Các doanh nghiệp tại Huyện Krông Nô (hêt h.lực)
ĐL

Chi Cục Thuế Huyện Krông Nô

Mã số thuế: 6000244180-009 - Đại diện pháp luật: Đặng Đức Yến

Địa chỉ: ,, Huyện Krông Nô (hêt h.lực), Đắc Lắc

ĐL

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển Nông thôn Krông Nô

Mã số thuế: 6000234873-012 - Đại diện pháp luật: Phan Quốc Lương

Địa chỉ: xã Dăk Mâm,, Huyện Krông Nô (hêt h.lực), Đắc Lắc