Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Nghệ An

CôNG TY TNHH DịCH Vụ TổNG HợP TUấN LAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ TổNG HợP TUấN LAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

TRUNG TâM GIáO DụC MôI TRườNG

Mã số thuế: TRUNG TâM GIáO DụC MôI TRườNG - Đại diện pháp luật: TRầN CôNG DươNG
Địa chỉ: 154 Đinh Công Tráng, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU THịNH DUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU THịNH DUNG - Đại diện pháp luật: Trần Thị Dung
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Diễn Tháp, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN ĐôNG Đô VINH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐôNG Đô VINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Giang
Địa chỉ: Số 16, đường Minh Tân, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH ô Tô TOàN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ô Tô TOàN PHáT - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Toàn
Địa chỉ: Số 334, Đường Nguyễn Trãi, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY CP DịCH Vụ Kỹ THUậT NGọC BảO IMPRESS

Mã số thuế: CôNG TY CP DịCH Vụ Kỹ THUậT NGọC BảO IMPRESS - Đại diện pháp luật: Lê Thị Như ý
Địa chỉ: Số nhà 29 Lê Nin, KĐT liền kề Vinaconex, khối 9, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI MAGIN GAM VIệT NAM - VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI QUế PHONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI MAGIN GAM VIệT NAM - VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI QUế PHONG - Đại diện pháp luật: Hà Văn Việt
Địa chỉ: Khối 1, Xóm Na Phảy, Xã Mường Nọc, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

Công ty CP Prime Quế Phong (Đơn vị nộp hộ nhà thầu)

Mã số thuế: Công ty CP Prime Quế Phong (Đơn vị nộp hộ nhà thầu) - Đại diện pháp luật: Đặng Khánh Quyền
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH KHảI PHươNG HIếU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHảI PHươNG HIếU - Đại diện pháp luật: Trương Văn Hiếu
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIệP Tư NHâN CầM Đồ PHú LâM

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN CầM Đồ PHú LâM - Đại diện pháp luật: Lê Đình Lâm
Địa chỉ: Số 51, đường Yên Toàn 1, khối Yên Toàn, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY CP ĐịA ốC NGHệ AN

Mã số thuế: CôNG TY CP ĐịA ốC NGHệ AN - Đại diện pháp luật: Đặng Tuấn Vũ
Địa chỉ: Số 16, đường Minh Tân, khối Tân Tiến, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế Và XâY DựNG - TVĐ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế Và XâY DựNG - TVĐ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Vinh
Địa chỉ: Số 287, đường Ngô Đức Kế, Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ CầM Đồ VINH THắNG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ CầM Đồ VINH THắNG - Đại diện pháp luật: Cù Thị Thắng
Địa chỉ: Xóm Vũ Kỳ, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH QUảNG CáO AN KHáNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH QUảNG CáO AN KHáNH - Đại diện pháp luật: Phan Trọng Khánh
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Đà Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT Và KINH DOANH HồNG LAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT Và KINH DOANH HồNG LAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Lam
Địa chỉ: Số 1B, ngõ 4, Nguyễn Xuân ôn, khối 19, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY CP Tư VấN Và XâY DựNG CôNG TRìNH TRUNG Đô

Mã số thuế: CôNG TY CP Tư VấN Và XâY DựNG CôNG TRìNH TRUNG Đô - Đại diện pháp luật: Lê Khắc Hảo
Địa chỉ: Bản Bay, Xã Nga My, Huyện Tương Dương, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI PHú TRườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI PHú TRườNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Trường
Địa chỉ: Số 47, Đường Phan Đình Phùng, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH MAY XUấT KHẩU ĐạI MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MAY XUấT KHẩU ĐạI MINH - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quyền
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIệP Tư NHâN KHáNH DIếN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN KHáNH DIếN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Khánh
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xã Thanh Xuân, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An

Hợp Tác Xã Dịch vụ quản lý chợ Con Cuông

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Dịch vụ quản lý chợ Con Cuông - Đại diện pháp luật: Vương Đình Lương
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH GIáO DụC MINH ĐăNG NGHệ AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIáO DụC MINH ĐăNG NGHệ AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT KINH DOANH Và CHế BIếN DượC LIệU VIệT ĐứC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT KINH DOANH Và CHế BIếN DượC LIệU VIệT ĐứC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh Khôi
Địa chỉ: Xóm 12, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậT LIệU XâY DựNG HOà BìNH MINH TạI NGHệ AN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậT LIệU XâY DựNG HOà BìNH MINH TạI NGHệ AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Giang
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và XâY DựNG HùNG TRANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và XâY DựNG HùNG TRANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Ngọc
Địa chỉ: Hải Giang 1, Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP THIêN LộC

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP THIêN LộC - Đại diện pháp luật: Võ Quang Thanh
Địa chỉ: Khối 10, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH HảI ĐăNG DũNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HảI ĐăNG DũNG - Đại diện pháp luật: Võ Trọng Nam
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Xuân Hòa, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI PHúC PHú THàNH NGHệ AN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI PHúC PHú THàNH NGHệ AN - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Ninh
Địa chỉ: Số 186, đường Đặng Thai Mai, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH XâY DựNG TRà LâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG TRà LâN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Anh
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH NGọC NGHệ AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NGọC NGHệ AN - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Ngọc
Địa chỉ: Xóm Tây Lộc, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Tổng Hợp Đồng Thắng Xã Nghĩa Hội

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Tổng Hợp Đồng Thắng Xã Nghĩa Hội - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Dương
Địa chỉ: Xóm Đồng Tiến, Xã Nghĩa Hội, Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An