Danh sách doanh nghiệp tại Tỉnh Vĩnh Long

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Vĩnh Long

VL

YEI JER SHOE PARTS INDUSTRIAL CO., LTD

Mã số thuế: 1500896234-024

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

CHAMPION FPRTUNE TRADING LIMITED

Mã số thuế: 1500896234-023

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

D& S ENTERPPRISE CO., LTD

Mã số thuế: 1500896234-012

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

CN CTY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐỖ LỘC

Mã số thuế: 1500410221-001

Địa chỉ: Khu Chợ Mới Vĩnh Long, Đường Đoàn Thị Điểm, P1, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

CN Cty TNHH TM-DV Tân Viễn Tin

Mã số thuế: 1500402125-001 - Đại diện pháp luật: Đinh Hoa Sen

Địa chỉ: 102 Lê Thái Tổ, Phường 2,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500202006 - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Bình

Địa chỉ: Số 104 A Trưng Nữ Vương Phường 1,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

GRAND INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION LIMITED

Mã số thuế: 1500896234-016

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

YOUNG IL LEATHER CO., LTD

Mã số thuế: 1500896234-018

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

CHUH CHERNG ENTERPRISE CORP

Mã số thuế: 1500896234-002

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

HYUN DAE SIKMO CO.,LTD

Mã số thuế: 1500896234-001

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

PRIME ASIA (S.E.ASIA) LEATHEY

Mã số thuế: 1500896234-031

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

HIGH STREET TRADING LIMITERD

Mã số thuế: 1500896234-030

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

GOODBOX INTERNATIONAL CO., LTD

Mã số thuế: 1500896234-028

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

IAO SON HONG TINTA E VERNIZES LIMITADA

Mã số thuế: 1500896234-026

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

GWO-FA INDUSTRIES CO., LTD

Mã số thuế: 1500896234-025

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

GOLDEN FORCE INTERNATIONAL INC

Mã số thuế: 1500896234-020

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

GREAT KEEN INTERNATIONAL INC

Mã số thuế: 1500896234-019

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

VIRAIN GREAT EASTERN LIMITED.

Mã số thuế: 1500896234-017

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

REDWAY INTERNATIONAL ENTERPRISES CO., LTD

Mã số thuế: 1500896234-014

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

TOP UNITS DEVELOPMENTS LTD.

Mã số thuế: 1500896234-013

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

DONG JIN TEXTILE CO., LTD

Mã số thuế: 1500896234-011

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

RIGHT STAR ENTERPRISES LIMITED

Mã số thuế: 1500896234-008

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

SHANG HORNG INKS CO.,LTD (TAIWAN)

Mã số thuế: 1500896234-009

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

DAEWON CHEMICAL CO .,LTD

Mã số thuế: 1500896234-007

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

HWPAO RESINS CHEMICAL CO.,LTD

Mã số thuế: 1500896234-006

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

CTy TNHH Xây Dựng 79

Mã số thuế: 1500411440 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nghiệp

Địa chỉ: 77/1B Phạm Hùng, P9,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

CTY TNHH Cửu Long FARM

Mã số thuế: 1500411345 - Đại diện pháp luật: Cao Minh Quốc

Địa chỉ: Số 4, Nguyễn Văn Lâu, phương 8,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

Ban Quản Lý Dự án Công Nghiệp Và Dân Dụng

Mã số thuế: 1500410479 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lợi

Địa chỉ: 80, Trần Phú, Phường 4,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

Trung Tâm tính toán và dịch vụ biểu mẫu thống kê

Mã số thuế: 1500237369 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc ẩn

Địa chỉ: Số 7B Hưng Đạo Vương, phường 1,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

Công ty Thương Mại Hòa Bình

Mã số thuế: 1500237351 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đua

Địa chỉ: 172/2 Phạm Hùng, phường 9,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long