Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Phú Quý

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ÍCH HỮU PHÚ QUÝ

Mã số thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ÍCH HỮU PHÚ QUÝ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Thanh Hoan
Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU THU HỒNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU THU HỒNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu
Địa chỉ: Thôn Mỹ Khê, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN AN HÒA

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THỦY SẢN AN HÒA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tâm
Địa chỉ: Thôn Mỹ Khê, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

CÔNG TY TNHH TM - DV SẢN XUẤT NƯỚC, ĐÁ LẠNH PHỐ QUỐC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TM - DV SẢN XUẤT NƯỚC, ĐÁ LẠNH PHỐ QUỐC - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Tựu
Địa chỉ: Thôn Mỹ Khê, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HOÀNG DIỆU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HOÀNG DIỆU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trúc
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG - Đại diện pháp luật: Mai Thị Phương
Địa chỉ: Số 128 đường 27/4, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

CÔNG TY TNHH TÀI ĐỨC SEAFOOD

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TÀI ĐỨC SEAFOOD - Đại diện pháp luật: Đỗ ý Thức
Địa chỉ: Thôn Mỹ Khê, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂM THIÊN PHÚ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂM THIÊN PHÚ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Phú
Địa chỉ: 186 đường 27 tháng 4, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

BƯU ĐIỆN HUYỆN PHÚ QUÝ (UNTT CHI CỤC THUẾ HUYỆN PHÚ QUÝ)

Mã số thuế: BƯU ĐIỆN HUYỆN PHÚ QUÝ (UNTT CHI CỤC THUẾ HUYỆN PHÚ QUÝ) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Quý Thạnh, Xã Ngũ Phụng, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH HẢI HOÀNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH HẢI HOÀNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Hoàng
Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

CÔNG TY TNHH THU MUA CHẾ BIẾN HẢI SẢN PHƯỚC ẢNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THU MUA CHẾ BIẾN HẢI SẢN PHƯỚC ẢNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Phước
Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI - XâY DựNG Và DịCH Vụ Lê HOàNG PHú QUý

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI - XâY DựNG Và DịCH Vụ Lê HOàNG PHú QUý - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ THáI BìNH BìNH THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ THáI BìNH BìNH THUậN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hường
Địa chỉ: Số 21, 23 Trần Hưng Đạo, Thôn Mỹ Khê, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Công Ty TNHH Mtv Thu Mua Hải Sản Tâm Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Thu Mua Hải Sản Tâm Phát - Đại diện pháp luật: Phạm Thướng
Địa chỉ: Thôn Quý Hải, Xã Long Hải, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Nhật Sơn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Nhật Sơn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Biểu
Địa chỉ: 76 Trần Hưng Đạo, Thôn Mỹ Khê, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Công Ty TNHH Du Lịch Biển Phú Quý

Mã số thuế: Công Ty TNHH Du Lịch Biển Phú Quý - Đại diện pháp luật: Lê Thị Quý
Địa chỉ: 208/1 Hùng Vương, Thôn Quý Thạnh, Xã Ngũ Phụng, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Thực Phẩm Sạch 4s

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Thực Phẩm Sạch 4s - Đại diện pháp luật: Cao Văn Phúc
Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Công Ty TNHH Mtv Thu Mua Hải Sản Trường Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Thu Mua Hải Sản Trường Phát - Đại diện pháp luật: Trương Minh Trường
Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Xã Long Hải, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Công Ty TNHH Mtv Phương Đông Phú Quý

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Phương Đông Phú Quý - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Nữ
Địa chỉ: Thôn Mỹ Khê, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Công Ty TNHH Đầu Tư Khảo Sát Xây Dựng - Thương Mại Dịch Vụ Thuận Thiên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Khảo Sát Xây Dựng - Thương Mại Dịch Vụ Thuận Thiên - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Toản
Địa chỉ: 186 đường 27 tháng 4, Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Công Ty TNHH Thu Mua Hải Sản Phú Mỹ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thu Mua Hải Sản Phú Mỹ - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phú An, Xã Ngũ Phụng, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Công Ty TNHH Thu Mua Hải Sản Tân Tiến

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thu Mua Hải Sản Tân Tiến - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Xã Long Hải, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Phòng Tài Nguyên Môi Trường

Mã số thuế: Phòng Tài Nguyên Môi Trường - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đáng
Địa chỉ: Thôn Quý Thạnh, Xã Ngũ Phụng,, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao

Mã số thuế: Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Thôn Quý Thạnh, Xã Ngũ Phụng,, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thu Mua Hải Sản Phúc Hải

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thu Mua Hải Sản Phúc Hải - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Lực
Địa chỉ: Thôn Quý Hải, Xã Long Hải, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Công Ty TNHH Hải Sản Hồng Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hải Sản Hồng Anh - Đại diện pháp luật: Phạm Bé
Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Xã Long Hải, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Công Ty TNHH Dịch Vụ Hậu Cần Phú Quý

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Hậu Cần Phú Quý - Đại diện pháp luật: Châu Hữu Công
Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Công Ty TNHH Hải Sản Minh Thời

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hải Sản Minh Thời - Đại diện pháp luật: Lê Đam
Địa chỉ: Thôn Long Hải, Xã Long Hải, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Hợp Tác Xã Hồng Ngọc

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Hồng Ngọc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Lợi
Địa chỉ: 34 Nguyễn Thị Minh Khai, thôn Thương Châu, Xã Ngũ Phụng, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

Nhà Máy Nước Đá Phú Vinh

Mã số thuế: Nhà Máy Nước Đá Phú Vinh - Đại diện pháp luật: Võ Gia Trị
Địa chỉ: Thôn 9, Long Hải,, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận