Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Lâm Bình

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Tuyên Quang

TQ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MINH KHÁNH

Mã số thuế: 5000891972 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Tú

Địa chỉ: Thôn Ka Nò, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN NGAN

Mã số thuế: 5000888578 - Đại diện pháp luật: Triệu Nguyên Ngan

Địa chỉ: Tổ dân phố Khau Quang, Thị trấn Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH AN TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000888384 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền

Địa chỉ: Thôn Nà Tông, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HÀ HƯNG

Mã số thuế: 5000887214 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà

Địa chỉ: Bản Kè, Thị trấn Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 5000883805 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Quy

Địa chỉ: Thôn Nà Nghè, Xã Hồng Quang, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ THANH NIÊN PHÚC SƠN

Mã số thuế: 5000880787 - Đại diện pháp luật: Chẩu Văn Duyễn

Địa chỉ: Thôn Bó Ngoặng, Xã Phúc Sơn, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH MINH TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000872592 - Đại diện pháp luật: Quan Văn Đề

Địa chỉ: Thôn Nà Pết, Xã Phúc Sơn, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

HỢP TÁC XÃ NÔNG, LÂM NGHIỆP CHIÊN PHÚ

Mã số thuế: 5000869215 - Đại diện pháp luật: Hỏa Đình Tứ

Địa chỉ: Thôn Bản Chợ, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP HỮU CƠ SUNG KHIÊN

Mã số thuế: 5000867899 - Đại diện pháp luật: Ma Văn Sung

Địa chỉ: Thôn Phiêng Luông, Xã Bình An, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG BẢO NGÂN

Mã số thuế: 5000867881 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hựu

Địa chỉ: Thôn Nà Khà, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

HTX NHẬT MINH

Mã số thuế: 5000865940 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Thảo

Địa chỉ: Thôn Nà Kẹm, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000865771 - Đại diện pháp luật: Trần Kiên Cường

Địa chỉ: Bản Khiển, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH AN

Mã số thuế: 5000860396 - Đại diện pháp luật: Ma Công long

Địa chỉ: Tống Pu, Xã Bình An, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

CHI NHÁNH CỬA HÀNG XĂNG DẦU THỔ BÌNH - CÔNG TY TNHH DU LỊCH NON NƯỚC LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000849667-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vượng

Địa chỉ: Thôn Bản Phú, Xã Thổ Bình, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NON NƯỚC LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000849667 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vượng

Địa chỉ: Thôn Nà Khà,, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000848871 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Minh

Địa chỉ: Thôn Bản Khiển, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000848769 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tình

Địa chỉ: Thôn Năm Đíp, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN LONG QUÂN

Mã số thuế: 5000848159 - Đại diện pháp luật: Hà Kim Thiêm

Địa chỉ: Thôn Nà Khà, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI QUANG VIỆT

Mã số thuế: 5000847885 - Đại diện pháp luật: Hoàng Việt Anh

Địa chỉ: Thôn Bản Chợ, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000833233 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Lành

Địa chỉ: Bản khiển, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP MAI TUYẾT

Mã số thuế: 5000830514 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Tuyết

Địa chỉ: Thôn Bản Chợ, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000829244 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc ái

Địa chỉ: Thôn Bản Khiển, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

Ban quản lý xây dựng cơ bản huyện Lâm Bình

Mã số thuế: 5000824976 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Toản

Địa chỉ: Thôn Bản Khiển, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

Hợp tác xã Bình Minh

Mã số thuế: 5000692896 - Đại diện pháp luật: Ma Văn Học

Địa chỉ: Thôn Bản Piát, Xã Thổ Bình, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

Trường Tiểu Học Thượng Lâm

Mã số thuế: 5000328569

Địa chỉ: Bản chợ, xã Thượng lâm, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Mười Tiến

Mã số thuế: 5000227994 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mười

Địa chỉ: Thôn Nậm Đíp, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

Hợp Tác Xã Bảo Ngọc

Mã số thuế: 5000801009 - Đại diện pháp luật: Ma Văn Chuyên

Địa chỉ: thôn Chẩu Quân, Xã Bình An, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Du Lịch Nga Viên Tại Huyện Lâm Bình

Mã số thuế: 5000254846-001 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Nghĩa

Địa chỉ: Thôn Bản Khiển, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

Hợp Tác Xã Thắng Lợi

Mã số thuế: 5000791865 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Tuyết

Địa chỉ: Thôn Bản Chợ, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

TQ

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Trường Hải Tại Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 0102284914-001 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thu Hiền

Địa chỉ: Thôn Bản Kè A, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang