Các doanh nghiệp tại Tỉnh Tây Ninh
TN

Công ty TNHH BIOGAS RHODIA Nước Trong (RHODIA ENERGY GHG)

Mã số thuế: 3901016642-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Hội An,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Công ty TNHH QL VIETNAM AGRORESOURCES(ERABARU ELECTRICAL ENGINEERING)

Mã số thuế: 3901016120-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Mỏ Công,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Công ty TNHH QL VIETNAM AGRORESOURCES(QL FEEDINGSTUFFS SDN BHD)

Mã số thuế: 3901016120-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Mỏ Công,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Phòng Giao Dịch Tân Châu

Mã số thuế: 3900244491-005 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Lệ Thuỷ

Địa chỉ: Thị Trấn Tân Châu,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Công ty TNHH COLLTEX (VN) (Cty Aegis Inc)

Mã số thuế: 3900957284-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Công ty TNHH COLLTEX (VN) (ECLAT CAYMAN ISLANDS HOLDINGS)

Mã số thuế: 3900957284-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Công ty TNHH PIONEER POLYMERS(E-COMMERCE SERVICES)

Mã số thuế: 3900973134-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Cty TNHH PIONEER POLYMERS(BIOCHEM LABORATORIES SDN BHD)

Mã số thuế: 3900973134-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Công ty Cổ phần PET Quốc tế(BOTTLE-TOP DEVELOPMENT CO.,

Mã số thuế: 3900962823-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô 129, 130 đường 6, Khu CX và CN Linh Trung 3,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Công ty CP PET Quốc tế(SACMI SHANGHAI MACHINERY EQUIPMENT CO.,LTD

Mã số thuế: 3900962823-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô 129, 130 đường 6, Khu CX và CN Linh Trung 3,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Công ty Cổ phần PET Quốc tế (Cty AGR EUROPE GMBH)

Mã số thuế: 3900962823-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô 129, 130 đường 6, Khu CX và CN Linh Trung 3,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Công ty TNHH PIONEER POLYMERS(DQS Certification (M) Sdn Bhd)

Mã số thuế: 3900973134-004 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Cty TNHH PIONEER POLYMERS(ALS TECHNICHEM(M) SDN BHD)

Mã số thuế: 3900973134-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Công ty CP Việt Nam Mộc Bài(XENTO.,Ltd)

Mã số thuế: 3900860067-010 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu TM Hiệp Thành Mộc Bài,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Công ty ESPACE ARCHITECTURE (Ông: Lê Văn Lợi)

Mã số thuế: 3900707502-006 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp An Hội,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Nhà thầu 5- Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) (Yannick Millet)

Mã số thuế: 3900707502-005 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp An Hội,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Nhà thầu 4-Công ty TNHH JER (M.Adrien De Chomereau)

Mã số thuế: 3900707502-004 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp An Hội,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Công ty CP xi măng FICO Tây Ninh- SANKYO PIO-TECH CO.,LTD

Mã số thuế: 3900409591-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 433 Đường 30/4, KP1,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Công ty CP xi măng FICO Tây Ninh- THERMO FISHER SCIENTIFIC

Mã số thuế: 3900409591-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 433 Đường 30/4, KP1,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Cty CP xi măng FICO Tây Ninh- Cty United cement pte Ltd

Mã số thuế: 3900409591-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 433 Đường 30/4, KP1,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Công ty Cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh- TCDRI

Mã số thuế: 3900409591-004 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 433 Đường 30/4, KP1,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Công ty CP xi măng FICO Tây Ninh-(Công ty FLSMIDTH PEISTER GMBH)

Mã số thuế: 3900409591-005 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 433 Đường 30/4, KP1,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài (VALUE AND TRUST CO., LTD- Jeong, Wan Sun)

Mã số thuế: 3900860067-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu TM Hiệp Thành Mộc Bài,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Nhà thầu 1-(Ông/Bà CHIEN HSUAN FU

Mã số thuế: 3900707502-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp An Hội, xã An Hoà,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài (Chun Sun-pyo CESCO Co.,Ltd)

Mã số thuế: 3900860067-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu TM Hiệp Thành Mộc Bài,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Nhà thầu 2- COMPACT RESOURCES PTE LTD (Ông Desmond Khor)

Mã số thuế: 3900707502-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp An Hội, xã An Hoà,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài (Peter Chan INSTRON SINGAPORE Pte.,Ltd)

Mã số thuế: 3900860067-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu TM Hiệp Thành Mộc Bài,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Nhà thầu 3- SALA Design Group LTD

Mã số thuế: 3900707502-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp An Hội, xã An Hoà,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài (YOU SANG JUN-GRID SYSTEM Co.,LTD)

Mã số thuế: 3900860067-004 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu TM Hiệp Thành Mộc Bài,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh

TN

Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài (Dx FACTORY CO.,LTD)

Mã số thuế: 3900860067-005 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu TM Hiệp Thành Mộc Bài,, Tỉnh Tây Ninh, Tây Ninh