Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NK HưNG THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NK HưNG THịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tuấn
Địa chỉ: 323/5 Nguyễn Tri Phương, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV Lữ HàNH QUốC Tế Kỳ NGHỉ VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV Lữ HàNH QUốC Tế Kỳ NGHỉ VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Trang
Địa chỉ: 45 Hưng Hoá 2, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Và Kỹ THUậT GIAHACO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Và Kỹ THUậT GIAHACO - Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Trai
Địa chỉ: 561/17 Hoàng Diệu, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI DịCH Vụ KIM TấN CườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI DịCH Vụ KIM TấN CườNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Va
Địa chỉ: K99/49 Thái Thị Bôi, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH KMH VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KMH VINA - Đại diện pháp luật: Kim Jun Heon
Địa chỉ: 66 Võ Văn Tần, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ CHươNG CườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH  THươNG MạI Và DịCH Vụ CHươNG CườNG - Đại diện pháp luật: Phạm Nguyễn Đình Chương
Địa chỉ: Lô 1410, 1411 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Và DịCH Vụ LIêN VậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Và DịCH Vụ LIêN VậN - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Phương
Địa chỉ: 44 An Hải 17, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV Kỹ THUậT Gỗ TOàN CầU ECO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV Kỹ THUậT Gỗ TOàN CầU ECO - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thành
Địa chỉ: Thôn Hòa Khương Tây, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV Đà NẵNG HợP TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV Đà NẵNG HợP TIếN - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Khoa
Địa chỉ: 418 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG TíN ĐăNG KHANG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG TíN ĐăNG KHANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: 122 Nguyễn Đình Tựu, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV BRIGHT EVENT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV BRIGHT EVENT - Đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Hùng
Địa chỉ: 235 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH XâY DựNG ĐIệN HòA AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG ĐIệN HòA AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Hà
Địa chỉ: Số 379/8 Tôn Đản, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN NOVA Đà NẵNG 79

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN NOVA Đà NẵNG 79 - Đại diện pháp luật: Ryu Seungjoon
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN PHáT ĐạI PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN PHáT ĐạI PHúC - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Thuận
Địa chỉ: Số 99 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THIếT Bị Và XâY DựNG HUYềN Vũ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THIếT Bị Và XâY DựNG HUYềN Vũ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Đức
Địa chỉ: Lô 56, khu B1, 55, Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân, gia, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH PHáT MộC PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT MộC PHáT - Đại diện pháp luật: Lê Phước Pháp
Địa chỉ: 06 Trường Sơn, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TườNG THáI Lê

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TườNG THáI Lê - Đại diện pháp luật: Lê Thái Cát Tường
Địa chỉ: 02 Lê Thanh Nghị, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH TM - DV - QC THIêN LộC VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TM - DV - QC THIêN LộC VIệT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phương
Địa chỉ: 15 Hoàng Văn Thái, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP HữU Cơ THU BồN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP HữU Cơ THU BồN - Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Vỹ
Địa chỉ: K36C/01 Châu Thượng Văn, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và GIảI TRí LộC PHáT TàI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và GIảI TRí LộC PHáT TàI - Đại diện pháp luật: Thái An
Địa chỉ: 224 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH TổNG HợP QUốC KIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TổNG HợP QUốC KIệT - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng Oanh
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thôn Miếu Bông, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH NGọC KHáNH NGâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NGọC KHáNH NGâN - Đại diện pháp luật: Đoàn Tranh
Địa chỉ: 191, 193 Thanh Thủy, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

KHO TRUNG CHUYểN - CôNG TY TNHH PHâN PHốI TIêN TIếN - CHI NHáNH Đà NẵNG

Mã số thuế: KHO TRUNG CHUYểN - CôNG TY TNHH PHâN PHốI TIêN TIếN - CHI NHáNH Đà NẵNG - Đại diện pháp luật: Trương Quốc Chí
Địa chỉ: 40 Hoàng Văn Thái, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế ĐOàN KếT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế ĐOàN KếT - Đại diện pháp luật: Dương Duy Tín
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà Indochina Riverside Towers, Số 74 Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THIệN KIêM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THIệN KIêM - Đại diện pháp luật: Thái Đình Thiện
Địa chỉ: K417/H2/09 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN CáT THIêN LộC

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN CáT THIêN LộC - Đại diện pháp luật: Hồ Hòa Lộc
Địa chỉ: 17 Hải Sơn, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGUYễN TàI LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGUYễN TàI LộC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lộc
Địa chỉ: 461/3 Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN PHúT 89

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN PHúT 89 - Đại diện pháp luật: Hồ Phước Khánh
Địa chỉ: 226 Hoàng Diệu, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV HạNH PIANO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV HạNH PIANO - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Mỹ Hạnh
Địa chỉ: 40 Tiểu La, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV TM DV VậN TảI Và DU LịCH VâN NHI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV TM DV VậN TảI Và DU LịCH VâN NHI - Đại diện pháp luật: Lại Thị Thanh Vân
Địa chỉ: K63/11 Chế Lan Viên, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng