Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Hoà Vang

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI QUANG PHÚ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI QUANG PHÚ - Đại diện pháp luật: Trương Linh Trang
Địa chỉ: Thửa 161 Thôn Tuý Loan Tây, Xã Hoà Phong, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH MTV TM&DV BẢO TRÂM NGUYỄN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV TM&DV BẢO TRÂM NGUYỄN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Truyền
Địa chỉ: Thôn Phước Hưng, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG NGUYÊN LỊCH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG NGUYÊN LỊCH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thẩm
Địa chỉ: Tổ 5, Thôn Giáng Đông, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LÊ HOÀN HẢO

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LÊ HOÀN HẢO - Đại diện pháp luật: Lê Đình Thi
Địa chỉ: Thôn Phú Thượng, Xã Hoà Sơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG QUỐC TRẦN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG QUỐC TRẦN - Đại diện pháp luật: Trương Thị Phượng
Địa chỉ: Tổ 02, Thôn Thạch Nham Đông, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV THIỆN PHÚC VINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV THIỆN PHÚC VINH - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Vinh
Địa chỉ: Tổ 10, Thôn Đông Hoà, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV Kỹ THUậT Gỗ TOàN CầU ECO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV Kỹ THUậT Gỗ TOàN CầU ECO - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thành
Địa chỉ: Thôn Hòa Khương Tây, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH TổNG HợP QUốC KIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TổNG HợP QUốC KIệT - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng Oanh
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thôn Miếu Bông, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV TâN PHướC Kỳ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV TâN PHướC Kỳ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Kỳ
Địa chỉ: Lô 743 Trương Vĩnh Ký, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN AN PHúC QUý

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN AN PHúC QUý - Đại diện pháp luật: Lương Thúy Lành
Địa chỉ: Hợp tác xã Hòa Châu I, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH ANH CHI PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ANH CHI PHáT - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hào
Địa chỉ: Thôn Nhơn Thọ 1, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

DOANH NGHIệP Tư NHâN MAY PHướC HòA

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN MAY PHướC HòA - Đại diện pháp luật: Trần Nguyễn Quốc Thái
Địa chỉ: Tổ 01, Thôn Thạch Nham Đông, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SơN Hà NGHệ AN - CHI NHáNH Đà NẵNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SơN Hà NGHệ AN - CHI NHáNH Đà NẵNG - Đại diện pháp luật: Hoàng Tuấn Thanh
Địa chỉ: Lô số A212, A214, Phạm Hùng, KDC Nam cầu Cẩm Lệ, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU DANCO Đà NẵNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU DANCO Đà NẵNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nguyên
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thôn Phong Nam, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vicnam

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vicnam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sang
Địa chỉ: Tổ 6, Thôn An Trạch, Xã Hoà Tiến, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Windows Thái Sơn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Windows Thái Sơn - Đại diện pháp luật: Trương Văn Phi
Địa chỉ: 42 Phạm Hùng, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Đại Hậu Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đại Hậu Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đại Hậu
Địa chỉ: Thôn Phú Hòa 2, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Thương Nghiệp Mạnh Dũng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Thương Nghiệp Mạnh Dũng - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Dũng
Địa chỉ: DT605 Dương Sơn, Xã Hoà Tiến, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm-Dv Vinh Toản Huy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm-Dv Vinh Toản Huy - Đại diện pháp luật: Trần Sỹ Đạo
Địa chỉ: Tổ 2, Thôn Hưởng Phước, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thép Tâm Đức Tại Đà Nẵng

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thép Tâm Đức Tại Đà Nẵng - Đại diện pháp luật: Đỗ Thành Khiêm
Địa chỉ: Thôn Giáng Nam 2, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Mây Tre Bảo Trung

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mây Tre Bảo Trung - Đại diện pháp luật: Phan Thị Bảo
Địa chỉ: Thôn Thạch Nham Đông, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Và Vận Tải Phạm Vọng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Và Vận Tải Phạm Vọng - Đại diện pháp luật: Phạm Vọng
Địa chỉ: Thôn Phú Sơn 1, Xã Hoà Khương, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Máy Tính Thành Đồng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Máy Tính Thành Đồng - Đại diện pháp luật: Lê Trường Thành
Địa chỉ: Lô 45 D12 khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Mtv Trần Công Việt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Trần Công Việt - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Việt
Địa chỉ: Tổ 11, Thôn La Bông, Xã Hoà Tiến, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phú Gia Trung

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phú Gia Trung - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Trung
Địa chỉ: Thôn Dương Sơn, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nanoco (Đà Nẵng) - Kho Chứa Hàng

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nanoco (Đà Nẵng) - Kho Chứa Hàng - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Như ái
Địa chỉ: Km 800, Quốc lộ 1A, Thôn Đông Hòa, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Chính Điền

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Chính Điền - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Chiến
Địa chỉ: Tổ 01, Thôn Thái Lai, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đặng Quốc Khánh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Đặng Quốc Khánh - Đại diện pháp luật: Đặng Minh
Địa chỉ: Thôn Túy Loan 2, Xã Hoà Phong, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Thiên Hùng Lộc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thiên Hùng Lộc - Đại diện pháp luật: Đỗ Nguyễn Ngà
Địa chỉ: Thôn Thạch Nham Đông, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Tiến Trung Thành

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tiến Trung Thành - Đại diện pháp luật: Trần Văn út
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, Xã Hoà Ninh, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng