Danh sách doanh nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Hưng Yên

HY

Công ty TNHH xây dựng Sumitomo Mitsui (002)

Mã số thuế: 0900797652-002

Địa chỉ: Đường 206, KCN Phố Nối A,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

K Side Corp Pte Ltd

Mã số thuế: 0900530585-002

Địa chỉ: Đường 206, khu B, Khu công nghiệp phố nối A,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty cổ phần Mitsubayashi

Mã số thuế: 0900706246-001

Địa chỉ: Nhà B2, Khu quốc tế IDE, đường B2, KCN Phố Nối A,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty TNHH Summit Facade

Mã số thuế: 0900546296-002

Địa chỉ: Đường B2, khu B, KCN Phố Nối A,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty TNHH Hyundai Aluminum

Mã số thuế: 0900546296-001

Địa chỉ: Đường B2, khu B, KCN Phố Nối A,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Century Tokyo Leasing Corporation

Mã số thuế: 0900652449-003

Địa chỉ: Lô A3, KCN Thăng Long 2,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty cổ phần Sato Shoji

Mã số thuế: 0900766693-005

Địa chỉ: Lô đất số A5+A6, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty TNHH Dowa Thermotech

Mã số thuế: 0900766118-005

Địa chỉ: Lô G1, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty TNHH Ochiai (OJC-OVC-01)

Mã số thuế: 0900709053-005

Địa chỉ: Lô C8, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Mitutoyo Asia Pacific Pte.Ltd

Mã số thuế: 0900694463-005

Địa chỉ: Lô đất số D10, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty TNHH NMB-MINEBEA THAI

Mã số thuế: 0900766693-004

Địa chỉ: Lô đất số A5+A6, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty TNHH Riken enviromental system

Mã số thuế: 0900766118-004

Địa chỉ: Lô G1, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty TNHH Oosaki Kikou

Mã số thuế: 0900709053-004

Địa chỉ: Lô C8, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Yushin precision equipment Co., Ltd

Mã số thuế: 0900706373-004

Địa chỉ: Lô D2, D3, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty Sumec Co., Ltd (003)

Mã số thuế: 0900694463-004

Địa chỉ: Lô đất số D10, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

ROTOACCESS (S) PTE LTD

Mã số thuế: 0900466347-004

Địa chỉ: Đường B1, khu B, KCN Phố Nối A,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Safe Tech Co., Ltd (Công ty TNHH Safe Tech)

Mã số thuế: 0900454221-004

Địa chỉ: KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Denso International Asia Pte Ltd

Mã số thuế: 0900363366-004

Địa chỉ: Lô A7, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Daiichi Jitsugyo Co., Ltd

Mã số thuế: 0900823782-003

Địa chỉ: Lô G2, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty cổ phần Nikken Sekkei civil engineering

Mã số thuế: 0900806963-003

Địa chỉ: Lô B1 KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty cổ phần Yamazen

Mã số thuế: 0900766693-003

Địa chỉ: Lô đất số A5+A6, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty TNHH IHI machinery and furnace

Mã số thuế: 0900766118-003

Địa chỉ: Lô G1, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty TNHH Ochiai (03/OVC/072011)

Mã số thuế: 0900709053-003

Địa chỉ: Lô C8, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Matsui (Asia) Co., Ltd

Mã số thuế: 0900706373-003

Địa chỉ: Lô D2, D3, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

CÔNG TY TNHH DAEDONG SYSTEM

Mã số thuế: 0900704721-003

Địa chỉ: Đường B3, Khu B, KCN Phố Nối A,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty Sumec Co., Ltd (002)

Mã số thuế: 0900694463-003

Địa chỉ: Lô đất số D10, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Taiyo Nippon Sanso Corporation

Mã số thuế: 0900641077-003

Địa chỉ: Lô 1D, KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Japan pulp and paper company limited

Mã số thuế: 0900466347-003

Địa chỉ: Đường B1, khu B, KCN Phố Nối A,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty TNHH Ashida MFG

Mã số thuế: 0900454221-003

Địa chỉ: KCN Thăng Long II,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên

HY

Công ty XD Sumitomo Mitsui-Thầu thực hiện công việc TK&XD NM thiết bị công nghiệp Toyota Việt Nam

Mã số thuế: 0900449870-003

Địa chỉ: ,, Tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên