Danh sách doanh nghiệp tại TP Đà Nẵng

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn TP Đà Nẵng, Đà Nẵng.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Đà Nẵng

ĐN

Sala Design Group Ltd

Mã số thuế: 0400574344-063

Địa chỉ: Phường Hoà Hải,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

Sala Design Group Ltd

Mã số thuế: 0400574344-039

Địa chỉ: Phường Hoà Hải,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

Century Tokyo Leasing Corporation

Mã số thuế: 0400507764-035

Địa chỉ: Lô A1 Khu công nghiệp Hoà Khánh,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

Century Tokyo Leasing Corporation

Mã số thuế: 0400507764-034

Địa chỉ: Lô A1 Khu công nghiệp Hoà Khánh,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

Century Tokyo Leasing Corporation

Mã số thuế: 0400507764-033

Địa chỉ: Lô A1 Khu công nghiệp Hoà Khánh,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

Century Tokyo Leasing Corporation

Mã số thuế: 0400507764-030

Địa chỉ: Lô A1 Khu công nghiệp Hoà Khánh,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

Century Tokyo Leasing Corporation

Mã số thuế: 0400507764-025

Địa chỉ: Lô A1 Khu công nghiệp Hoà Khánh,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

CENTURY TOKYO LEASING CORPORATION

Mã số thuế: 0400507764-024

Địa chỉ: Lô A1, Khu công nghiệp Hòa Khánh, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

WORLD PRAISE INT`T LTD

Mã số thuế: 0401307126-023

Địa chỉ: Đường số 1, KCN Hoà Cầm,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

CENTURY TOKYO LEASING CORPORATION

Mã số thuế: 0400507764-022

Địa chỉ: Lô A1 Khu công nghiệp Hoà Khánh,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

Công ty TNHH A ZET

Mã số thuế: 0400637001-022

Địa chỉ: Lô E đường số 10 KCN Hoà Khánh,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

WORLD PRAISE INT`T LTD

Mã số thuế: 0401307126-015

Địa chỉ: Đường số 1, KCN Hoà Cầm,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

Công ty TNHH AZET

Mã số thuế: 0400637001-003

Địa chỉ: Lô E đường số 10 KCN Hoà Khánh,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

Keyhinge Enterprises(Macao Commercial Offshore)Co.,Ltd

Mã số thuế: 0401477914-003

Địa chỉ: Khu C�ng nghi�p Ho� Kh�nh,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

Keyhinge Enterprises(Macao Commercial Offshore)Co.,Ltd

Mã số thuế: 0401477914-002

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Hoà Khánh,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

Công ty Holdtrade GMBH

Mã số thuế: 0401373418-002

Địa chỉ: 93 Trần Cao Vân,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

IJM International Limited (liên doanh Massda)

Mã số thuế: 0400513447-003

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đà Nẵng, An Đồn, P.Bắc Mỹ An,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

Asian Energy Services Pte.Ltd -Công ty vận tải Đa Phương Thức

Mã số thuế: 0400506471-003

Địa chỉ: 80, 82 Bạch Đằng,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

ANS International Design Consultants

Mã số thuế: 0400590508-002

Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, P. An Hải Bắc,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

Công ty TNHH AZET

Mã số thuế: 0400637001-001

Địa chỉ: Lô E đường số 10 KCN Hoà Khánh,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

Công ty TNHH In ấn và Truyền thông Sa- Nguankij

Mã số thuế: 0401346809-003

Địa chỉ: Phường Hoà Hải,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

ASSA ABLOY HOSPITALITY LIMITED

Mã số thuế: 0400593139-044

Địa chỉ: Phường Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

CPG NEW ZEALAND LIMITED

Mã số thuế: 0400593139-004

Địa chỉ: Phường Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

Sala Design Group Ltd

Mã số thuế: 0400574344-066

Địa chỉ: Phường Hoà Hải,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

EC Harris (Hong Kong) Limited

Mã số thuế: 0400574344-021

Địa chỉ: Phường Hoà Hải,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

Công ty TNHH Chuyên nghiệp AVI

Mã số thuế: 0400574344-019

Địa chỉ: Phường Hoà Hải,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

SALA DESIGN GROUP LTD

Mã số thuế: 0400574344-018

Địa chỉ: Phường Hoà Hải,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

WORLD PRAISE INT`T LTD

Mã số thuế: 0401307126-012

Địa chỉ: Đường số 1, KCN Hoà Cầm,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

Công ty Cổ phần Cáp điện Yanezawa

Mã số thuế: 0400786483-008

Địa chỉ: Đường số 02 KCN Hoà Cầm,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

ĐN

Gemcom Software Australia Pty Ltd.

Mã số thuế: 0400670270-008

Địa chỉ: 644, 646 Ngô Quyền,, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng