Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Phú Quý

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI - XâY DựNG Và DịCH Vụ Lê HOàNG PHú QUý

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI - XâY DựNG Và DịCH Vụ Lê HOàNG PHú QUý - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ THáI BìNH BìNH THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ THáI BìNH BìNH THUậN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hường
Địa chỉ: Số 21, 23 Trần Hưng Đạo, Thôn Mỹ Khê, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Công Ty TNHH Mtv Thu Mua Hải Sản Tâm Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Thu Mua Hải Sản Tâm Phát - Đại diện pháp luật: Phạm Thướng
Địa chỉ: Thôn Quý Hải, Xã Long Hải, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Nhật Sơn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Nhật Sơn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Biểu
Địa chỉ: 76 Trần Hưng Đạo, Thôn Mỹ Khê, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Công Ty TNHH Du Lịch Biển Phú Quý

Mã số thuế: Công Ty TNHH Du Lịch Biển Phú Quý - Đại diện pháp luật: Lê Thị Quý
Địa chỉ: 208/1 Hùng Vương, Thôn Quý Thạnh, Xã Ngũ Phụng, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Thực Phẩm Sạch 4s

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Thực Phẩm Sạch 4s - Đại diện pháp luật: Cao Văn Phúc
Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Công Ty TNHH Mtv Thu Mua Hải Sản Trường Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Thu Mua Hải Sản Trường Phát - Đại diện pháp luật: Trương Minh Trường
Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Xã Long Hải, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Công Ty TNHH Mtv Phương Đông Phú Quý

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Phương Đông Phú Quý - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Nữ
Địa chỉ: Thôn Mỹ Khê, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Công Ty TNHH Đầu Tư Khảo Sát Xây Dựng - Thương Mại Dịch Vụ Thuận Thiên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Khảo Sát Xây Dựng - Thương Mại Dịch Vụ Thuận Thiên - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Toản
Địa chỉ: 186 đường 27 tháng 4, Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Công Ty TNHH Thu Mua Hải Sản Phú Mỹ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thu Mua Hải Sản Phú Mỹ - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phú An, Xã Ngũ Phụng, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Công Ty TNHH Thu Mua Hải Sản Tân Tiến

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thu Mua Hải Sản Tân Tiến - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Xã Long Hải, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Phòng Tài Nguyên Môi Trường

Mã số thuế: Phòng Tài Nguyên Môi Trường - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đáng
Địa chỉ: Thôn Quý Thạnh, Xã Ngũ Phụng,, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao

Mã số thuế: Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Thôn Quý Thạnh, Xã Ngũ Phụng,, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thu Mua Hải Sản Phúc Hải

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thu Mua Hải Sản Phúc Hải - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Lực
Địa chỉ: Thôn Quý Hải, Xã Long Hải, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Công Ty TNHH Hải Sản Hồng Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hải Sản Hồng Anh - Đại diện pháp luật: Phạm Bé
Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Xã Long Hải, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Công Ty TNHH Dịch Vụ Hậu Cần Phú Quý

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Hậu Cần Phú Quý - Đại diện pháp luật: Châu Hữu Công
Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Công Ty TNHH Hải Sản Minh Thời

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hải Sản Minh Thời - Đại diện pháp luật: Lê Đam
Địa chỉ: Thôn Long Hải, Xã Long Hải, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Hợp Tác Xã Hồng Ngọc

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Hồng Ngọc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Lợi
Địa chỉ: 34 Nguyễn Thị Minh Khai, thôn Thương Châu, Xã Ngũ Phụng, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Nhà Máy Nước Đá Phú Vinh

Mã số thuế: Nhà Máy Nước Đá Phú Vinh - Đại diện pháp luật: Võ Gia Trị
Địa chỉ: Thôn 9, Long Hải,, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Công ty Hải Sơn Chi nhánh Phú Quý

Mã số thuế: Công ty Hải Sơn Chi nhánh Phú Quý - Đại diện pháp luật: Công ty Hải Sơn Chi nhánh Phú
Địa chỉ: Thôn 10 Long Hải,, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Bưu điện Phú Quý

Mã số thuế: Bưu điện Phú Quý - Đại diện pháp luật: Bưu điện Phú Quý
Địa chỉ: Thôn 3 Ngũ Phụng,, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Doanh Nghiệp TN Xây Lắp Thương Mại Phú Thắng

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Xây Lắp Thương Mại Phú Thắng - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Quý Thạnh, Xã Ngũ Phụng, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Nhưỡng

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Nhưỡng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhưỡng
Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

DNTN Hải Sản Thuận Lợi

Mã số thuế: DNTN Hải Sản Thuận Lợi - Đại diện pháp luật: Ngô Lợi
Địa chỉ: Thôn 5, Tam Thanh,, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Chi Cục Thuế Phú Qúy

Mã số thuế: Chi Cục Thuế Phú Qúy - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tam Thanh,, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Hiệu Thuốc Bán Lẻ Bệnh Viện Phú Qúy

Mã số thuế: Hiệu Thuốc Bán Lẻ Bệnh Viện Phú Qúy - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mai Dung
Địa chỉ: Ngũ Phụng,, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Hiệu Thuốc Đảo Phú Quý

Mã số thuế: Hiệu Thuốc Đảo Phú Quý - Đại diện pháp luật: Hiệu Thuốc Đảo Phú Quý
Địa chỉ: Ngũ Phụng,, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Đội Trước bạ, thu khác CCT Phú Quý

Mã số thuế: Đội Trước bạ, thu khác CCT Phú Quý - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: CCT Huyện Phú Quý, Huyện Phú Quí, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Đội NVDT-TTHT Phú Qúy

Mã số thuế: Đội NVDT-TTHT Phú Qúy - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: CCT Huyện Phú Quý,, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Doanh nghiệp Tư nhân Hải Hiến

Mã số thuế: Doanh nghiệp Tư nhân Hải Hiến - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hiến
Địa chỉ: Thôn 6, Tam Thanh,, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận