Các doanh nghiệp tại Huyện Đông Hoà
PY

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG KIM TUẤN

Mã số thuế: 4401028828 - Đại diện pháp luật: Đỗ Anh Tuấn

Địa chỉ: Khu phố Phú Hiệp 1, Thị trấn Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHÚC HOÀNG THIÊN

Mã số thuế: 4401028673 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Ngung

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Hòa Vinh, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG LAM THUYÊN

Mã số thuế: 4401028458 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nở

Địa chỉ: Khu phố Phú Hiệp 2, Thị trấn Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRANG TRÍ NỘI THẤT QUỐC VIỆT

Mã số thuế: 4401028225 - Đại diện pháp luật: Bùi Anh Việt

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Hòa Vinh, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH SÀI GÒN MỚI

Mã số thuế: 4401028095 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Trọng Thẩm

Địa chỉ: Khu phố Phú Hiệp 3, Thị trấn Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

CÔNG TY TNHH LỘC HOÀNG ĐẠT

Mã số thuế: 4401027278 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Hoàn

Địa chỉ: Thôn Phước Tân, Xã Hòa Tâm, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂY TRÚC

Mã số thuế: 4401027214 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tây

Địa chỉ: Khu phố Phú Hòa, Thị trấn Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LONG SƠN - HÒA TÂN ĐÔNG

Mã số thuế: 0302817119-007 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Thiết

Địa chỉ: Thôn Đồng Thạnh, Xã Hòa Tân Đông, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

DOANH NGHIệP Tư NHâN Kỹ NăNG SốNG TOàN THư

Mã số thuế: 4401025993 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bố

Địa chỉ: Thôn Thạch Chẩm, Xã Hòa Xuân Tây, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

CôNG TY Cổ PHầN Đồ HộP TấN PHáT - CHI NHáNH TUY HòA

Mã số thuế: 1100790106-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Triển

Địa chỉ: Lô C7, KCN Hòa Hiệp, Thị trấn Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

Công Ty TNHH Nguyễn Gia Huỳnh

Mã số thuế: 4401025055 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tâ�N Hu�Ng

Địa chỉ: Khu phố Phú Hiệp 3, Thị trấn Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

CôNG TY TNHH DU LịCH Và THươNG MạI VI ANH

Mã số thuế: 4401025062 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thúy

Địa chỉ: Thôn Phú Lạc, Xã Hòa Hiệp Nam, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

Công Ty TNHH Một Thành Viên Masan Brewery Distribution - Chi Nhánh Phú Yên

Mã số thuế: 0313132445-004 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Việt Thăng

Địa chỉ: Lô A12, A14 Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Xã Hòa Hiệp Bắc, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

Hải sản Hòa Xuân Nam

Mã số thuế: 4400964623-023 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Hòa Xuân Nam, Xã Hòa Xuân Nam, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

Hải sản Hòa Hiệp Nam

Mã số thuế: 4400964623-022 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Hòa Hiệp Nam, Xã Hòa Hiệp Nam, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

Công Ty TNHH Gia Nguyễn Tín

Mã số thuế: 4401024735 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Gia

Địa chỉ: Thôn Phước Lộc 1, Xã Hòa Thành, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại - Vận Tải ánh Dương Hảo Sơn

Mã số thuế: 4401023668 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ky

Địa chỉ: Thôn Hảo Sơn, Xã Hòa Xuân Nam, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kỹ Năng Sống Minh Mỹ

Mã số thuế: 4401023604 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Minh Thương

Địa chỉ: Phước Bình Bắc, Xã Hòa Thành, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kỹ Năng Sống Thành Công

Mã số thuế: 4401022216 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hương

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Hòa Vinh, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

Công Ty TNHH Trí Mới Đông Hòa

Mã số thuế: 4401022022 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lệ Thúy

Địa chỉ: Khu phố Phú Hiệp 2, Thị trấn Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Huy Gia Lộc

Mã số thuế: 4401021967 - Đại diện pháp luật: Phan Thế Huy

Địa chỉ: Khu phố Phú Hòa, Thị trấn Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Và Thương Mại Phong Loan

Mã số thuế: 4401021452 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Phong

Địa chỉ: Thôn Uất Lâm, Xã Hòa Hiệp Bắc, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cát Thiên Phúc

Mã số thuế: 4401021276 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thiệp

Địa chỉ: Thôn Phước Bình Bắc, Xã Hòa Thành, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại 481

Mã số thuế: 4401021131 - Đại diện pháp luật: Võ Nguyên Thoại

Địa chỉ: Thôn Bàn Thạch, Xã Hòa Xuân Đông, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

Mã số thuế: 4400973730 - Đại diện pháp luật: Phan Trọng Nghĩa

Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn Hòa Vinh, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Ca Nhạc Cải Lương Hương Quỳnh

Mã số thuế: 4401021004 - Đại diện pháp luật: Võ Hoàng Lê

Địa chỉ: Thôn Uất Lâm, Xã Hòa Hiệp Bắc, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

Công Ty TNHH Nẫu Sì Gòn

Mã số thuế: 4401020882 - Đại diện pháp luật: Phan Phú Yên

Địa chỉ: Thôn Uất Lâm, Xã Hòa Hiệp Bắc, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sơ Thứ

Mã số thuế: 4401020868 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thứ

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Hòa Vinh, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

Hải sản Hòa Hiệp Trung

Mã số thuế: 4400964623-021 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Hòa Hiệp Trung, Thị trấn Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

PY

Hải Sản Hòa Hiệp Bắc

Mã số thuế: 4400964623-020 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Hòa Hiệp Bắc, Xã Hòa Hiệp Bắc, Huyện Đông Hoà, Phú Yên