Các doanh nghiệp tại Huyện Phú Quý - Trang 3

BT

Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao

Mã số thuế: 3400502916 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường

Địa chỉ: Thôn Quý Thạnh, Xã Ngũ Phụng,, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thu Mua Hải Sản Phúc Hải

Mã số thuế: 3401123068 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Lực

Địa chỉ: Thôn Quý Hải, Xã Long Hải, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

Công Ty TNHH Hải Sản Hồng Anh

Mã số thuế: 3401122699 - Đại diện pháp luật: Phạm Bé

Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Xã Long Hải, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

Công Ty TNHH Dịch Vụ Hậu Cần Phú Quý

Mã số thuế: 3401120130 - Đại diện pháp luật: Châu Hữu Công

Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

Công Ty TNHH Hải Sản Minh Thời

Mã số thuế: 3401121575 - Đại diện pháp luật: Lê Đam

Địa chỉ: Thôn Long Hải, Xã Long Hải, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

Hợp Tác Xã Hồng Ngọc

Mã số thuế: 3401119657 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Lợi

Địa chỉ: 34 Nguyễn Thị Minh Khai, thôn Thương Châu, Xã Ngũ Phụng, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

Nhà Máy Nước Đá Phú Vinh

Mã số thuế: 3400322215-001 - Đại diện pháp luật: Võ Gia Trị

Địa chỉ: Thôn 9, Long Hải,, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

Công ty Hải Sơn Chi nhánh Phú Quý

Mã số thuế: 3400172513-001 - Đại diện pháp luật: Công ty Hải Sơn Chi nhánh Phú

Địa chỉ: Thôn 10 Long Hải,, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

BƯU ĐIỆN PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 3400179879-011 - Đại diện pháp luật: Bưu điện Phú Quý

Địa chỉ: Thôn 3 Ngũ Phụng,, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

Doanh Nghiệp TN Xây Lắp Thương Mại Phú Thắng

Mã số thuế: 3400006241 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Thắng

Địa chỉ: Thôn Quý Thạnh, Xã Ngũ Phụng, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Nhưỡng

Mã số thuế: 3400003466 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhưỡng

Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

DNTN Hải Sản Thuận Lợi

Mã số thuế: 3400006548 - Đại diện pháp luật: Ngô Lợi

Địa chỉ: Thôn 5, Tam Thanh,, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

Chi Cục Thuế Phú Qúy

Mã số thuế: 3400236615-009

Địa chỉ: Tam Thanh,, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

Hiệu Thuốc Bán Lẻ Bệnh Viện Phú Qúy

Mã số thuế: 3400324879-009 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mai Dung

Địa chỉ: Ngũ Phụng,, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

Hiệu Thuốc Đảo Phú Quý

Mã số thuế: 3400160606-009 - Đại diện pháp luật: Hiệu Thuốc Đảo Phú Quý

Địa chỉ: Ngũ Phụng,, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

Đội Trước bạ, thu khác CCT Phú Quý

Mã số thuế: 3400236615-026

Địa chỉ: CCT Huyện Phú Quý, Huyện Phú Quí, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

Đội NVDT-TTHT Phú Qúy

Mã số thuế: 3400236615-039

Địa chỉ: CCT Huyện Phú Quý,, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

Doanh nghiệp Tư nhân Hải Hiến

Mã số thuế: 3400189041 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hiến

Địa chỉ: Thôn 6, Tam Thanh,, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

Doanh Nghiệp Tư nhân Hải Thắng

Mã số thuế: 3400189034 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Sang

Địa chỉ: Thôn 6, Tam Thanh,, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

Doanh Nghiệp Tư nhân Xí Nghiệp Phú Qúy

Mã số thuế: 3400184565 - Đại diện pháp luật: Đặng Minh Thể

Địa chỉ: Thôn 6 Tam Thanh,, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

Công Ty TNHH Xăng Dầu Tân Tiến

Mã số thuế: 3400296011 - Đại diện pháp luật: Võ Xuân Điệp

Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

HTX Vận Tải Biển Phú Qúy

Mã số thuế: 3400293839 - Đại diện pháp luật: Đỗ Lý Hiền

Địa chỉ: Thôn Mỹ Khê, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

Công Ty TNHH Nước Đá Tân Thắng

Mã số thuế: 3400285210 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tuấn

Địa chỉ: Thôn 4, Tam Thanh,, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

DNTN Nước Mắm Phú Qúy

Mã số thuế: 3400280741 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Uẩn

Địa chỉ: Thôn 4, Tam Thanh,, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

Công Ty TNHH Quảng Hải

Mã số thuế: 3400269314 - Đại diện pháp luật: Hồng Phượng Lý

Địa chỉ: Khu Chế Biến Hải Sản Tam Thanh,, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

Doanh Nghiệp Tư Nhân Chế Biến Hải Sản Việt Thắng

Mã số thuế: 3400253498 - Đại diện pháp luật: Trần Kim

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

Doanh Nghiệp TN Hải Tín

Mã số thuế: 3400221908 - Đại diện pháp luật: Mai Tấn Hải

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

Doanh Nghiệp TN Hoà Hiến

Mã số thuế: 3400221898 - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Hòa

Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

Doanh Nghiệp TN Hải Sản Phú Phú Cường

Mã số thuế: 3400221880 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Cường

Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

BT

DNTN Chế Biến Hải Sản Kim Hoa

Mã số thuế: 3400221873 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hoa

Địa chỉ: Thôn 4, xã Tam Thanh,, Huyện Phú Quý, Bình Thuận