Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Hải Châu

CôNG TY TNHH XâY DựNG V.ROAD

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG V.ROAD - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hoàng
Địa chỉ: 29 Hoàng Xuân Nhị, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV XâY LắP AN QUảNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV XâY LắP AN QUảNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Phục
Địa chỉ: 342 Nguyễn Tri Phương, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV XIêNG MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV XIêNG MINH - Đại diện pháp luật: Xiêng Hồng Trường
Địa chỉ: 166 Lý Tự Trọng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư MINH HùNG THắNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư MINH HùNG THắNG - Đại diện pháp luật: Lương Bách Thắng
Địa chỉ: 07 Đặng Tử Kính, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH Kỹ THUậT TECOSYS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Kỹ THUậT TECOSYS - Đại diện pháp luật: Võ Tuấn Anh
Địa chỉ: 38 Lương Nhữ Hộc, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI & DịCH Vụ I-FLY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI & DịCH Vụ I-FLY - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thủy Tuyên
Địa chỉ: 29 Lê Thanh Nghị, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH T.GEO 26

Mã số thuế: CôNG TY TNHH T.GEO 26 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Huyền
Địa chỉ: 95B Hải Sơn, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Chi nhánh thành phố Đà Nẵng - Công ty luật TNHH ANT

Mã số thuế: Chi nhánh thành phố Đà Nẵng - Công ty luật TNHH ANT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NK HưNG THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NK HưNG THịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tuấn
Địa chỉ: 323/5 Nguyễn Tri Phương, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV Lữ HàNH QUốC Tế Kỳ NGHỉ VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV Lữ HàNH QUốC Tế Kỳ NGHỉ VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Trang
Địa chỉ: 45 Hưng Hoá 2, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Và Kỹ THUậT GIAHACO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Và Kỹ THUậT GIAHACO - Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Trai
Địa chỉ: 561/17 Hoàng Diệu, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ CHươNG CườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH  THươNG MạI Và DịCH Vụ CHươNG CườNG - Đại diện pháp luật: Phạm Nguyễn Đình Chương
Địa chỉ: Lô 1410, 1411 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN NOVA Đà NẵNG 79

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN NOVA Đà NẵNG 79 - Đại diện pháp luật: Ryu Seungjoon
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TườNG THáI Lê

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TườNG THáI Lê - Đại diện pháp luật: Lê Thái Cát Tường
Địa chỉ: 02 Lê Thanh Nghị, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP HữU Cơ THU BồN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP HữU Cơ THU BồN - Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Vỹ
Địa chỉ: K36C/01 Châu Thượng Văn, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và GIảI TRí LộC PHáT TàI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và GIảI TRí LộC PHáT TàI - Đại diện pháp luật: Thái An
Địa chỉ: 224 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH NGọC KHáNH NGâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NGọC KHáNH NGâN - Đại diện pháp luật: Đoàn Tranh
Địa chỉ: 191, 193 Thanh Thủy, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế ĐOàN KếT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế ĐOàN KếT - Đại diện pháp luật: Dương Duy Tín
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà Indochina Riverside Towers, Số 74 Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN CáT THIêN LộC

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN CáT THIêN LộC - Đại diện pháp luật: Hồ Hòa Lộc
Địa chỉ: 17 Hải Sơn, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN PHúT 89

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN PHúT 89 - Đại diện pháp luật: Hồ Phước Khánh
Địa chỉ: 226 Hoàng Diệu, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV HạNH PIANO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV HạNH PIANO - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Mỹ Hạnh
Địa chỉ: 40 Tiểu La, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CHI NHáNH Đà NẵNG - CôNG TY TNHH ẩM THựC THIêN PHú

Mã số thuế: CHI NHáNH Đà NẵNG - CôNG TY TNHH ẩM THựC THIêN PHú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Trúc
Địa chỉ: Tầng 33, khách sạn Novotel Danang Premier Han River, 36, 38, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV THàNH NHâN Vũ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THàNH NHâN Vũ - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Phước
Địa chỉ: 95 Núi Thành, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV ĐA NHâN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV ĐA NHâN PHáT - Đại diện pháp luật: Lê Tuấn Anh
Địa chỉ: K9/2 Cô Giang, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ MầM TRúC - TANABATA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ MầM TRúC - TANABATA - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Yến Nhi
Địa chỉ: 90 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ PCCC THT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ PCCC THT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Linh
Địa chỉ: 33 Cô Giang, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH LADANA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LADANA - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Lộc
Địa chỉ: 47, 49 Nguyễn Văn Linh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI DQC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI DQC - Đại diện pháp luật: Đào Quốc Chính
Địa chỉ: 18 Núi Thành, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV LABO VITA Đà NẵNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV LABO VITA Đà NẵNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Trang
Địa chỉ: 23 Lê Anh Xuân, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ WATARU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ WATARU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hải
Địa chỉ: 36 Đường 2/9, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng