Các doanh nghiệp tại Tỉnh Vĩnh Long
VL

YEI JER SHOE PARTS INDUSTRIAL CO., LTD

Mã số thuế: 1500896234-024 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

CHAMPION FPRTUNE TRADING LIMITED

Mã số thuế: 1500896234-023 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

D& S ENTERPPRISE CO., LTD

Mã số thuế: 1500896234-012 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

CN CTy TNHH Thức ăn Chăn Nuôi Đỗ Lộc

Mã số thuế: 1500410221-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Chợ Mới Vĩnh Long, Đường Đoàn Thị Điểm, P1,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

CN Cty TNHH TM-DV Tân Viễn Tin

Mã số thuế: 1500402125-001 - Đại diện pháp luật: Đinh Hoa Sen

Địa chỉ: 102 Lê Thái Tổ, Phường 2,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500202006 - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Bình

Địa chỉ: Số 104 A Trưng Nữ Vương Phường 1,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

GRAND INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION LIMITED

Mã số thuế: 1500896234-016 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

YOUNG IL LEATHER CO., LTD

Mã số thuế: 1500896234-018 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

CHUH CHERNG ENTERPRISE CORP

Mã số thuế: 1500896234-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

HYUN DAE SIKMO CO.,LTD

Mã số thuế: 1500896234-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

PRIME ASIA (S.E.ASIA) LEATHEY

Mã số thuế: 1500896234-031 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

HIGH STREET TRADING LIMITERD

Mã số thuế: 1500896234-030 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

GOODBOX INTERNATIONAL CO., LTD

Mã số thuế: 1500896234-028 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

IAO SON HONG TINTA E VERNIZES LIMITADA

Mã số thuế: 1500896234-026 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

GWO-FA INDUSTRIES CO., LTD

Mã số thuế: 1500896234-025 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

GOLDEN FORCE INTERNATIONAL INC

Mã số thuế: 1500896234-020 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

GREAT KEEN INTERNATIONAL INC

Mã số thuế: 1500896234-019 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

VIRAIN GREAT EASTERN LIMITED.

Mã số thuế: 1500896234-017 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

REDWAY INTERNATIONAL ENTERPRISES CO., LTD

Mã số thuế: 1500896234-014 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

TOP UNITS DEVELOPMENTS LTD.

Mã số thuế: 1500896234-013 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

DONG JIN TEXTILE CO., LTD

Mã số thuế: 1500896234-011 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

RIGHT STAR ENTERPRISES LIMITED

Mã số thuế: 1500896234-008 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

SHANG HORNG INKS CO.,LTD (TAIWAN)

Mã số thuế: 1500896234-009 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

DAEWON CHEMICAL CO .,LTD

Mã số thuế: 1500896234-007 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

HWPAO RESINS CHEMICAL CO.,LTD

Mã số thuế: 1500896234-006 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

CTy TNHH Xây Dựng 79

Mã số thuế: 1500411440 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nghiệp

Địa chỉ: 77/1B Phạm Hùng, P9,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

CTY TNHH Cửu Long FARM

Mã số thuế: 1500411345 - Đại diện pháp luật: Cao Minh Quốc

Địa chỉ: Số 4, Nguyễn Văn Lâu, phương 8,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

Ban Quản Lý Dự án Công Nghiệp Và Dân Dụng

Mã số thuế: 1500410479 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lợi

Địa chỉ: 80, Trần Phú, Phường 4,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

Trung Tâm tính toán và dịch vụ biểu mẫu thống kê

Mã số thuế: 1500237369 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc ẩn

Địa chỉ: Số 7B Hưng Đạo Vương, phường 1,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

VL

Công ty Thương Mại Hòa Bình

Mã số thuế: 1500237351 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đua

Địa chỉ: 172/2 Phạm Hùng, phường 9,, Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long