Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại TP Đà Nẵng

Sala Design Group Ltd

Mã số thuế: Sala Design Group Ltd - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Hoà Hải,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Sala Design Group Ltd

Mã số thuế: Sala Design Group Ltd - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Hoà Hải,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Century Tokyo Leasing Corporation

Mã số thuế: Century Tokyo Leasing Corporation - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô A1 Khu công nghiệp Hoà Khánh,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Century Tokyo Leasing Corporation

Mã số thuế: Century Tokyo Leasing Corporation - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô A1 Khu công nghiệp Hoà Khánh,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Century Tokyo Leasing Corporation

Mã số thuế: Century Tokyo Leasing Corporation - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô A1 Khu công nghiệp Hoà Khánh,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Century Tokyo Leasing Corporation

Mã số thuế: Century Tokyo Leasing Corporation - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô A1 Khu công nghiệp Hoà Khánh,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Century Tokyo Leasing Corporation

Mã số thuế: Century Tokyo Leasing Corporation - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô A1 Khu công nghiệp Hoà Khánh,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Century Tokyo Leasing Corporation

Mã số thuế: Century Tokyo Leasing Corporation - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô A1 Khu công nghiệp Hoà Khánh,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

WORLD PRAISE INT`T LTD

Mã số thuế: WORLD PRAISE INT`T LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường số 1, KCN Hoà Cầm,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

CENTURY TOKYO LEASING CORPORATION

Mã số thuế: CENTURY TOKYO LEASING CORPORATION - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô A1 Khu công nghiệp Hoà Khánh,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Công ty TNHH A ZET

Mã số thuế: Công ty TNHH A ZET - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô E đường số 10 KCN Hoà Khánh,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

WORLD PRAISE INT`T LTD

Mã số thuế: WORLD PRAISE INT`T LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường số 1, KCN Hoà Cầm,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Công ty TNHH AZET

Mã số thuế: Công ty TNHH AZET - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô E đường số 10 KCN Hoà Khánh,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Keyhinge Enterprises(Macao Commercial Offshore)Co.,Ltd

Mã số thuế: Keyhinge Enterprises(Macao Commercial Offshore)Co.,Ltd - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu C�ng nghi�p Ho� Kh�nh,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Keyhinge Enterprises(Macao Commercial Offshore)Co.,Ltd

Mã số thuế: Keyhinge Enterprises(Macao Commercial Offshore)Co.,Ltd - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Hoà Khánh,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Công ty Holdtrade GMBH

Mã số thuế: Công ty Holdtrade GMBH - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 93 Trần Cao Vân,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

IJM International Limited (liên doanh Massda)

Mã số thuế: IJM International Limited (liên doanh Massda) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đà Nẵng, An Đồn, P.Bắc Mỹ An,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Asian Energy Services Pte.Ltd -Công ty vận tải Đa Phương Thức

Mã số thuế: Asian Energy Services Pte.Ltd -Công ty vận tải Đa Phương Thức - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 80, 82 Bạch Đằng,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

ANS International Design Consultants

Mã số thuế: ANS International Design Consultants - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, P. An Hải Bắc,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Công ty TNHH AZET

Mã số thuế: Công ty TNHH AZET - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô E đường số 10 KCN Hoà Khánh,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Công ty TNHH In ấn và Truyền thông Sa- Nguankij

Mã số thuế: Công ty TNHH In ấn và Truyền thông Sa- Nguankij - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Hoà Hải,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

ASSA ABLOY HOSPITALITY LIMITED

Mã số thuế: ASSA ABLOY HOSPITALITY LIMITED - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

CPG NEW ZEALAND LIMITED

Mã số thuế: CPG NEW ZEALAND LIMITED - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Sala Design Group Ltd

Mã số thuế: Sala Design Group Ltd - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Hoà Hải,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

EC Harris (Hong Kong) Limited

Mã số thuế: EC Harris (Hong Kong) Limited - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Hoà Hải,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Công ty TNHH Chuyên nghiệp AVI

Mã số thuế: Công ty TNHH Chuyên nghiệp AVI - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Hoà Hải,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

SALA DESIGN GROUP LTD

Mã số thuế: SALA DESIGN GROUP LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Hoà Hải,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

WORLD PRAISE INT`T LTD

Mã số thuế: WORLD PRAISE INT`T LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường số 1, KCN Hoà Cầm,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Cáp điện Yanezawa

Mã số thuế: Công ty Cổ phần Cáp điện Yanezawa - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường số 02 KCN Hoà Cầm,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Gemcom Software Australia Pty Ltd.

Mã số thuế: Gemcom Software Australia Pty Ltd. - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 644, 646 Ngô Quyền,, TP Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng