Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Chư Pưh

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Chư Pưh, Gia Lai.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH THU MUA NÔNG SẢN BÍCH LOAN

Mã số thuế: 5901205241 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Bích Loan

Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị Trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THANH TÙNG

Mã số thuế: 5901203967 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tùng

Địa chỉ: 161 Hùng Vương, Thị Trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH NGHI GIA LAI

Mã số thuế: 5901203029 - Đại diện pháp luật: Võ Toàn Văn

Địa chỉ: 184 Hùng Vương, Thị Trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH TOẢN TY GIA LAI

Mã số thuế: 5901202480 - Đại diện pháp luật: Lê Kim Toản

Địa chỉ: Thôn Plei Đung, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BAZAN CAO NGUYÊN

Mã số thuế: 5901202120 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kỳ

Địa chỉ: Thôn Tung Neng, Xã Ia Dreng, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

CÔNG TY CỔ PHẦN CASTLE ECO GREEN FARM GIA LAI

Mã số thuế: 5901201208 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tuấn

Địa chỉ: Thôn Hoà Bình, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC SIM GL

Mã số thuế: 5901200324 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Niệm

Địa chỉ: Thôn Hòa Thuận, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO NGỌC VIỆT GIA LAI

Mã số thuế: 5901199069 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Thanh Nga

Địa chỉ: Thôn Phú Quang, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

C�NG TY C� PH�N N�NG NGHI�P XANH B�C T�Y NGUY�N

Mã số thuế: 5901188620 - Đại diện pháp luật: Nguy�n Qu�c Tu�n

Địa chỉ: Th�n PleiPhung, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH LMP GIA LAI

Mã số thuế: 5901188130 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Đồng

Địa chỉ: Thôn Hòa Thuận, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH NN GIA LAI

Mã số thuế: 5901188148 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Mừng

Địa chỉ: Thôn Hoà Thuận, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MAI VI

Mã số thuế: 5901187440 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Trần Cẩm Nhi

Địa chỉ: Thôn Hòa Thuận, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO TẤN CẢNH

Mã số thuế: 5901187352 - Đại diện pháp luật: Bùi Tấn Cảnh

Địa chỉ: Thôn Hoà Phú, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO THIÊN VIỆT YẾN

Mã số thuế: 5901187031 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Bích Lý

Địa chỉ: Thôn Plei Dj Riếk, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG SINH GIA LAI

Mã số thuế: 5901185877 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Hùng

Địa chỉ: 189 Hùng Vương, Thôn Hòa Bình, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS NÔNG SẢN XUẤT KHẨU TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 5901184873 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Ngọc

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Thôn Plei Đung, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

BAN QUẢN LÝ CHỢ XÃ IAHLA

Mã số thuế: 5901175004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tôn

Địa chỉ: Tai pêr, Xã Ia Hla, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIỀU QUANG VINH

Mã số thuế: 5901173825 - Đại diện pháp luật: Kiều Quang Vinh

Địa chỉ: Thôn Hra,, Xã Ia Hla, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

C�NG TY C� PH�N CH�N NU�I THI�N L� CH� P�H M�T

Mã số thuế: 5901170334 - Đại diện pháp luật: Tr�n Thi�n Khi�m

Địa chỉ: Th�n H�a Thu�n,, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

C�NG TY C� PH�N CH�N NU�I THI�N L� CH� P�H

Mã số thuế: 5901170327 - Đại diện pháp luật: Hu�nh Th� B�ch L�

Địa chỉ: Th�n H�a Thu�n,, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI BLUE FARMS

Mã số thuế: 5901165493 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn An

Địa chỉ: Làng Tông Két,, Xã Ia Hla, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI AQT

Mã số thuế: 5901165503 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn An

Địa chỉ: Thôn Thiên An,, Xã Ia Blứ, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHƯ PƯH

Mã số thuế: 5901158947 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Long Khánh

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO NHƠN HÒA 3

Mã số thuế: 5901151162 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ: Thôn PleiPhung,, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG NHƠN HÒA 4

Mã số thuế: 5901151187 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đức

Địa chỉ: Thôn PleiPhung,, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

HỢP TÁC XÃ THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 5901146483 - Đại diện pháp luật: Trần Công Khuyến

Địa chỉ: Thôn 6c, Xã Ia Hla, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

HỢP TÁC XÃ HẠC GIẤY TỪ THIỆN CHƯ PƯH

Mã số thuế: 5901119874 - Đại diện pháp luật: Đào Duy Hiệp

Địa chỉ: Thôn Tao Ko, Xã Ia Rong, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

HỢP TÁC XÃ NN- THIÊN AN I

Mã số thuế: 5901119218 - Đại diện pháp luật: PHạM VăN HIệP

Địa chỉ: Thiên An, Xã Ia Blứ, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN CHƯ PƯH

Mã số thuế: 5901116094 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Trình

Địa chỉ: 52 Kinh Dương Vương, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

GL

HỢP TÁC XÃ MAY GIA CÔNG BẢO THỊNH

Mã số thuế: 5901110712 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kều Dung

Địa chỉ: thôn Plei Tao, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Gia Lai