Danh sách doanh nghiệp tại Qu�n 9 (H�t hi�u l�c)

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Qu�n 9 (H�t hi�u l�c), TP Hồ Chí Minh.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại TP Hồ Chí Minh

HCM

CTY CỔ PHẦN GIÁO DỤC NGUYỄN ĐỨC

Mã số thuế: 0309587954 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Lợi

Địa chỉ: 431 Lê Văn Việt P.tăng Nhơn Phú A, Phường Tăng Nhơn Phú A, Qu�n 9 (H�t hi�u l�c), TP Hồ Chí Minh