Các doanh nghiệp tại Huyện Tân Lạc
HB

CHI CUÊC THUÊ� KHU VƯÊC CAO PHONG - TÂN LAÊC

Mã số thuế: 5400513580 - Đại diện pháp luật: Ha� Trung Hiê�u

Địa chỉ: Sô� 143, khu 3,, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ 26-3 HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400513238 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Mừng

Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ Quốc lộ 6,, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y GIA TRUYỀN ĐINH CÔNG XIỆN

Mã số thuế: 5400511590 - Đại diện pháp luật: Đinh Công Xiện

Địa chỉ: Xóm Ngau,, Xã Phú Vinh, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDUL

Mã số thuế: 5400510766 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Hiên

Địa chỉ: Số nhà 67, Khu 2, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRẦN AN

Mã số thuế: 5400505660 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng

Địa chỉ: Xóm An Phương, Xã Quy Hậu, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐÔNG LAI

Mã số thuế: 5400503494 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Dương

Địa chỉ: Xóm Chợ, Xã Đông Lai, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ_CCT TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400502814 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Đạo

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ CƯỜNG VINH

Mã số thuế: 5400499294 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Oanh

Địa chỉ: Phố Lâm Lưu, Xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HOÀ BÌNH VIỆT NAM

Mã số thuế: 5400499054 - Đại diện pháp luật: Lã Đức Thọ

Địa chỉ: Xóm Bậy, Xã Quy Hậu, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THỰC PHẨM VIỆT THÁI

Mã số thuế: 5400497730 - Đại diện pháp luật: Đặng Khương Duy

Địa chỉ: Xóm Tân Thành, Xã Tuân Lộ, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

HỢP TÁC XÃ SINH THÁI DƯỢC LIỆU ĐÀN HƯƠNG THUNG LĂNG

Mã số thuế: 5400496945 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hoài

Địa chỉ: Thung Lăng, Xã Ngòi Hoa, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ MINH QUÂN

Mã số thuế: 5400496254 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Mạnh

Địa chỉ: SN 29, khu 2, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

CÔNG TY TNHH ĐỨC THUẬN HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400493366 - Đại diện pháp luật: Đinh Đức Thuận

Địa chỉ: Xóm Mận, Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP SẠCH VIỆT NAM

Mã số thuế: 5400487683 - Đại diện pháp luật: Trần Sỹ Cường

Địa chỉ: Số nhà 98, Khu 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH DUY NGỌC 66 - CHI NHÁNH TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400474074-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng

Địa chỉ: Số nhà 03, khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ TIÊU THỤ BƯỞI ĐỎ TÂN LẠC, HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400485284 - Đại diện pháp luật: Phạm Khắc Thường

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN PHI CHÍNH PHỦ HUYỆN TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400484957 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Tinh

Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG KHIẾU TẠI TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400480670-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Vân

Địa chỉ: Ki ốt số 4, khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

CÔNG TY TNHH THỊNH HƯNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400484643 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hạnh

Địa chỉ: Số nhà 91, khu 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DU LỊCH TUẤN NGÂN

Mã số thuế: 5400484435 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thuấn

Địa chỉ: Xóm Tân Tiến, Xã Thanh Hối, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

CÔNG TY TNHH ĐINH XIỆN

Mã số thuế: 5400484153 - Đại diện pháp luật: Đinh Công Xiện

Địa chỉ: Xóm Ngau, Xã Phú Vinh, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

CÔNG TY TNHH BÙI QUYỀN

Mã số thuế: 5400483946 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Quyền

Địa chỉ: Phố Lâm Lưu, Xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN ĐÌNH ANH

Mã số thuế: 5400483424 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Anh

Địa chỉ: Nhà ông Trần Đình Anh, phố Lâm Lưu, Xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH HƯỚNG

Mã số thuế: 5400483343 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hướng

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU LỢI TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400483142 - Đại diện pháp luật: Vũ Hữu Lợi

Địa chỉ: Xóm Tân Lai, Xã Đông Lai, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯƠNG TRÀ HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400483128 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thành

Địa chỉ: Phố Lâm Lưu, Xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT TƯỜNG THIÊN TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400482854 - Đại diện pháp luật: Trẫn Xuân Quí

Địa chỉ: Xóm Trở, Xã Quy Hậu, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400482477 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Dương

Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM MỪNG

Mã số thuế: 5400482389 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tâm

Địa chỉ: Xóm Tân Thành, Xã Tuân Lộ, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HB

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT RAU AN TÒAN QUYẾT CHIẾN

Mã số thuế: 5400482244 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Anh

Địa chỉ: Xóm Biệng, Xã Quyết Chiến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình