Các doanh nghiệp tại Hòa Bình
HB

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hv Lương Sơn

Mã số thuế: 5400461501 - Đại diện pháp luật: Hà Huy Quận

Địa chỉ: Thôn Đồng Quýt, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

HB

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Thái Sơn Hb

Mã số thuế: 5400461526 - Đại diện pháp luật: Đặng Thái Sơn

Địa chỉ: Thôn Đồng Chanh, Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

HB

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Dịch Vụ Thương Mại Vinh Đạt

Mã số thuế: 5400461533 - Đại diện pháp luật: Lê Tuấn Đạt

Địa chỉ: Số nhà 68, đường Tăng Bạt Hổ, tổ 26, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

HB

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Tân Hưng Phát

Mã số thuế: 0106294293 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Chiêm

Địa chỉ: Thôn Đồng Hòa, Xã Đồng Tâm, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

HB

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Minh Anh Hòa Bình

Mã số thuế: 5400470087 - Đại diện pháp luật: Bùi Hồng Quân

Địa chỉ: Thôn Sấu Thượng, Xã Thanh Lương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

HB

Trường tiểu học xã Noong Luông

Mã số thuế: 5400469959 - Đại diện pháp luật: Lê Cao Sơn

Địa chỉ: Xóm Noong Luông, Xã Noong Luông, Huyện Mai Châu, Hòa Bình

HB

Trường trung học cơ sở xã Tân Mai

Mã số thuế: 5400469941 - Đại diện pháp luật: Mai Đức Duy

Địa chỉ: Xóm Đoi, Xã Tân Mai, Huyện Mai Châu, Hòa Bình

HB

TRườNG TIểU HọC ĐịNH Cư

Mã số thuế: 5400469902 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xóm Bái Vớn, Xã Định Cư, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

HB

Trường Trung học cơ sở Văn Sơn

Mã số thuế: 5400469892 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Văn Sơn, Xã Văn Sơn, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

HB

Ban phát triển xã Bình Chân

Mã số thuế: 5400469885 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Bình Chân, Xã Bình Chân, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

HB

Ban phát triển xã Định Cư

Mã số thuế: 5400469878 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Định Cư, Xã Định Cư, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

HB

Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Yên Thủy

Mã số thuế: 5400469821 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Mai

Địa chỉ: xóm Yên Hòa, Xã Yên Lạc, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

HB

Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải An Lộc Sơn

Mã số thuế: 5400469719 - Đại diện pháp luật: Ngô Quốc Lộc

Địa chỉ: Khu Đồng Tâm, Thị trấn Thanh Hà, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

HB

TRườNG TIểU HọC PHúC TUY

Mã số thuế: 5400469652 - Đại diện pháp luật: Quách Thị Hoa

Địa chỉ: Xã Phúc Tuy, Xã Phúc Tuy, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

HB

Ban quản lý chương trình phát triển cộng đồng thông qua giáo dục

Mã số thuế: 5400469638 - Đại diện pháp luật: Xa Đức Hiền

Địa chỉ: TK Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

HB

Ban phát triển xã Yên Phú

Mã số thuế: 5400469349 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Yên Phú, Xã Yên Phú, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

HB

Ban phát triển xã ân Nghĩa

Mã số thuế: 5400469324 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã ân Nghĩa, Xã ân Nghĩa, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

HB

Ban phát triển xã Tân Mỹ

Mã số thuế: 5400469282 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Tân Mỹ, Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

HB

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Hoàng Long

Mã số thuế: 5400469275 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng

Địa chỉ: khu 3, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

HB

Công Ty TNHH Thương Mại Quang Phú Vinh

Mã số thuế: 5400469268 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Vinh

Địa chỉ: Xóm Yên Sơn, Xã Yên Lạc, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình