Các doanh nghiệp tại Huyện Đắk Mil (hêt h.lực)
ĐL

Xưởng Chế Biến Và Thu Mua Xí Nghiệp Tư Doanh Thái Phúc

Mã số thuế: 6000236052-001 - Đại diện pháp luật: Thái Phúc

Địa chỉ: Đức Manh,, Huyện Đắk Mil (hêt h.lực), Đắc Lắc

ĐL

Chi Cục Thuế Huyện ĐăkMil

Mã số thuế: 6000244180-006 - Đại diện pháp luật: Đặng Đức Yến

Địa chỉ: ,, Huyện Đắk Mil (hêt h.lực), Đắc Lắc

ĐL

Nông trường cao su Đăk Mil

Mã số thuế: 6000175829-008 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thự

Địa chỉ: Đức Lễ xã Đức Mạnh,, Huyện Đắk Mil (hêt h.lực), Đắc Lắc

ĐL

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển Nông thôn Dăk Mil

Mã số thuế: 6000234873-008 - Đại diện pháp luật: Ngô Huy Sự

Địa chỉ: Dăk Mil,, Huyện Đắk Mil (hêt h.lực), Đắc Lắc

ĐL

Cửa Hàng Xăng Dầu Đức Mạnh

Mã số thuế: 6000242112-004 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hiên

Địa chỉ: Xã Đức Mạnh,, Huyện Đắk Mil (hêt h.lực), Đắc Lắc

ĐL

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đoàn Kết Tại DakMil

Mã số thuế: 6000235838-006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Thiện

Địa chỉ: Xã Đức Mạnh,, Huyện Đắk Mil (hêt h.lực), Đắc Lắc