Các doanh nghiệp tại Huyện Đak Đoa - Trang 14

GL

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Chu Phát

Mã số thuế: 5900431777-001 - Đại diện pháp luật: Chu Quốc Cường

Địa chỉ: Thôn Broch II, Xã A Dơk, Huyện Đak Đoa, Gia Lai

GL

Chi Nhánh Dntn Tú Anh Tại Iabăng

Mã số thuế: 5900393112-005 - Đại diện pháp luật: Đoàn Khắc Chấn

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ia Băng, Huyện Đak Đoa, Gia Lai

GL

Chi nhánh DNTN Tú Anh tại Đăk Đoa

Mã số thuế: 5900393112-002 - Đại diện pháp luật: Đoàn Khắc Chấn

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, TT Đăk Đoa,, Huyện Đak Đoa, Gia Lai

GL

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Tú Anh

Mã số thuế: 5900393112-001 - Đại diện pháp luật: Đoàn Khắc Chấn

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nam Yang, Huyện Đak Đoa, Gia Lai

GL

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức Dung - Đắkđoa

Mã số thuế: 5900372899-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khôi Nguyên

Địa chỉ: Số nhà 357 Nguyễn Huệ, tổ dân phố 3, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đak Đoa, Gia Lai

GL

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Nga 1

Mã số thuế: 5900330169-008 - Đại diện pháp luật: Đoàn Quang Sợm

Địa chỉ: Thôn Đê Tul, Xã Đăk Sơmei, Huyện Đak Đoa, Gia Lai

GL

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Nga 6

Mã số thuế: 5900330169-007 - Đại diện pháp luật: Đoàn Quang Sợm

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đak Krong, Huyện Đak Đoa, Gia Lai

GL

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Nga 2

Mã số thuế: 5900330169-002 - Đại diện pháp luật: Đoàn Quang Sợm

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hải Yang, Huyện Đak Đoa, Gia Lai

GL

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Nhật 2

Mã số thuế: 5900189646-003 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Đê

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tân Bình, Huyện Đak Đoa, Gia Lai

GL

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Nhật 1

Mã số thuế: 5900189646-001 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Đê

Địa chỉ: Thôn Ktu, Xã Glar, Xã Glar, Huyện Đak Đoa, Gia Lai

GL

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN ĐĂK ĐOA ĐÔNG GIA LAI

Mã số thuế: 0100686174-244 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn

Địa chỉ: 199 Nguyễn Huệ, tổ dân phố 4, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đak Đoa, Gia Lai

GL

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG LONG PHÚ

Mã số thuế: 5901009776 - Đại diện pháp luật: Lưu Xuân Trường

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đak Đoa, Gia Lai

GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU TUẤN THUẬN THÀNH

Mã số thuế: 5901020699 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Nam Anh Tuấn

Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đak Đoa, Gia Lai

GL

XÃ HÀ ĐÔNG (MÃ SỐ THUẾ ĐẶC TRƯNG)

Mã số thuế: 5901020120

Địa chỉ: HĐ, Huyện Đak Đoa, Gia Lai

GL

XÃ KON GANG (MÃ SỐ THUẾ ĐẶC TRƯNG)

Mã số thuế: 5901020113

Địa chỉ: KG, Huyện Đak Đoa, Gia Lai

GL

XÃ HẢI YANG (MÃ SỐ THUẾ ĐẶC TRƯNG)

Mã số thuế: 5901020106

Địa chỉ: HY, Huyện Đak Đoa, Gia Lai

GL

XÃ ĐAK SƠ MEI (MÃ SỐ THUẾ ĐẶC TRƯNG)

Mã số thuế: 5901020096

Địa chỉ: ĐSM, Huyện Đak Đoa, Gia Lai

GL

XÃ ĐAK KRONG ( MÃ SỐ THUẾ ĐẶC TRƯNG)

Mã số thuế: 5901020089

Địa chỉ: ĐKr, Huyện Đak Đoa, Gia Lai

GL

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRANG KIM GIA LAI

Mã số thuế: 5901023900 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kim

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Nam Yang, Huyện Đak Đoa, Gia Lai