Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Duyên Hải

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Duyên Hải, Trà Vinh.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Trà Vinh

TV

C�NG TY TNHH M�T TH�NH VI�N VLXD NG�C T�M

Mã số thuế: 2100675183 - Đại diện pháp luật: Nguy�n Ng�c T�m

Địa chỉ: �p C�n C�, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÁI HOA

Mã số thuế: 2100675017 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thịnh

Địa chỉ: ấp Kinh Đào, Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH THU MUA THỦY SẢN ÁNH HỒNG

Mã số thuế: 2100674045 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị ánh Hồng

Địa chỉ: ấp Tân Khánh, Xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN NGỌC ĐIỆP NGỌC TÂM

Mã số thuế: 2100673884 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Trung

Địa chỉ: ấp Xóm Chùa, Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH MTV AN KIM THÁI

Mã số thuế: 2100673813 - Đại diện pháp luật: Trần Văn An

Địa chỉ: ấp Đông Thành, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH CÔNG ĐÔNG THÀNH

Mã số thuế: 2100673605 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chủ

Địa chỉ: ấp Đông Thành, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - IN ẤN KỲ ANH

Mã số thuế: 2100673355 - Đại diện pháp luật: Trần Công Danh

Địa chỉ: Số 310, Khóm 5, Thị Trấn Long Thành, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY MẶC THIÊN ÂN CN LONG THÀNH

Mã số thuế: 2100673316 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải

Địa chỉ: 322 Khóm 5, Thị Trấn Long Thành, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ HỮU HẰNG

Mã số thuế: 2100673080 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hữu

Địa chỉ: Khóm 6, Thị Trấn Long Thành, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH WOMEN LIFE VN

Mã số thuế: 2100672880 - Đại diện pháp luật: Thạch Thị Bích Phương

Địa chỉ: ấp Cây Cồng, Xã Đôn Xuân, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYÊN CHÍ

Mã số thuế: 2100672552 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hùng

Địa chỉ: Số 423, khóm 4, Thị Trấn Long Thành, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI ĐỒNG THUẬN

Mã số thuế: 2100672295 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Quân

Địa chỉ: ấp Cồn Cù, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH GIÀY DA AN PHÚC

Mã số thuế: 2100672263 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình

Địa chỉ: ấp Lộ Sỏi A, Xã Đôn Xuân, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH MTV MEKONGCO

Mã số thuế: 2100671654 - Đại diện pháp luật: Bùi Bá Trung

Địa chỉ: ấp Tân Khánh, Xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN C&H ĐÔNG HẢI

Mã số thuế: 2100670724 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chiều

Địa chỉ: ấp Đông Thành, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH MTV VLXD TRUNG HẬU DUYÊN HẢI

Mã số thuế: 2100661536 - Đại diện pháp luật: Lê Kim Tuyến

Địa chỉ: ấp Mé Láng, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẢO VĂN

Mã số thuế: 2100660525 - Đại diện pháp luật: Phạm Trọng Nhanh

Địa chỉ: ấP CáI Cỏ, Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT BỘT CÁ - CHĂN NUÔI GIA SÚC GIA CẦM ĐÔNG HẢI

Mã số thuế: 2100660194 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Oánh

Địa chỉ: ấp Định An, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯƠNG TÙNG PHÁT

Mã số thuế: 2100659720 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng

Địa chỉ: ấp Cái Cỏ, Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH TRẮNG

Mã số thuế: 2100659343 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Minh

Địa chỉ: ấp Long Khánh, Xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 2100657988 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Thắm

Địa chỉ: ấp Định An, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH NHÂN HẬU LÊ

Mã số thuế: 2100650573 - Đại diện pháp luật: Lê Viết Nhân

Địa chỉ: ấp Cái Đôi, Xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VŨ HIỆP TIẾN

Mã số thuế: 2100650044 - Đại diện pháp luật: Trầm Thành Đạt

Địa chỉ: ấp La Ghi,, Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÀ ANH HUY

Mã số thuế: 2100649793 - Đại diện pháp luật: Hà Anh Huy

Địa chỉ: ấp Cây Da,, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH THẬT THÀ

Mã số thuế: 2100649553 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Thật

Địa chỉ: ấp Hồ Thùng,, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỒ THÙNG

Mã số thuế: 2100647852 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Nho

Địa chỉ: ấp Hồ Thùng, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

HTX NÔNG NGHIỆP THU MUA NÔNG SẢN

Mã số thuế: 2100646802 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Kim Rông

Địa chỉ: ấp Sóc Ruộng, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUY YẾN

Mã số thuế: 2100644499 - Đại diện pháp luật: Thạch Sân Ha

Địa chỉ: ấp Cóc Lách, Xã Đôn Châu, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

CÔNG TY TNHH MTV SAN LẤP MẶT BẰNG PHONG LINH

Mã số thuế: 2100641924 - Đại diện pháp luật: Trần Vũ Phong

Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Long Thành, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

TV

HỢP TÁC XÃ TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 2100641610 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Vũ

Địa chỉ: ấp Rọ Say, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh