Các doanh nghiệp tại Huyện Ia Grai - Trang 2

GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VB ENERGY

Mã số thuế: 5901162284 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Bích

Địa chỉ: Làng Lân, Xã Ia O, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MC ENERGY

Mã số thuế: 5901161160 - Đại diện pháp luật: Vũ Minh Cảnh

Địa chỉ: Làng Lân, Xã Ia O, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VH ENERGY

Mã số thuế: 5901161153 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Hùng

Địa chỉ: Làng Lân, Xã Ia O, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VC ENERGY

Mã số thuế: 5901161185 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Chinh

Địa chỉ: Làng Lân, Xã Ia O, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HV ENERGY

Mã số thuế: 5901161178 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Huỳnh

Địa chỉ: Làng Lân, Xã Ia O, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ HÒA GIA LAI

Mã số thuế: 5901151740 - Đại diện pháp luật: Thái Thị Quyên Quyên

Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Ia Sao, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

CÔNG TY CỔ PHẦN NATURE COFFEE

Mã số thuế: 5901144951 - Đại diện pháp luật: Phạm Đậu

Địa chỉ: Làng Lân,, Xã Ia O, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ADFOODS

Mã số thuế: 5901135932 - Đại diện pháp luật: Đinh Phi Long

Địa chỉ: Làng Ia Tong,, Xã Ia Dêr, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG UYÊN NGHĨA

Mã số thuế: 5901129022 - Đại diện pháp luật: Rơ Lan Vênh

Địa chỉ: Làng Tung Breng, Xã Ia KRai, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT IAGRAI, GIA LAI

Mã số thuế: 5901121055 - Đại diện pháp luật: Trần Công Thức

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TAISHANG TRUNG VIỆT

Mã số thuế: 5901119063 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hải

Địa chỉ: Thôn Hợp Thành, Xã Ia Bă, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

TRUNG TÂM VĂN HO�A, THÔNG TIN VA� THÊ� THAO HUYÊÊN IA GRAI

Mã số thuế: 5901115319 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Biên

Địa chỉ: TT Ia Kha, Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT IA GRAI

Mã số thuế: 5901108336 - Đại diện pháp luật: Nguyê�n Văn Nông

Địa chỉ: 279 Hu�ng Vương, Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT IA GRAI

Mã số thuế: 5901108343 - Đại diện pháp luật: Nguyê�n Văn Nông

Địa chỉ: 279 Hu�ng Vương, Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

TA�I KHOA�N QL KHOA�N THU THIÊ�U THÔNG TIN CHƠ� XƯ� LY� - CCT IA GRAI

Mã số thuế: 5901108255 - Đại diện pháp luật: Nguyê�n Văn Nông

Địa chỉ: 279 Hu�ng Vương, Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN IA TÔ

Mã số thuế: 5901098769 - Đại diện pháp luật: Bùi Hữu Minh

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Ia Tô, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

ĐỒN BIÊN PHÒNG IA O

Mã số thuế: 5901096708 - Đại diện pháp luật: Đinh Công Thông

Địa chỉ: Làng Bi, Xã Ia O, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI NGHĨA GIA LAI

Mã số thuế: 5901095856 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hướng

Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Ia Sao, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƯỜNG HIẾU GIA LAI

Mã số thuế: 5901095704 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Cường

Địa chỉ: Làng Breng 3, Xã Ia Dêr, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HIẾU NGÔ GIA LAI

Mã số thuế: 5901095574 - Đại diện pháp luật: Ngô Chí Hiếu

Địa chỉ: Làng Bel, Xã Ia Dêr, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH HƯNG VIÊN PHÁT

Mã số thuế: 5901092693 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng

Địa chỉ: Làng Jrăng Blo,, Xã Ia Khai, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NÔNG TRẠI BAZZAN GIA LAI VIỆT NAM

Mã số thuế: 5901090907 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Địa chỉ: Tổ 5, Thôn Đức Tân, Xã Ia Sao, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VI TÍNH BẢO THY GIA LAI

Mã số thuế: 5901088048 - Đại diện pháp luật: Phan Đình Dũng

Địa chỉ: 326, 328 Hùng Vương, Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

HTX NÔNG NGHIỆP VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Mã số thuế: 5901087527 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Yên

Địa chỉ: Làng Orê 2, Xã IaGrăng, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LONG HÙNG GIA LAI

Mã số thuế: 5901087005 - Đại diện pháp luật: Hứa Văn Liệt

Địa chỉ: 75 Phan Chu Trinh, tổ dân phố 2, Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SANG MINH NGỌC

Mã số thuế: 5901080271 - Đại diện pháp luật: Nhữ Thị Hà

Địa chỉ: Làng Dọck Rót, Thôn Thị Tứ, Xã Ia KRai, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUYẾT CHÍ GIA LAI

Mã số thuế: 5901079935 - Đại diện pháp luật: Vũ Hồng Quyết

Địa chỉ: Thôn Thắng Trạch 1, Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG PHƯƠNG LONG GIA LAI

Mã số thuế: 5901076846 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Long

Địa chỉ: Thôn Chư Hậu 5, Xã Ia Yok, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG THANH GIA LAI

Mã số thuế: 5901070058 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thanh

Địa chỉ: Làng Kloong, Xã Ia O, Huyện Ia Grai, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM DIỆP LINH

Mã số thuế: 5901069528 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thượng

Địa chỉ: Thôn Thị Tứ, Xã Ia KRai, Huyện Ia Grai, Gia Lai