số thuế: 0900766693-005 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô đất số A5+A6, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty TNHH Dowa Thermotech

Mã số thuế: 0900766118-005 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô G1, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty TNHH Ochiai (OJC-OVC-01)

Mã số thuế: 0900709053-005 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô C8, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Mitutoyo Asia Pacific Pte.Ltd

Mã số thuế: 0900694463-005 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô đất số D10, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty TNHH NMB-MINEBEA THAI

Mã số thuế: 0900766693-004 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô đất số A5+A6, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty TNHH Riken enviromental system

Mã số thuế: 0900766118-004 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô G1, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty TNHH Oosaki Kikou

Mã số thuế: 0900709053-004 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô C8, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Yushin precision equipment Co., Ltd

Mã số thuế: 0900706373-004 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô D2, D3, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty Sumec Co., Ltd (003)

Mã số thuế: 0900694463-004 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô đất số D10, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

ROTOACCESS (S) PTE LTD

Mã số thuế: 0900466347-004 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường B1, khu B, KCN Phố Nối A,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Safe Tech Co., Ltd (Công ty TNHH Safe Tech)

Mã số thuế: 0900454221-004 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Denso International Asia Pte Ltd

Mã số thuế: 0900363366-004 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô A7, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Daiichi Jitsugyo Co., Ltd

Mã số thuế: 0900823782-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô G2, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty cổ phần Nikken Sekkei civil engineering

Mã số thuế: 0900806963-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô B1 KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty cổ phần Yamazen

Mã số thuế: 0900766693-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô đất số A5+A6, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty TNHH IHI machinery and furnace

Mã số thuế: 0900766118-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô G1, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty TNHH Ochiai (03/OVC/072011)

Mã số thuế: 0900709053-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô C8, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Matsui (Asia) Co., Ltd

Mã số thuế: 0900706373-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô D2, D3, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

CÔNG TY TNHH DAEDONG SYSTEM

Mã số thuế: 0900704721-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường B3, Khu B, KCN Phố Nối A,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty Sumec Co., Ltd (002)

Mã số thuế: 0900694463-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô đất số D10, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Taiyo Nippon Sanso Corporation

Mã số thuế: 0900641077-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô 1D, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Japan pulp and paper company limited

Mã số thuế: 0900466347-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường B1, khu B, KCN Phố Nối A,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty TNHH Ashida MFG

Mã số thuế: 0900454221-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty XD Sumitomo Mitsui-Thầu thực hiện công việc TK&XD NM thiết bị công nghiệp Toyota Việt Nam

Mã số thuế: 0900449870-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên