Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Tỉnh Tây Ninh

Công ty TNHH BIOGAS RHODIA Nước Trong (RHODIA ENERGY GHG)

Mã số thuế: Công ty TNHH BIOGAS RHODIA Nước Trong (RHODIA ENERGY GHG) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Hội An,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Công ty TNHH QL VIETNAM AGRORESOURCES(ERABARU ELECTRICAL ENGINEERING)

Mã số thuế: Công ty TNHH QL VIETNAM AGRORESOURCES(ERABARU ELECTRICAL ENGINEERING) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mỏ Công,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Công ty TNHH QL VIETNAM AGRORESOURCES(QL FEEDINGSTUFFS SDN BHD)

Mã số thuế: Công ty TNHH QL VIETNAM AGRORESOURCES(QL FEEDINGSTUFFS SDN BHD) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mỏ Công,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Phòng Giao Dịch Tân Châu

Mã số thuế: Phòng Giao Dịch Tân Châu - Đại diện pháp luật: Lê Thị Lệ Thuỷ
Địa chỉ: Thị Trấn Tân Châu,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Công ty TNHH COLLTEX (VN) (Cty Aegis Inc)

Mã số thuế: Công ty TNHH COLLTEX (VN) (Cty Aegis Inc) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Công ty TNHH COLLTEX (VN) (ECLAT CAYMAN ISLANDS HOLDINGS)

Mã số thuế: Công ty TNHH COLLTEX (VN) (ECLAT CAYMAN ISLANDS HOLDINGS) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Công ty TNHH PIONEER POLYMERS(E-COMMERCE SERVICES)

Mã số thuế: Công ty TNHH PIONEER POLYMERS(E-COMMERCE SERVICES) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Cty TNHH PIONEER POLYMERS(BIOCHEM LABORATORIES SDN BHD)

Mã số thuế: Cty TNHH PIONEER POLYMERS(BIOCHEM LABORATORIES SDN BHD) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Công ty Cổ phần PET Quốc tế(BOTTLE-TOP DEVELOPMENT CO.,

Mã số thuế: Công ty Cổ phần PET Quốc tế(BOTTLE-TOP DEVELOPMENT CO., - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô 129, 130 đường 6, Khu CX và CN Linh Trung 3,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Công ty CP PET Quốc tế(SACMI SHANGHAI MACHINERY EQUIPMENT CO.,LTD

Mã số thuế: Công ty CP PET Quốc tế(SACMI SHANGHAI MACHINERY EQUIPMENT CO.,LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô 129, 130 đường 6, Khu CX và CN Linh Trung 3,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Công ty Cổ phần PET Quốc tế (Cty AGR EUROPE GMBH)

Mã số thuế: Công ty Cổ phần PET Quốc tế (Cty AGR EUROPE GMBH) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô 129, 130 đường 6, Khu CX và CN Linh Trung 3,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Công ty TNHH PIONEER POLYMERS(DQS Certification (M) Sdn Bhd)

Mã số thuế: Công ty TNHH PIONEER POLYMERS(DQS Certification (M) Sdn Bhd) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Cty TNHH PIONEER POLYMERS(ALS TECHNICHEM(M) SDN BHD)

Mã số thuế: Cty TNHH PIONEER POLYMERS(ALS TECHNICHEM(M) SDN BHD) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Công ty CP Việt Nam Mộc Bài(XENTO.,Ltd)

Mã số thuế: Công ty CP Việt Nam Mộc Bài(XENTO.,Ltd) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu TM Hiệp Thành Mộc Bài,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Công ty ESPACE ARCHITECTURE (Ông: Lê Văn Lợi)

Mã số thuế: Công ty ESPACE ARCHITECTURE (Ông: Lê Văn Lợi) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp An Hội,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Nhà thầu 5- Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) (Yannick Millet)

Mã số thuế: Nhà thầu 5- Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) (Yannick Millet) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp An Hội,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Nhà thầu 4-Công ty TNHH JER (M.Adrien De Chomereau)

Mã số thuế: Nhà thầu 4-Công ty TNHH JER (M.Adrien De Chomereau) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp An Hội,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Công ty CP xi măng FICO Tây Ninh- SANKYO PIO-TECH CO.,LTD

Mã số thuế: Công ty CP xi măng FICO Tây Ninh- SANKYO PIO-TECH CO.,LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 433 Đường 30/4, KP1,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Công ty CP xi măng FICO Tây Ninh- THERMO FISHER SCIENTIFIC

Mã số thuế: Công ty CP xi măng FICO Tây Ninh- THERMO FISHER SCIENTIFIC - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 433 Đường 30/4, KP1,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Cty CP xi măng FICO Tây Ninh- Cty United cement pte Ltd

Mã số thuế: Cty CP xi măng FICO Tây Ninh- Cty United cement pte Ltd - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 433 Đường 30/4, KP1,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Công ty Cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh- TCDRI

Mã số thuế: Công ty Cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh- TCDRI - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 433 Đường 30/4, KP1,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Công ty CP xi măng FICO Tây Ninh-(Công ty FLSMIDTH PEISTER GMBH)

Mã số thuế: Công ty CP xi măng FICO Tây Ninh-(Công ty FLSMIDTH PEISTER GMBH) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 433 Đường 30/4, KP1,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài (VALUE AND TRUST CO., LTD- Jeong, Wan Sun)

Mã số thuế: Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài (VALUE AND TRUST CO., LTD- Jeong, Wan Sun) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu TM Hiệp Thành Mộc Bài,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Nhà thầu 1-(Ông/Bà CHIEN HSUAN FU

Mã số thuế: Nhà thầu 1-(Ông/Bà CHIEN HSUAN FU - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp An Hội, xã An Hoà,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài (Chun Sun-pyo CESCO Co.,Ltd)

Mã số thuế: Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài (Chun Sun-pyo CESCO Co.,Ltd) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu TM Hiệp Thành Mộc Bài,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Nhà thầu 2- COMPACT RESOURCES PTE LTD (Ông Desmond Khor)

Mã số thuế: Nhà thầu 2- COMPACT RESOURCES PTE LTD (Ông Desmond Khor) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp An Hội, xã An Hoà,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài (Peter Chan INSTRON SINGAPORE Pte.,Ltd)

Mã số thuế: Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài (Peter Chan INSTRON SINGAPORE Pte.,Ltd) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu TM Hiệp Thành Mộc Bài,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Nhà thầu 3- SALA Design Group LTD

Mã số thuế: Nhà thầu 3- SALA Design Group LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp An Hội, xã An Hoà,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài (YOU SANG JUN-GRID SYSTEM Co.,LTD)

Mã số thuế: Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài (YOU SANG JUN-GRID SYSTEM Co.,LTD) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu TM Hiệp Thành Mộc Bài,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài (Dx FACTORY CO.,LTD)

Mã số thuế: Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài (Dx FACTORY CO.,LTD) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu TM Hiệp Thành Mộc Bài,, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh